300 Shares 4174 views

Duchowe działania rosyjskiej Cerkwi i społeczeństwa

W ostatnich latach, ze względu na nie, lecz mimo rozwoju kultury masowej, jesteśmy świadkami zjawiska, gdzie wszystkie rodzaje ludzi są coraz bardziej przyciąga do tradycyjnej działalności duchowej. Rosyjski Kościół Prawosławny na obecnym etapie to upodobnić się do tradycyjnej koncepcji działalności misyjnej prawosławnego. Podstawową ideą – do głoszenia Ewangelii na całym świecie, Bóg wzywa ludzi, aby usłyszeć ich nieśmiertelne dusze. Inyim słowa, treść duchowej działalności Kościoła jest zredukowana do przyjęcia parafian z całej jego istoty Ewangelii. Po tym wszystkim, tylko w ten sposób człowiek podane wyczuć obecność Boga. Obok stało uduchowienie całego społeczeństwa, aby wrócili do duszy Bóg stał się „chlebem życia”.

Jeśli zwracamy się do źródeł, że misja ta została pierwotnie przyjęty bezpośrednio przez apostołów, więc jest jeszcze dalej Apostolskiego. Jej źródłem jest Trójca Święta. Jest to realizowane poprzez przesłanie Boga Ojca do swego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa i objawienia błogosławieństwo Apostolskie.

Nauczanie Kościoła, a także modlitwy, nie powinien być zatrzymany „do końca tego wieku.” W ten sposób regulowana działalność duchowych ROC sprawie warunków jego realizacji. Ten eschatologiczny ściśle łączy duchowe dzieło Kościoła ze światem, konsekwentnie i systematycznie uświęceniem i odnowieniem otaczającej makrokosmosu, w tym człowieka ( „Pole – to świat”). Pole misyjnego reprezentowane przestrzeń cień walki światła. Jest to pole, nie jest gładka, idealna. Wręcz przeciwnie, nie wyrosły chwasty – synowie Złego.

Na przełomie trzeciego tysiąclecia, miliony ludzi zostały uwolnione z okowów bezbożnych ideologii. Przed ROC dla pierwszych 800 latach istnienia, stało się konieczne do Universal Kazania na taką skalę. Ta paradoksalna sytuacja może być interpretowana jako drugi chrystianizacji. W tym samym czasie postrzega Kościół przywita kultury narodowej, ich prace nie są sprzeczne z wiarą, przekształcając je ze swej świętości środków zbawienia. W tym względzie porównanie rzeczywistej siewcy kazania rzucając ziarno wiary i widzi chwastów.

W 1918 St. Tichon, patriarcha Konstantynopola pisał Herman V na uprawach w sercach nienawiść rosyjskich ludowej w stanie zapalnym w sercach ducha zazdrości i pychy, wszczepiania w nich bezbożnych myśli rozliczania życie graceless.

Przypomnijmy jeden z nazwiskami zła jeden – zgorszenie znaczenia. Więc jeśli nie jest to zadanie Boga, aby przekształcić świat w stężeniu duchowo zniszczonych ludzi pozbawionych celu życia? „Znaczące” monologi politycy nie rozwiązuje problemu, puste monologi day „gwiazdy” mogą tylko mylić zwykłego człowieka, i jako społeczeństwo wynik powinien pozbawiać dynamikę. Lub glamour, dezorientacja w życiu młodych ludzi, przewracając je błyszczące smoczki zamiast rzeczywistych wartości. Po tym wszystkim, to jest płatne i przymusowo wprowadzony do naszej świadomości!

Jakie formy aktywności umysłowej są nam znane? Niewątpliwie główną formą jest związane z religią. Przydzielony do misji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego jest każdy rodzaj wspierania wczesnego aktywację procesu jednoczenia społeczeństwa i jego duchowego i moralnego oczyszczenia poprzez świadectwo prawdzie. Zwrócić szczególną uwagę na chrystianizacji kultury narodowej, do zainicjowania reform społecznych, aby chronić ludność słabszych społecznie.
Inną formą życia duchowego jest dziełem kreatywnych osób pracujących w dziedzinie kultury, ich kreatywności. Szczególną formą duchowości inspirowany jest nastawienie do zawodu, aby pomagać ludziom. Myślenie ludzie nieświadomie rzucać gałąź dead-end duchowości i poszukiwania konstruktywne.

Niniejszym prezentujemy paradoks współczesnego społeczeństwa jest duchowym dorosłych rozpoznawania chrześcijańskie fundamenty Rosji, cechy religijne kultury narodowej, ale nie są one parafianie. Więc czy to było w ubiegłym wieku? Duchowe działalność Kościoła jest po prostu na celu przywrócenie tej ciągłości, przywrócenie duchowych i emocjonalnych całość parafian.

W przyszłości, duchowe działalności wszystkich ludzi, powinno stać się niezmienna zasada istnienia społeczeństwa. Rosja powróci do podstaw ich duchowości. Przypomnijmy połączenia komunikacyjne. Peter Bóg, aby umożliwić podejście do Stwórcy wody. Jako alegoria należy rozumieć? Po tym wszystkim, że ewangelia jest napisane nie tylko dla nas, ale o nas. Jest nam dany nie tylko dla wolnego czytania, i zrozumieć, że my, chrześcijanie, Bóg przyjął jego duszę, z wiarą będzie moc Dana Velikaya tworzyć i leczyć. Przypomnijmy, od Ewangelii Marka Słowa Bożego, że wierni będą miały wszystko, co proszą w modlitwie.