406 Shares 2866 views

Jakie pytania odpowiada rzeczownika? Rzeczowniki w mowie

Badania języka rosyjskiego – jest to proces, który towarzyszy wszelkie ludzkie życie. Tak jak to jest paradoksalne dźwięki, ale z biegiem lat, każdego dnia uczymy się czegoś nowego o swoim ojczystym języku. W tym przypadku, że zostanie udowodnione, że niemożliwe jest, aby nauczyć się go w pełni. Powód jest dość prosta sprawa – język jest ciągle ulepszane, a ich zmiany nie są inicjowane przez osoby lub grupy osób. Język ojczysty – ludzie. W konsekwencji, to jest on i poprawiła. Niemniej jednak, istnieje kilka podstawowych filarów, na których cała gramatyka rosyjski. Są one badane w programie szkolnym, od szkoły podstawowej, a skończywszy na ukończeniu klasy.


Dla wielu, którzy wolą liberalnej edukacji artystycznej, nauka nie kończy się i trwa w liceum, gdzie głębiej zrozumieć etymologię niektórych funkcji. Ale skupi się na najbardziej podstawowym – jest to, że badamy jeden z pierwszych – części mowy. W tym artykule postaram się dowiedzieć, co pytania odpowiada rzeczownik, i porozmawiać o wszystkim, co jest z nią związane.

części mowy

Nie jest tajemnicą, że w języku rosyjskim, wszystkie słowa są podzielone na części mowy – dużych grup, do których należą one od kilku do kilkuset tysięcy słów. Te z kolei są podzielone na niezależne i usług. Jest to znane z programu szkolnego. Niemniej jednak, nie jest trudno się domyślić, że oddzielne części mowy stosowane w procedurze częściej niż usługi. Niemniej jednak, bez nich nie da się powiedzieć – tu są wspaniałe związki, cząstki, przyimki i tak dalej. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do używania słowa. Rzeczownik wśród nich będzie dominujący. Dlaczego tak jest, to zostanie omówione poniżej.

Niezależna część mowy: rzeczownik

Więc, co to jest rzeczownik? Generalnie dźwięk tego słowa wskazuje na jego etymologię – „istnieć”. Tak, to wskazuje na obiekt. Rzeczywiście, rzeczownik oznacza obiekt. Ale to jest tylko warunkowo. Pod pojęciem obiektu to oznacza nie tylko materialne, ale także wszelkie uczucia, emocje. Staje się to jasne, kiedy będziemy rozumieć, co pytania odpowiada rzeczownik. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest trudne. Wystarczy, aby poprosić kogoś nazwać coś „rzeczownik”, a przyjdzie do głowy masę przedmiotów. Tak więc, ta część mowy dotyczy przedmiotu, materialnych lub nie – nie ma znaczenia. Jednym słowem, rzeczowniki są wszędzie wokół nas.

pytania rzeczowniki

Wiele osób pyta o to, co pytania odpowiada rzeczownik. Jest to dość trywialne, bo trzeba szukać w każdym obiekcie i psychicznie zadać sobie pytanie: „Co to jest?” To wszystko. Rzeczowniki w mowie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: „Kto?” I „co?”. Pierwszy typ pytanie służy do wskazania obiektu dzienną, a mianowicie ludzi, zwierząt; drugie można ustawić we wszystkich pozostałych przypadkach. Nawiasem mówiąc, ciekawy fakt. W języku angielskim żyć i animować uważane tylko człowiekiem.

parametry rzeczownik

Podobnie jak inne części mowy, rzeczownik ma kilka parametrów wykorzystywanych do jej scharakteryzowania. Po pierwsze, w tym przypadku – jednym z najważniejszych parametrów tej części. Czy charakter zmienny. Deklinacja – zależy od rodzaju i na końcu rzeczownika. Te dwie cechy zostaną omówione oddzielnie. wartość rzeczownik może zależeć od rodzaju. W języku rosyjskim istnieją przypadki, w których, pomimo oczywistości, w celu ustalenia odpowiedniego rodzaju dość trudne. Liczba, liczbie pojedynczej lub mnogiej, niezależną formą wyrazu.

umieszcza rzeczowniki

Jak wspomniano powyżej, ta część mowy jest w rzeczywistości dwa główne parametry – spadek i śmiertelność. Z tego, co ceni oni podjąć, zależy od tego pytania odpowiada rzeczownik. Zasady języku rosyjskim sugeruje, że jest tam sześć przypadków, mianowicie mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, instrumental, przyimkowy. W szkole podstawowej, wiele z nich dowiedział się za pomocą światła wierszyk, w którym pierwsze litery słów oznaczymy pojedynczej: „Ivan urodziła dziewczynkę, uporządkowanego przeciągać pieluchy” Tylko w takich przypadkach może być rzeczownikiem. Pytania tabela pomoże Ci odnieść słowa i sprawy.

deklinacja rzeczowników

Ogólnie rzecz biorąc, to zdefiniowano trzy deklinacji: pierwszy, drugi i trzeci. Pierwsza grupa obejmuje wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego rzeczowników zakończonych na -a -n. Dla drugiego rzeczowniki charakterystyczne deklinacji męskiej i bezpłciowy z zakończeniami -e -o lub zero. Ta ostatnia grupa obejmuje kobiecy słowo z -b na końcu. Wielu z nich nie są w stanie określić, do której grupy szczególnego rzeczownika. Przykłady pomoże rozwiązać ten problem. Pierwsza deklinacja – słowo „tata”, „mama” i tak dalej, drugi – „Słoń”, „okno”, „koń”, trzeci – „matka”, „Noc”. W związku z powyższym, wszystkie trzy z tych przykładów, można określić, które z tych grup należą rzeczownika.

Rzeczowniki w mowie

Jak już wspomniano, ta część mowy – jeden z najbardziej popularnych. Można to łatwo wyjaśnić, bo teraz możemy wywołać dowolną rzeczownika. Przykładami mogą być bardzo różne – od rzeczy, które nas otaczają, jakiejkolwiek myśli czy idei, które pojawiły się w głowę. Tak, to łatwo zrozumieć, dlaczego ta część mowy jest tak ważna w naszym życiu, i jest poświęcony badaniu tak wielu. W zasadzie wszystkich ludzi – to rzeczowniki – animować obiekty. Na przykład, pod nazwą nawiązuje do żywej osoby, co oznacza, że wszystkie nazwy osobowe również należą do tej części mowy. Można stwierdzić, że bez rzeczownika niemożliwe jest istnieć.

Rola w zdaniu

Oferuje się słowa. Rzeczownik – jest jednym z jego głównych segmentów. To może trwać od kilku możliwych ról. Po pierwsze, jak to często bywa, jest główną część zdania – z zastrzeżeniem. Jednak słowo to powinno być w mianowniku, a mianowicie, aby odpowiedzieć na pytanie „co?” Lub „Kto?”. Po drugie, rzecz może stać się uzupełniają. Tutaj może być w każdym przypadku, oprócz mianowniku. W rzadkich przypadkach, gdy nie ma czasownik, rzeczownik może przyjmować roli orzecznika. Jednym z najbardziej Prostym przykładem jest zdanie „On – mężczyzna„, gdzie zaimek”on«- przedmiot i rzeczownik»człowiek" odgrywa rolę orzecznika.

Analiza rzeczownika

Dość często jest to praca, w której chcesz przeprowadzić szczegółową analizę tego słowa. Nie analizować wszystkie punkty.

  1. Musisz określić słowem, jaka część dotyczy mowy. W naszym przypadku jest to rzeczownik, co oznacza, definiować, animować obiekt, czy nie. Należy zauważyć, że czasami prace autora wyjęte z kontekstu, a sama w sobie może oznaczać coś zupełnie innego. Niestety, co robić w takim przypadku właściwą decyzję tam.
  2. Akapit drugi jest konieczne, aby nasz frazy rzeczownikiem, określając pytanie. Również określić początkową formę – w liczbie pojedynczej mianowniku. Jeśli nie ma jeden numer, tak jak słowo „spodnie”, używane w liczbie mnogiej.
  3. Akapit trzeci wskazuje cechy zmienne i niezmienne. Drugą grupę stanowią zachętę, b. Pierwszy – a liczba zgonów. Ostatnią rzeczą, którą należy zdemontować, – składniowym Rola słów w zdaniu. Do tego jest połączeniem słów, pada pytanie, za pomocą którego określa się „którego” to rzeczownik w zdaniu.

W tym celu należy prawidłowo analizy, trzeba poruszać pojęć i wiedzieć, jak je obsługiwać. Ponadto trzeba mieć tzw intuicji, która pomoże określić rolę rzeczownika w zdaniu i zadać pytanie dobrze.

przykłady rzeczowniki

Czasami trudno jest określić znaczenie rzeczownika tego powodu, że do tej pory nigdy nie spotkał się z takim słowem. W tym nie ma absolutnie nic się martwić, ponieważ rosyjski język jest tak bogaty, że nie jedna osoba nie może znać wszystkie słowa, których używa. Te specjalne warunki, formy lokalne i słowne. Oczywiście, wspólne słowa mogą „rozszyfrować” go. Chociaż, na przykład słowo „klasa” – rzeczownik? Nie zawsze.

Tak, z jednej strony, może to oznaczać gabinet, a z drugiej strony, oceny wartości o niczym, a to nie jest rzeczownikiem i wykrzyknik. Sugeruje to, że w celu ustalenia, jaka część mowy należy słowo i jakie to ma znaczenie, że jest to możliwe tylko w kontekście. Jednak większość z nazwami suschesvitelnyh mają taką samą wartość.

wniosek

Podsumowując należy stwierdzić, że każdy Rosjanin ludzie muszą znać ich język. Niestety, pomimo faktu, że jego badanie jest podany szczególne miejsce w programie szkolnym, większość ludzi w naszym kraju nie wiedzą jak prawidłowo zorganizować stres i napisać błędów. Kwestia elementarnej umiejętności, a nie w naukach. Opracowany system jest nie tylko w szkole, ale także z wyższym wykształceniem nie gwarantuje poziomu wiedzy, która powinna być każdy obywatel. W większości przypadków, to zależy od osoby, z jego pragnieniem, aby nauczyć się mówić i pisać poprawnie. Oczywiście, wiele zależy od kultury środowiska językowego, w którym rośnie i wykształcony człowiek. Tak więc, przeprowadzono eksperyment, którego wyniki wskazują, że dziecko, które wzrosły do kompetentnie mówiąc rodzice mają tendencję do wyrażania swoich myśli elokwentnie niż jego rówieśnicy, została wychowana w środowisku językowym bardziej agresywny. Tak więc, możemy stwierdzić, że kultura mowy człowieka jest określone w dzieciństwie iw dużej mierze decyduje jak on będzie posługiwać w przyszłości.