509 Shares 1753 views

Komenda system ekonomiczny


Komenda system ekonomiczny, co było charakterystyczne dla wielu krajów, zaobserwowano, jak to możliwe w ich rewolucji socjalistycznej. Ideologicznym sztandarem systemu były postulaty marksizmu. Ten model ekonomiczny został opracowany przez Lenina i Stalina – liderów Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Korzenie pomysłu przejść do doktryny utopii społecznej. Wdrożenie systemu jest typowa dla krajów Europy Wschodniej i Azji w pierwszym półroczu i połowy XX wieku.

Gospodarka komenda – system zarządzania gospodarką, opartą na zarządzaniu przez nakazów administracyjnych. Według teorii marksistowskiej, że jest to urządzenie było przyspieszyć proces poprawy ogólnego samopoczucia. W tym przypadku warunkiem było, aby wyeliminować konkurencję, co pozwoliło na realizację wszystkich działań biznesowych zgodnie z pojedynczego Obowiązkowe (polityka) plan kraju. funkcje rozwojowe planowania rozwoju przeprowadzono na podstawie badań naukowych przez rząd.

W 50-80-tych (rozkwitu obozu komunistycznego) około jednej trzeciej populacji Ziemi mieszka w krajach, które zdominowały system ekonomiczny administracyjno-polecenia. Wprowadzenie tego sposobu życia zaczęły z praktycznego tłumienia wolności osobistych, oraz w czasie jego istnienia towarzyszyła poważnych strat w ludziach.

Znajomość systemu gospodarczego ZSRR charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Państwowy Komitet Planowania ustalono, że firma powinna produkować;
  • Linia ministerstwo decyduje o sposobie produkcji powinny być przeprowadzane i dyktować technologię, ponieważ przyznane fundusze;
  • Państwowy Komitet na Supply decyduje, gdzie mają być dostarczone i komu sprzedawać produkty, a także określić, gdzie pozyskanie środków na nowe cykle produkcyjne;
  • Państwowy Komitet na temat cen spodziewane ceny sprzedaży, które nie uległy zmianie od dziesięcioleci;
  • Wynagrodzenie pracowników mianowanych przez Państwowego Komitetu Pracy i płac;
  • dochód utylizacja była w rękach Ministerstwa Finansów;
  • Państwowy Komitet Budowy określa kierunek i wielkość produkcji zostaną opracowane;
  • banki państwowe ustalić kwotę, że przedsiębiorstwo musiałoby podjąć takie same;
  • Ministerstwo Handlu Zagranicznego dyktować jakie towary mogą być eksportowane i które powinny być realizowane wyłącznie na rynku krajowym.

Komenda system ekonomiczny – jest przede wszystkim zniszczenie wszystkich form własności, z wyjątkiem państwa. To daje władzom prawo do rozkazywania wykorzystania zasobów gospodarczych. Na tym tle, jest dystrybucja towarów do osobistego użytku w tzw kolejności zgłoszeń (lub kupony).

Generalnie, idea planowania gospodarczego jest dość rozsądne, ale w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub, na przykład, gospodarstwo. Jeżeli mówimy o planowaniu na szczeblu krajowym, prowadzi do zakłócenia obiektywnych praw ekonomicznych. Korzystnie, może być tylko w czasie od nagłych (wojen, obrotach, katastrof naturalnych, itd.)

W końcu, socjalizm (komenda system ekonomiczny) zwrócił się do zawodu, a kraje miały do czynienia z odrodzeniem własności prywatnej i systemu rynkowego.

90 lat z końcową dla ZSRR i Europy Wschodniej w zakresie oceny tego, co zostało osiągnięte przez wprowadzenie gospodarki nakazowej. Przy analizie okazało się, że wyniki były bardzo smutne. Większość produktów charakteryzujących się niską jakością i przestarzałej konstrukcji, więc nie popytu na rynku; czas trwania życia obywateli i ich dobrobytu był niższy niż w krajach, które wybrały drogę gospodarki rynkowej. Poziom sektora produkcyjnego jako całość była znacznie niższa niż w Europie, a natura była znacznie bardziej zanieczyszczone.

Annihilation – co to jest
572 shares 7351 views
486 shares 9186 views
Fakt, że klatka Faradaya
199 shares 7275 views