847 Shares 7644 views

Jakie są podstawowe rentowność i jak jest obliczany

Taka wydajność wskaźnik jako zasadę stosuje się w celu obliczenia jednego podatku strat przypisanej lub łatwiejszego UTII. Został on wprowadzony w celu wspierania działalności małych przedsiębiorstw oraz ułatwienia oceny podatkowej. Podatek ten zwalnia podmiot z obowiązku obliczania i wypłacania innych. Jednak, aby stosować uproszczoną formę może tylko organizacja konkretnych działań.


Podstawowa wydajność UTII to ilość plonów miesięcznie do wybranej jednostki parametry fizyczne. Firma ma obowiązek dokonać sam z konta cechy fizyczne. To było wtedy, że specjaliści czoła wyzwaniu obliczeń projektowych oraz wybór metod ich realizacji. Fakt, że rząd pod uproszczonych środków podatkowych przyjęta, a także rozwój konkretnych wytycznych nie stał włączony. To może być długa przegląd i analizę kodu podatkowego lub przepisów Ministerstwa Finansów, ale dobrze pomalowane i zalecenia można znaleźć.

Dlatego podstawowa stopa zwrotu jest obliczana na podstawie ksiąg jednego podatku od dochodu kalkulacyjnych, który pozwala również uwzględniać właściwości fizycznych. Niemniej jednak, podmioty gospodarcze mają wyboru, ponieważ mogą oni zrezygnować z uproszczonego systemu. Wtedy nie będą się liczyć UTII i pełnego sprawozdania finansowego, które wymagają dodatkowych zasobów. Jak wiadomo, standard forma księgowości wymaga dokładnego odbicie dowolnego przemieszczania majątku spółki, a jedynie uproszczony system pozwala na śledzenie zmian w wartości niematerialne organizacji i ruchu środków trwałych.

Z prawem oznacza to, że dwa wyżej wymieniony przykład rachunkowości mogą być używane jednocześnie w przedsiębiorstwie. W tym przypadku wymagana jest ekspertyza, aby utrzymać oddzielną książkę, zapis wydatków i dochodów boki. Ponadto, książka jest wypełniona UTII które koniecznie wysłany do urzędu skarbowego do przeglądu.

Indywidualni przedsiębiorcy również zwrócić UTII. Podstawowa wydajność oblicza się z uwzględnieniem właściwości fizycznych. Ponadto, zazwyczaj nie muszą płacić podatku od wartości dodanej. Oczywiście, uproszczenie nie stosuje się do transakcji gotówkowych. Trzeba mieć książkę gotówkowy, kredyt i poleceń zapłaty i innych standardowych dokumentów.

Tak więc, należy rozważyć bardziej proces obliczania podstawowy wskaźnik rentowności. Oparty na książce utrzymanie UTII trzeba sporządzić kompletną listę wskaźników fizycznych, zgodnie z określonej działalności przedsiębiorstwa. Aby te obejmują liczbę pracowników firmy, liczbę obiektów transportu, wielkość zajmowanego przez powierzchnie handlowe, a nawet obszar pokoju. Następnie należy przeprowadzić analizę porównawczą, która będzie uwzględniać rentowność i podstawowe parametry fizyczne dla każdego rodzaju działalności przedsiębiorcy. Należy zauważyć, że powierzchnia podłogi podane w metrach kwadratowych, aby wyrazić je w wartości liczbowej należy użyć tabeli w UTII książki.

Wydajność zasadę stosuje się w trzech głównych metod obliczania podatku od dochodów pojedynczego kalkulacyjnych. Pierwsza metoda opiera się na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych, które odzwierciedlają wyniki konkretnych działań, ściśle określone aktami legislacyjnymi. Według drugiej metody bierze pod uwagę wartość płatności podatkowych, w rzeczywistości przeniesione do budżetu na rachunkach organizacji i funduszy pozabudżetowych. W trzecim sposobie, przy czym podstawa jest uważany wydajność dla każdego obiektu, zalecana do opuszczania lub podnoszenia współczynników.