819 Shares 5918 views

Kluczowe czynniki sukcesu

Jaka jest tajemnica sukcesu ukryć niektóre firmy i podziałów, a co jest przyczyną niepowodzeń innych? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest narzędziem do zarządzania lub modelu naukowa pod tytułem górnolotnych „kluczowych czynników sukcesu”. Jest on powszechnie stosowany przez korporacje i przedsiębiorstwa przez 50 lat.


Trochę historii

Brilliant top menedżer Ron Daniel stworzył swój model „kluczowych czynników sukcesu” w roku 1961. Wraz z nim, on naukowo wyjaśnić mechanizm sukcesu firm i działów.

Co to jest?

Kluczowe czynniki sukcesu – ograniczona liczba obszarów działalności, w których osiągnięcie pozytywnych rezultatów gwarantują sukces firmy, działu lub osoby w konkursie. Mówiąc językiem biznesu, czyli na co trzeba się skupić, aby być na szczycie schodów, kiedy wszyscy są na dole.

Kluczowe czynniki sukcesu – kilka obszarów, w których należy przejść bez żadnych trzasków, aby zapewnić sukces firmy lub menedżer. Jest to zakres prac firmy, która jest niezbędna do zapłaty stały i szczególną uwagę, aby osiągnąć maksymalne wyniki w ten sposób.

Opis i przykłady

Jego kluczowe czynniki sukcesu firmy istnieją w każdej branży. Dlatego ten, kto jest zaangażowany w strategii rozwoju powinno być dobrze rozumiany obszar branży lub firmy, w której działa.

Ważnym elementem w określeniu kluczowych czynników sukcesu – misji firmy. Stanowi ona odpowiedź na pytanie: w jaki sposób dostać się do celu wyznaczonego w misji?

Kluczowe czynniki sukcesu obejmują Workflow Management lub zasobów ludzkich. Zaniedbanie tego czy innego regionu jest obarczona awarii.

Dziś głównym kluczowym czynnikiem sukcesu – poprawa przepływu pracy, zaawansowanej technologii. Obejmują one wysoką wydajność, zapewnienie jakości, tanich produktów. Jest to potężne sieci sprzedaży, siła marki, reklamy i gwarancje dla kupujących. W sektorze usług jest szybkość ich dostarczania, kwalifikacji personelu, projektowania. Wreszcie, nic nie dzieje się bez silnego ducha zespołu, skutecznej metody podejmowania decyzji dotyczących zmian, uczenie kultury w firmie, skutecznego systemu komunikacji pionowej i poziomej.

teoria zewnątrz

Kluczowe czynniki sukcesu organizacji, w praktyce może być stosowany w sposób następujący:

Krok 1. Zorganizowanie sesji „strategicznego” – szkolenie. Skupia menedżerów firmy, która wybrała lidera.

Krok 2. Pracownicy ci rozważają pisanie i wypełnić następujące zdanie: „W porządku dla naszej firmy było bardziej skuteczne niż inne, powinniśmy być w stanie to zrobić szczególnie dobrze ….” Myśli siebie. Można również napisać do misji organizacji.

Krok 3. Wszyscy obecni siebie wyrażając swoje odpowiedzi i argumentować je. Wszystko to jest zapisane.

Krok 4: Główną częścią procesu identyfikacji kluczowych czynników sukcesu – aby zidentyfikować dwie lub trzy rzeczy obowiązkowe. Dość często ludzie wybierają: zatrudnianie kompetentnych pracowników, zrozumienie potrzeb klienta. Oczywiście, menedżerowie mogą zrozumieć, że chcą, aby objąć wszystkie najważniejsze aspekty spółki. Jednak istotą z kluczowych czynników sukcesu w zdolności do skupienia się na zasadniczych.

Aby być bardziej precyzyjnym, skupiając się na kilku głównych obszarach – nie więcej niż trzy, możemy osiągnąć najlepsze rezultaty.

W każdej firmie istnieją dwa lub trzy określające obszar sukces. Jeśli Twoja firma ma dobre wyniki w tych dziedzinach, ale to jest – przeciętność we wszystkim innym, to wciąż ci się uda.

Krok 5: Na koniec, na podstawie kluczowych czynników sukcesu sporządzonych jakąś analizę. Obejmuje on wszystkie słabości i mocne strony, szanse i zagrożenia.

Ta przyszłość analiza powinna być podstawą bardziej szczegółowego planowania strategicznego. Aby być precyzyjnym, to wszystko – kluczowe czynniki sukcesu przy poszukiwaniu kierunku kompasu planowania strategicznego i, oczywiście, rozwój firmy. Wyznaczają one wektor zmian i alokacji środków.