399 Shares 8511 views

Numerologia Pitagorasa – magia liczb i figur

Numerologia – jest najstarszą nauką o liczbach. Ta magiczna liczba jest podobna pod pewnymi względami do astrologii. Numerologia używany przez dłuższy czas, nawet w prymitywnym społeczeństwie, ale szczególnie popularne w tym nauka nabył niedawno. system liczbowy – jest to rodzaj języka komunikacji, który był używany przez prymitywnych plemion.

Twierdzenie Pitagorasa

Ta teoria – jeden z tych, którzy przeżyli przetrwały. Pitagoras poświęcił swoje życie nauce i przypisać go do jednego z głównych nauk wszechświata. Numerologia Pitagorasa w naszych czasach pomaga ludziom odnaleźć się, aby odsłonić nieznane aspekty przeszłości i przewidywanie przyszłości. Wszystkie stoły, zaprojektowane przez Pitagorasa, odczytywane są w języku rosyjskim. Jego wypowiedź była oparta na prostych rzeczy, takich jak fakt, że liczba ta może mieć wpływ na całą planetę.

Numerologia Pitagorasa

Pitagoras stworzył znaczącą pozycję w zachodniej numerologii. Jego zadaniem było zebranie systemów matematycznych z zakresu nauk o ludzkiej naturze. Jednym z odkryć Pitagorasa było ustalenie, że cztery interwały w muzyce mogą być wyrażone za pomocą proporcji 1 do 4. Pitagorasa stany teoria, że wszystko, co istnieje wokół może być wyrażone w postaci liczb, a nie tylko notatki. Pitagorasa Numerologia oparto na proporcjonalność kwadratu, jest to idealna figura w zrozumieniu wszystkich naukowców, który ma wiele osi symetrii. Głównym celem kwadratu Pitagorasa – obliczenie mocnych i słabych stron jednostki. Pitagoras z pomocą placu próbuje zbadać ludzką duszę i etapy jego jaźni. Pitagorasa Numerologia wskazuje, że świat wokół nas nie jest równoznaczny z chaosu, ale w rzeczywistości to miejsce, tak Pitagoras i jego uczniowie głębiej i głębiej w historii świata. Twierdzenie Pitagorasa wynika, że zachowanie jest charakterystyczne dla człowieka. Dla każdego, kto studiuje teorię Pitagorasa dano dość łatwo, ponieważ opiera się na ogólnych zasad ludzkiej moralności. Pitagorejczycy powstała teoria, która opisuje prawa ilościowych, które następnie doprowadziły do odkrycia matematycznego, geograficznym i innej wiedzy. Wkrótce potem otworzyli współpracy liczbową w każdej sferze działalności człowieka. Pitagorasa Numerologia – to rodzaj hierarchii wartości. Na pierwszym miejscu był najbardziej czysty i niewinny, drugi w hierarchii – to jest bardziej korzystne dla ludzkiego zrozumienia, w trzecim – co za przyjemność dla nas wszystkich.

Numerologia z daty urodzenia Pitagorasa

Numerologia według daty urodzenia – jest to liczba, która pokazuje ludzkie zdolności i umiejętności od samego urodzenia. W celu ustalenia tej liczby należy wpisać datę urodzenia, a następnie dodać do siebie wartości w taki sposób, aby doprowadzić w jednym szeregu. Osoby urodzone pod datą, która jest równa jeden, według teorii Pitagorasa, urocza i bardzo kapryśna, mają tendencję do oddania i lojalności. Osoby urodzone pod numerem 2, mają dobrze rozwiniętą intuicję, myślenia lateralnego, to często ludzie bardzo zmysłowe. Pod numerem trzy urodzone kontaktowy, towarzyski ludzie w pewnym stopniu posiadają zdolności psychiczne, jest bardzo mądry i inteligentnych ludzi, którzy mają pasję do nieznanego. Ludzie, którzy urodzili się pod numerem 4, bardzo pracowity, ale mają agresywną naturę. Numer 5 charakteryzuje jako dobroduszny ludzie ekstrawertycy i osoby niecierpliwe. 6-ka symbolizuje miłość, wiarę i małżeństwo. 7 – pod tym numerem rodzą przyjazne, ciekawe, charyzmatyczną osobowość. Spośród 8 osób są tajemniczy, mądry i cierpliwy. 9 – produkuje uparty impulsywnych osobowości, pełen ambicji i entuzjazmu.

kwadrat Pitagorasa

Pitagorasa Numerologia placu można rozszyfrować następująco. Pierwszy kwadrat jest rozwój całej osoby. Drugi kwadrat pokazuje stopień sił energetycznych. Po trzecie – punktualność, uczciwość i inne pozytywne cechy. Czwarty kwadrat pokazuje, jak zdrowych ludzi, lub co może towarzyszyć chorobom. Piąta Square – intuicyjny rozwój człowieka od samego urodzenia. Po szóste – ujawnia profesjonalnych umiejętności. Siódma kwadrat przedstawia rozwój największych talentów danej osoby. Po ósme – zdolność ludzi do poświęcenia. Dziewiąty – charakterystyczne dla rozwoju psychicznego człowieka.

Kompatybilność według teorii Pitagorasa

Numerologia Zgodność Pitagorasa pokazał, że wszystko może być pokazana przez liczbę. W celu ujawnienia indywidualnych cech każdej osoby, można odwołać się do pomocy Pitagorasa placu. Jednak w celu dokładnego zliczania zgodności dwóch osób, trzeba 100% ołowiu arytmetyki. Jeśli będziesz mieć przynajmniej jeden błąd w jednej cyfry, wynik jest prawdziwy nie działa.