539 Shares 1236 views

Spółka i jej struktura


Spółka i jej struktura – jeden z głównych problemów w socjologii. Niektóre podręczniki nawet definiować ją jako przedmiot nauki. Każde społeczeństwo – nie jest monolitem, a nie coś jednorodna. Składa się z wielu różnych sektorów i grup (etnicznych, społecznych, i tak dalej), które są ze sobą ściśle połączone stosunków gospodarczych, politycznych, społecznych i duchowych. I mogą wyrażać się jedynie przez tych interakcji. A to ze względu na funkcjonowanie społeczeństwa pojedynczego organizmu, jego integralności. Istotą sprawy ujawnionej w twórczości Herberta Spencera, Maxa Webera, Karola Marksa i innych wybitnych socjologów.

Zatem pojęcie społeczeństwa i jego struktura zawiera zbiór relacji i powiązań między społecznościami i grupami społecznymi ludzi. A oni ciągle oddziałują na temat ich warunków życia (ekonomicznych, duchowych, politycznych i społecznych).

Rozwoju społeczeństwa i na podstawie podziału pracy i podziału struktury własnościowej w produkcji żywności i jej narzędzi.

Zatem pojawienie się grup zawodowych, klas, grup składających się z mieszkańców wsi i miast, ludzi z pracy fizycznej i psychicznej ze względu na jego podział.

Istniejący segmentacja w społeczeństwie jeszcze bardziej wzmocnić podział własności środków produkcji i produktów. Oba czynniki obiektywne warunki ekonomiczne i społeczne dla rozwoju struktury społeczeństwa. Ich rola w swoim czasie jeszcze Durkheim i P. Sorokin i innych naukowców.

Społeczeństwo i jego struktura składa się z kilku elementów. Klucz może zawierać następujące elementy:

1) zajęcia. System podziału pracy, podział zasobów i wytwarzania produktów, które zajmują różne pozycje.

2) obszarów wiejskich oraz mieszkańców miast.

3) Ludzie zaangażowani w pracy fizycznej i umysłowej.

4) grup ludności (kobiety starzy i młodzi, mężczyźni i).

5) zajęcia.

6) Grupy zjednoczone przez narodu, grupy etnicznej, narodowościowej.

Prawie wszystkie z tych elementów kompozycji są niejednorodne i nadal jest podzielona na grupy i warstw charakteryzujących ich osobliwych interesów tylko, których realizacja odbywa się w stosunku do innych przedmiotów.

Spółka i jej struktura jest reprezentowany jako złożonego zjawiska, które przyciąga uwagę nie tylko socjologów, ale także urzędników państwowych i polityków. Faktem jest, że bez wyraźnego poznania struktury społeczeństwa, społecznych grup, jego składników, ich zainteresowań i możliwych obszarach ich działalności, nie jest możliwe, aby zarządzać dowolną firmę jako całość lub którykolwiek z jego powierzchni (duchowe, gospodarcze, społeczne i polityczne).

Problem struktury społecznej jest bezpośrednio związane ze społeczeństwem obywatelskim i jego strukturę. To wzajemne oddziaływanie między obiektywnie powstałych grup społecznych i tych grup i organizacji, które są sztucznie stworzone przez ludzi, dla lepszej realizacji interesów religijnych, politycznych, gospodarczych i społecznych. Zadaniem państwa jest, aby na podstawie gospodarczego, który ma wszystko, tworzenie, promowanie rozwoju i doskonalenia społeczeństwa obywatelskiego.

Każda osoba powinna być w stanie twórczo wyrazić się swobodnie, aby doprowadzić ludzi do korzyści i zaspokojenia ich potrzeb. Przepisy i organy ścigania muszą zapewnić kompleksową ochronę obywateli w realizacji swoich praw. Ale każdy człowiek również nie należy zapominać, aby wykonywać swoje obowiązki i jak do bliskich i społeczeństwa jako całości. Tylko w takim przypadku można rozwiązać dwa problemy: Tworzenie, jak również znaczącą optymalizację funkcjonowania państwa prawa i poprawy społeczeństwa obywatelskiego.