808 Shares 3819 views

Nowoczesne orzecznictwo. Orzecznictwo i edukacja prawna

nauk prawnych (lub prawne) bada system prawny w państwie. Jest to część programu szkoleniowego dla prawników i innych osób, których praca związana jest z sądu.


Znaczenie orzecznictwa

Dzisiaj, nowoczesny orzecznictwo jest jedną z najważniejszych dziedzin humanitarnych. Wynika to z faktu, że w XX wieku, ustanowionego praworządności na całym świecie. Wszystkie ważne społecznie działania jakoś regulowane przez prawo. Bada swoje orzecznictwo. Znajomość z nim związane, mają bezpośredni wizytę aplikacji. Bez adwokatów i prawników nie może wyobrazić sobie stosunki prawne pomiędzy państwem a społeczeństwem.

Z biegiem czasu, obecny międzynarodowy system edukacji prawnej, która produkuje rocznie miliony profesjonalistów. Co do zasady, szkolenie jest podzielone na kilka cykli. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Wielkiej Brytanii i niektórych innych dużych krajów, pierwszy etap kształcenia trwa trzy lata. Po jej zakończeniu student otrzymuje tytuł licencjata. Po roku uczeń staje się mistrzem prawa.

Pochodzenie prawa

Nawet w czasach starożytnych było nauk prawnych, a raczej jego wstępnych. Urodzili się i rozwinięte jak proliferacji prawa w starożytnych społeczeństwach. Często przepisy prawne związane z religią. Na przykład, w Judei nauczali prawa fragmentów Biblii.

W tym samym czasie pojawiły się pierwsze szkoły w starożytnej Grecji, gdzie uczył nauk prawnych w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. W polityce istniały kręgi filozoficzne, gdzie wraz z prawami nauczane elokwencję. Ważne jest, aby pamiętać, że pojęcie „nauk prawnych” było nierozerwalnie związane z uniwersalnej wiedzy. Dla starożytnych Greków nie było żadnych oddzielnych dyscyplin. Mędrcy (filozofowie) studiował wszystkich nauk naraz.

W Rzymie, orzecznictwo otrzymał dodatkowy impuls do rozwoju. Na pierwszym w tym mieście i znajomości prawa było przywilejem kapłanów. Jednak już w I wieku ne w Rzymie odbyło się pierwsze prywatne szkoły ustawa, która została założona przez Sabine. Czas trwania badania w tej instytucji wynosi 4 lata. Stopniowo te szkoły są oparte w innych dużych miastach (Konstantynopol, Ateny, Bejrut i Aleksandrii).

prawo rzymskie

W Rzymie, że narodził się nowoczesny system prawny. Jego funkcje można znaleźć w żadnej z dzisiejszym ustawodawstwie. Jak udało ci się zachować tę wiedzę dla tak wielu stuleci? Po tym wszystkim, w V wieku przed naszą erą. e. Rzym upadł, a cała wielka starożytna cywilizacja zniknęła wśród barbarzyńskich ludów. Odpowiedź jest bardzo prosta. W Imperium Rzymskiego był uzasadniony następca prawny – Bizancjum. To właśnie w tym stanie zachowa ten sam system prawny i państwowy.

Zasady prawne przyjęte w starożytnym Rzymie, znany jako prawa rzymskiego. Dziś ta dyscyplina jest obowiązkową częścią programu w dowolnym wydziale prawa. W 530-533 lat. Bizancjum został stworzony przez Kodeks Justyniana, w którym ta wiedza została usystematyzowany. Współczesna nauka prawna nie mogłaby istnieć bez tego dokumentu. Znany jest również pod nazwą „Digesty”.

Znaczenie norm rzymskich

W prawie rzymskim (a później w „Digest”) zostały przypisane do podstawowych pojęć prawnych. Najważniejszym z nich było twierdzenie, że państwo – jest wynikiem umowy nawiązanej pomiędzy obywatelami. Dla mieszkańców ustanowienia kraju jasnego systemu rządów jest niezbędne do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

W starożytnym Rzymie istniały zasady sprawiedliwości co wynikało z kapitału własnego. Było to w tym samym stopniu odpowiedzialności każdego obywatela do państwa. Ludzie mogli żyć w społeczeństwie, w dobrobycie tylko jeśli weźmiemy pewne normy zakazujące działań, które naruszają prawa swoich mieszkańców. Takie były przepisy. Znawcy tych zasad stać prawników i obronie ludzi w sądzie, gdyby znaleźli się ich prawa atakowany.

nauk prawnych w Rosji i reszta świata zbudowany jest w dużej mierze od koncepcji, które są eksploatowane nawet prawników w Wiecznym Mieście. Nie jest więc dziwne, jeśli uświadomić sobie, że od struktury państwa i jego relacji ze społeczeństwem nie przeszedł wiele zmian.

Medieval Prawo rzymskie

Przepisy prawa rzymskiego były powszechne. Oni nadal używać nawet po stan starożytności było w przeszłości. Takie zjawisko nazywa się recepcja prawa rzymskiego. Proces ten ma różne formy. Zmieniają się w zależności od stanu.

Prawo rzymskie mogą być przedmiotem badań, komentarza i analizy. W tym przypadku, jego zasady i normy nie są przejmowane bezpośrednio. Wybrano tylko niektóre z zasad, które są w obecnym prawodawstwie. Jest to najbardziej łatwy i dyskretny forma odbioru.

W innych przypadkach, prawo rzymskie mogą być przejęte w całości. Applied Science prawny w tym przypadku rozwija mechanizmy do pracy z ustawodawstwem, które okazało się być normą. Na przykład, najlepszych prawników w Francja XIX w połączeniu uregulowaniu krajowemu i rzymskiej. Efektem tej pracy była podstawą słynnego Napoleona Kod. Podkreślono znaczenie i pierwszeństwo praw obywatelskich. Wiele z dzisiejszych przepisów są albo na podstawie prawa rzymskiego, lub normami określonymi w 1804 roku w Kodeksu Napoleona.

Orzecznictwo w Rosji

Pierwsze oznaki pojawienia prawa jako nauki w Rosji można znaleźć w dokumentach z XVII wieku. Stan planowany do wprowadzenia nauczania „sprawiedliwości” w Akademii Slavic-grecko-łacińskiej. Była to pierwsza uczelnia w Rosji. Ale ten pomysł nie został wdrożony.

nauki prawne i praktyka prawa stało się niezbędne w dobie Peter I. rosyjskiego cara zreformowanego państwa. Wszystkie stare pozycje zostały zastąpione przez ich europejskich odpowiedników. „Tabeli Rang” i inne dokumenty regulujące życie biurokratycznej klasie. Aktywność stan stał uporządkowany. Jednak w nowych warunkach kraj był niezbędnych specjalistów, którzy rozumieją zasady i procesy w biurokracji.

Dlatego w 1715 roku Piotr I rozpoczął przygotowania projektu stworzenia wyspecjalizowanej akademię. Zgodnie z ideą, jej absolwenci byli zobowiązani do pracy w biurach i monitorować legalność ich pracy. Jednak prawo krajowe zaczął uczyć gdzie indziej.

Pojawienie krajowej edukacji prawnej

W 1725 Rosyjska Akademia Nauk powstała. 60-s z XVIII wieku, którego ściany uczono podstaw prawoznawstwa i nauk politycznych. Uczniowie Petersburgu po raz pierwszy usłyszeć, że taki nauk prawnych. Funkcje tej wiedzy był bardzo pragmatyczny. To było w XVIII wieku nastąpił znaczny wzrost biurokracji, która nie mogła być skuteczna, jeśli jej członkowie nie rozumieją strukturę państwa i prawa.

Po powstaniu Uniwersytetu w Moskwie najlepszy rosyjski edukacja prawna zaczęła być nauczane w jego murach. W tym przypadku, pierwsze wykładowcy prawa zaproszono niemieckich ekspertów. Dopiero w epoce Katarzyna II byli pierwszymi wychowawcami i profesorami domowe (np Simon Desnitsky).

Aktualny stan

Rosyjski nauk prawnych i edukacji prawnej w ostatnich latach doświadczyła zauważalnych zmian związanych z wprowadzeniem w naszym kraju europejskiego modelu kształcenia specjalistów-prawników. Zjawisko to jest nazywane także procesu bolońskiego. To ma swoją nazwę w miejscu podpisania umowy. W 1999 roku kraje europejskie (Rosja dołączyła do nich po 4 latach) zgodził się na zebranie i zharmonizowanie ich rozbieżnych systemów szkolnictwa wyższego.

Decyzja ta została odzwierciedlona w wydziałach prawa. Współczesne rosyjskie wyższy poziom wykształcenia (licencjat, magister i t. D.) Maksymalna spełniają standardy europejskie. Istniejący porządek pozwala studentom lokalnych uczelni bez trudu kontynuować naukę za granicą. Z kolei nauka prawne w Rosji otrzymała dodatkowy bodziec dla rozwoju stosunków z zagranicznych specjalistów.

Teoria państwa i prawa

Prawo jest podzielona na kilka podstawowych nauk. Jednym z nich jest teoria państwa i prawa, lub w skrócie THP. Teoria ta pojawiła się w sowieckiej profesorskiego środowiska, a dziś pozostaje głównie rosyjski dyscyplina. W Europie, państwo i prawo są badane oddzielnie.

Orzecznictwo TGP uważa zasad, trendów i wzorców instytucji występowania. Teoria obejmuje takie ważne koncepcje jako przestępstwo, odpowiedzialności prawnej, systemu politycznego, procesu legislacyjnego , i tak dalej. D.

Teoria umowy społecznej

W swoim obecnym prawem państwa ma kilka podstawowych teorii. Prawo bada stan, społeczeństwo obywatelskie i prawa własności. Ale czy te zjawiska wspólny punkt przecięcia?

Teoria umowy społecznej zakłada, że państwo, prawo i społeczeństwo obywatelskie wyłoniły się w wyniku porozumienia między wszystkimi ludźmi. Znaczenie „nauk prawnych” jest całością dyscyplin, które badają to zjawisko.

Teoria umowy społecznej stanowiły podstawę współczesnych wyobrażeń o co uzasadniony rząd może istnieć tylko za zgodą rządzonych ludzi do niego. Po raz pierwszy idea ta została sformułowana przez słynnego angielskiego filozofa Thomasa Hobbesa w 1651 roku. Później rozwinął teorię Nie mniej ważne filozofów Dzhon Lokk i Jean-Zhak Russo. Ich badania powstało kilka szkół naukowych i znane warunki. Na przykład, Hobbes zasugerował, że w przypadku braku anarchii państwa lub wojny wszystkich przeciwko wszystkim.

psychologia prawny

Znaczna część orzecznictwa związane ze śledczych i kryminalistycznych. Bez ustawy nie byłoby prawo karne. Ważnym era dla jego formacji w swojej obecnej formie był XX wiek. Pojawiają się nowe metody badań, i tak dalej .. W 1960 roku nie było psychologia prawny. Jako nauka, ta część ustawy jest konieczna, aby zidentyfikować i zlokalizować przestępców.

W kryminalistyce jest bardzo ważny czynnik psychologiczny. Działania przestępców często są irracjonalne, że nie mogą być wyjaśnione. Osoba, która naruszyła prawo, nie mogą być setki motywów popełnienia czynu śmiertelny. psychologia prawny wyłonił jako zbiór technik mających na celu zbadanie zachowania przestępców.

Metody psychologii prawnej

Nowoczesna koncepcja „nauk prawnych” raczej wielopłaszczyznowy. Wynika to ze skomplikowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Pojęcie to obejmuje również integracyjną dyscypliny, czyli tych, które istnieją przy skrzyżowaniu dwóch innych nauk. Na przykład psychologia prawny wykorzystuje metody i koncepcje jak psychologii i prawa, które stały się jej fundamentem.

Jej przedmiotem bada relacje, mechanizmów i zjawisk, które powodują naruszenia prawa w społeczeństwie. normy prawne zostały naruszone przez osobę fizyczną. Ale z reguły powodem jego działania polega na głębszych procesów związanych ze stanem społeczeństwa.

Specjaliści od psychologii prawnej, istnieje kilka uniwersalnych metod, aby pomóc im w ich pracy. Na przykład, analiza strukturalna zależności od danego wydarzenia. Metoda wywiad jest konieczne w celu uzyskania dokładnych odczytów na osobę o powodach swoich działań, które doprowadziły do naruszenia prawa.