647 Shares 6880 views

Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy w programie Excel?

Oprogramowanie Microsoft Excel posiada szeroki zakres funkcji matematycznych, które pozwalają rozwiązywać złożone zadania. Kilka prostych czynności – Ponadto, mnożenie i innych – jest bardzo łatwe do wykonania, przy użyciu znaków specjalnych. Jednak istnieją takie, które wymagają specjalnego opisu – tak, nie każdy wie, jak obliczyć pierwiastek kwadratowy w programie Excel.


Jaki jest pierwiastek kwadratowy?

Przed rozpoczęciem procesu uczenia się, jak znaleźć pierwiastek kwadratowy do programu Excel, należy zapoznać się z faktu, że jest to funkcja matematyczna. Z definicji, pierwiastek kwadratowy z liczby – to liczba, której kwadrat jest równa liczbie a. W naukach matematycznych można zobaczyć nie tylko pierwiastki kwadratowe. Pochodzą one również w każdym innym stopniu, więc pierwiastek kwadratowy jest często określany jako pierwiastka drugiego stopnia.

funkcja korzeń

W rozwiązaniu problemu związanego ze znalezieniem kwadratowy pierwiastek „Eksele” uzyskania pożądanych wyników na kilka sposobów. Funkcjonalność programu umożliwia zarówno korzystanie z wbudowanych algorytmów do przygotowywania i napisać go samodzielnie, przy użyciu specjalnych twierdzenia i właściwości korzenia. Najprostszym sposobem, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie jest funkcja pierwiastek kwadratowy. W programie Excel, można uzyskać poprzez otwarcie menu opcji lub przepisując ręcznie.

Składnia jest bardzo prosta – po określeniu użycie jednej z funkcji (znak równości) należy zarejestrować słowo „root”, co wskazuje na wywołanie odpowiedniego polecenia. Następne będą zapisywane w nawiasach zmiennych, z których chcesz wziąć pierwiastek kwadratowy. W programie Excel jako argument funkcji może być stosowany jako wyraźnej wartości liczbowej i odniesienie do komórki, a wyrażenie matematyczne, które ocenia się liczbę.

Użycie właściwości matematyczne

Pierwiastek kwadratowy w programie Excel, można obliczyć szereg innych metod, które nie wymagają głębokiej wiedzy w dziedzinie nauk matematycznych. To wystarczy, aby wiedzieć, co jest root – ten temat została poruszona w pierwszej części artykułu. Stosując definicję pierwiastka, może być wyrażona jako odwrotność uprawnień dwa wymaganej liczby. Tak, to pierwiastek kwadratowy bez korzystania z „root” może być po prostu podniósł liczbę do potęgi.

Można to również zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest korzystać z innych funkcji – „etap”. To podnosi określoną liczbę lub wynik wyrażenia matematycznego w wybranym stopniu. W tym przypadku, „stopień” wskazują numer 1/2 lub 0,5. Wyprostowany dowolną liczbę w pewnym stopniu możliwe i bez użycia jakichkolwiek funkcji – „Eksele” jest znakiem specjalnym za tej operacji: „^”. W takim przypadku, aby uzyskać pierwiastek, wystarczającą do zawierania ekspresji w nawiasie, po czym następuje dodanie „^ (1/2)” lub „* (0,5).” Wynikiem tego działania będzie podobna do budowy potęgi z funkcji i korzystania z funkcji „root”.

Należy zauważyć, że metoda znalezienia głównego potęgowanie jest bardziej komfortowe. Powodem tego jest fakt, że przy pomocy tych operacji, można uzyskać dowolny pierwiastek bez stosowania żadnych specjalnych dodatkowych obliczeń.

przykłady

By w końcu zająć się, jak obliczyć pierwiastek kwadratowy do programu Excel, należy rozważyć kilka przykładów z dwóch metod opisanych powyżej.

W pierwszym przypadku możemy skorzystać z funkcji „root”, nazywając go za pomocą przycisku „Insert Function”. W oknie, które zostanie określić dane dotyczące obliczeń, takich jak różnica między wartościami dwóch komórek, a następnie kliknij „OK”.

W drugim przypadku korzystania z wersji czytelnej dla człowieka, z wyraźną przypisanie z mocą, następującego wyrażenia dla znalezienia pierwiastek kwadratowy z liczby, na przykład 9:

Wynikiem tego działania będzie ustawiony na „3”.