720 Shares 1039 views

Procedury celne i operacje

polityka celna, realizowane przez państwo w interesie w realizacji krajowych zagranicznych interesów gospodarczych, to złożony system środków ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych oraz jest regulowanie stosunków celnych. Służy ona cały element polityki zagranicznej i bezpośrednio determinuje bezpieczeństwo ekonomiczne.


Wdrożenie polityki skuteczne celnej w oparciu o zasady, które tworzą najpopularniejszy kierunek i określają założenia, na których tworzone są procedury celne. Na przykład, dla takiego kraju jak Rosja, zorganizowanego jako państwa federalnego, jednego z najważniejszych zasad organizacji polityki celnej jest zasada jedności. Te zasady kontroli celnej wskazują, że:

– terytorium Federacji Rosyjskiej zabrania ustanawiania jakichkolwiek granic celnych;

– nie dopuszcza do tworzenia barier dla przepływu towarów, usług i finansów;

– Nałożenie władz lokalnych i regionalnych wszelkich opłat i opłaty celne charakteru przekazanych środków;

– w przepływie wprowadzenia czasowego ograniczenia nich mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie prawa federalnego.

Kodeks Pracy Art. 1 określa, że procedury niestandardowe są przeznaczone do organizacji ruchu pojazdów i towarów zgodnie z przyjętymi przepisami. Zestaw zasad regulacji celnego ustanawia system rosyjskiego prawa celnego.

Główne kategorie, w których prawo działa w dziedzinie prawa celnego są procedury celne, zwyczaje i operacje celne.

firma celna – to system metod i środków technicznych, które przewidywały przepisy celne zgodnie z ustalonymi przepisami. Jego struktura składa statystyk celnych, szybkość operacji i procedur celnych.

Ostatnio zajmował się w Kodeksie pracy jako system zasad i przepisów, które określają algorytm operacji celnych i operacji, z kolei, są indywidualne działania, które produkują elementy z zagadnień celnych i sprawców działań wchodzących w zakres kompetencji kontroli celnej. Należą do nich takie jak wnoszenia opłat, wypełnienie odpowiednich dokumentów, kontroli, konserwacji wydanie towaru.

Przepisy celne (termin ten jest często używany jako odniesienie do procedur identyfikacyjnych) obejmują: tranzytu wewnętrznego, przechowywania i zasad korzystania nazw systemów celnych. Realizacja wszystkich formalności są zazwyczaj przeprowadzane w procesie rejestracji, przewożonego przez granicę stanu Georgia. W rzeczywistości, formalności tranzytowe procedury celne i zwyczaje są uprawnienia te, których realizacja odbywa się funkcjonariuszy organów celnych i podmiotów zagranicznych działalności gospodarczej.

Taryfa celna – jest narzędziem, a raczej środki polityki handlowej, za pomocą którego jest regulacja rynku wewnętrznego, a przeprowadzona jego interakcji z zewnętrznym. Jego podstawą jest nomenklatura towarowa zagranicznej działalności gospodarczej, używane dla ceł i taryf wsparcia tych działań. Znaczenie tej nomenklaturze jest to, że każdy obiekt przeniósł się po drugiej stronie granicy, ma specjalny unikalny kod, który służy jako podstawa do zastosowania stawki podatku i do określenia jego wartości.

Niezależny komponent celnych statystyki aktów, który służy i jest wykorzystywany głównie do prowadzenia kontroli nad i prawidłowości otrzymania płatności do budżetu federalnego. Jego obiekty są produkty, o potencjalnej zdolności do wpływania na wartości materialnych zasobów państwa.

Te elementy w całości, praktycznie realizowane wyłącznie na podstawie przepisów prawa celnego. I poprzez politykę niestandardowej osiągnąć zarówno obecnych i przyszłych wyzwań w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej w kraju.