291 Shares 3766 views

Czym jest zdrowie. Rodzaje zdrowia ludzkiego

Ogólny stan każdego człowieka składa się z szeregu czynników, wśród których dominują zdrowia. Rodzaje Zdrowia przedstawiła kompleksowy system, który określa nie tylko ogólne samopoczucie, ale również sprawność organizmu.


Ogólna charakterystyka

Niemożliwe jest, aby zrozumieć i nauczyć się zdrowie, typy zdrowotne, jak również inne składniki zdrowym ciele, jeśli nie wyglądają szczegółowo w poniższej koncepcji. Tak, zdrowia ludzkiego, dziś nazywany jest normalne i stabilny stan psychosomatyczne jednostki. Następujące typy ludzkie zdrowie:

 • fizyczny;
 • psychicznego;
 • społeczny dobrobyt.

Głównym kryterium, które posiadają wyżej wymienione rodzaje zdrowia jest możliwość zapewnienia ciało prawidłowej regulacji zachowania, jak i skuteczności działania jednostki.

Wcześniej lekarze byli zdania, że zdrowie jest nazywany stanem ludzkiego ciała, w których nie istnieją choroby: psychiczne, somatyczne, fizyczne i inne. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia dokonał niezbędnego wkładu w starej definicji, dodając niezbędne kryterium „dobrego samopoczucia” wszystkich sfer funkcjonowania organizmu.

W 2001 Apanasenko GA Przyniósł własną definicję. Powiedział, że stan zdrowia osoby nazywa się dynamiczną, która zależy nie ma rezerw ustrojowych, takich jak odporność na zewnętrzne czynniki negatywne, możliwość skompensowania patologicznego stresu, który występuje w naszym życiu wszędzie, i tak dalej. Lekarz wskazał dodatkowe kryteria, które charakteryzują stan zdrowia. Rodzaje zdrowia i ich poziom, jak Apanasenko, charakteryzujące się plastikowej, energetyki, a także niezbędnego wsparcia informacyjnego dla procesów życiowych, działające jako organizatorzy całej aktywności organizmu. Ponadto zdrowie obowiązkowo zakłada możliwość manifestacji funkcji społecznych i biologicznych, które jest naturalną chęć prokreacji lub przetrwania i zachowania własnej osoby.

Formy: zdrowie fizyczne

Te cechy, oczywiście, trzeba się nauczyć i zrozumieć, ale przeciętny czytelnik powinien przytoczyć przykłady w praktyce. Więc co determinuje ludzkie zdrowie? Rodzaje zdrowia a przede wszystkim zwrócić uwagę na ciała lub stan fizyczny organizmu. Koncepcja ta jest łatwo widoczne we wszystkich wyżej wymienionych definicji teoretycznych.

zdrowie fizyczne – to stan, w którym osoba istnieje doskonała regulacja procesów życiowych niezależnie od wskaźników zewnętrznych. Ponadto, ta grupa może zawierać dużą stabilność i adaptacji do wielu czynników środowiskowych oraz harmonii wszystkich procesach fizjologicznych. Co do zasady, wskaźniki zdrowia zostały przedstawione w poniższej listy:

 • Stopień aktywności fizycznej i sprawności fizycznej.
 • Rozwój fizyczny.
 • Fitness ciała, która jest uzależniona od regularnego i systematycznego treningu.

Pod wieloma względami, te funkcje zapewniają zdrowie fizyczne ciała ludzkiego. A niezbędne elementy, które określają status stałego stanu jednostki, są odporni ton ciało i zdrowie sensorycznej.

stan psychiczny

Psychicznego, duchowego zdrowia – w medycynie istnieje duża liczba różnych pojęć. Mimo wielości definicji, można podsumować następująco: zdrowia psychicznego danej osoby – jest jej zdolność do adekwatnego reagowania na środowisko, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Główną częścią składową tego rodzaju zdrowia jest możliwość, niezależnie od bodźców zewnętrznych i wewnętrznych, aby zrównoważyć siebie i swój nastrój. Centralnym elementem jest tu psychiczne dobre samopoczucie z ludzkiego ciała.

zdrowie społeczne

Zapisywanie zdrowie psychiczne jest nierozerwalnie związany z dobrobytu społecznego jednostki. Korzystny status społeczny – jest zdolność do skutecznego przystosowania się do środowiska społecznego , w którym dana osoba jest w tej chwili. Konieczne jest również, aby pamiętać dalszy zdolność do skutecznego realizowania funkcji społecznych. Ten zdrowia jest wskaźnikiem aktywności jednostki w społeczeństwie, czyli istnieniem powiązań, zasobów owocnego dialogu, jakość interakcji są wskaźnikami wysokim opieki społecznej jednostki. Przyzwoity standard zdrowia umożliwia osobie dostroić do aktywnego współdziałania ze światem zewnętrznym.

Warto zauważyć, że pojęcie zdrowia społecznego stała się w nowoczesnej nauki pedagogiczne i psychologiczne jest stosunkowo nowe. Dlatego niemożliwe jest z pewnością zatwierdzić listę mierzalnych kryteriów. Jednak ogólny konsensus jest następujące postulaty tworząc udaną status społeczny danej osoby:

 • obecność zrozumienia norm moralnych akceptowanych w społeczeństwie;
 • przyzwoity poziom rozwoju duchowego;
 • adaptacja do środowiska społecznego;
 • rozwój wartości moralnych.

Społeczny i psychologiczny zdrowie: kryteria

Socjologia i psychologia osobowości zawiera listę kryteriów, które muszą być przestrzegane w celu utrzymania wysokiego poziomu ochrony zdrowia:

 • Świadomość własnego „ja”, a na równi z tym, że – doświadczenie stałości uczuć i jedności z ciałem fizycznym i duchowym.
 • Odpowiedni poziom wymagań i krytyczności do siebie, jak również normalne ocena jego wyników.
 • Zdolność do kontrolowania własnego zachowania, w tym nietypowych sytuacjach krytycznych.
 • Normalna reakcja na ogólnie przyjętych reguł zachowania w nowoczesnym społeczeństwie na temat wartości moralnych i norm prawnych.
 • Rozumiejąc potrzebę pozytywnego planowania jako pracy i działań osobistych, a także pomyślnej realizacji celów i zadań.

Zapisywanie zdrowie psychiczne zależy od utrzymania indywidualną tożsamość. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które bezpośrednio wpływają na strukturę osobowości, powodując chorobę psychiczną. Pomimo negatywnych aspektów, ważne jest, aby utrzymać pozytywne nastawienie i rozwijać swoje własne sposoby pokonywania przeszkód.

Psychologia życia ludzkiego

zdrowia psychicznego w medycynie nazywa się dynamiczny zestaw cech osobowości, które mogą zapewnić harmonię między ludzkich potrzeb i wymagań, które odnoszą się do niego przez społeczeństwo. Psychicznego i duchowego zdrowia jest jednym z najważniejszych warunków wstępnych, zmierzających do rozwoju i samorealizacji.

Maslow najpierw zidentyfikować cechy, które przyczyniają się do wzmocnienia zdrowia psychicznego strony osobowości:

 • Orientacja na prawdziwych wydarzeniach.
 • Koncentracja myśli nie znajduje się na siebie, ale w tej sprawie.
 • Potrzeba samotności.
 • Duchowość i rozwój duchowy.
 • Niepodległości.
 • Poczucie humoru i tak dalej.

zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne oznacza akceptację swoich uczuć jak prawdziwy odniesienia oddanej życiu. Ze względu na wysoki poziom stanu emocjonalnego , zawsze można słuchać innych, uczyć się empatii, a także pozbyć się lub do ustanowienia relacji. Z dobrej emocjonalnego zdrowia danej osoby jest w stanie zapewnić silne poparcie dla uprawnionych osób.

zdrowie seksualne

Zdrowie seksualne jest złożonym z tych aspektów ludzkiego zachowania, które zwiększają zdolność osoby do kochania. Somatyczny, intelektualne, społeczne i emocjonalne sfery aktywności życiowej człowieka nie jest uzasadnione tylko do pozytywnego myślenia, ale także zwiększyć seksualne umiejętności komunikacyjnych.

Moralność i jej rola w celach osobistych

podstawa moralna zdrowia ludzkiego uczynić wartości i postaw jednostki, które determinują zachowanie danej osoby w określonym środowisku społecznym. Oznacza to, że niezależnie od sytuacji życiowych osoba przestrzega jej zasad i wartości, co ma w tej chwili. Zdrowie moralne sumy potrzeb, motywacji i zasobów informacyjnych, które ludzie szukają przez całe życie.

Osoba może czuć się w pełni tylko w normalnym poziomem zdrowia jako całości i jego poszczególnych składników: psychiczne, kondycji fizycznej, rozwoju moralnego, i tak dalej. W przeciwnym razie, należy podjąć wszelkie środki, aby wyeliminować negatywny wpływ na system nerwowy i ciała, a jednocześnie – rozpoczęcie promocji zdrowia.