249 Shares 6025 views

Fizyka kwantowa i jej związek z rzeczywistością wszechświata

Wiele z nich jest zainteresowany w fizyce kwantowej i rzeczywistości, są one niepokojące umysły sferę nauki, gdzie wielu z nich próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia samego wszechświata. Każda nowoczesna teoria kosmologiczna również opiera się na mechanice kwantowej, w którym opisuje zachowanie atomów i cząstek elementarnych. Fizyka kwantowa ma zasadniczej różnicy ze zwykłej fizyki.

Z pomocą fizyki klasycznej do opisania zachowania materialnego obiektu, a fizyka kwantowa i rzeczywistość skupia się tylko na matematycznym opisie obserwacji i pomiarów. Tu jest zanik realnej rzeczywistości materialnej poza zasięgiem wzroku. Laureat nagrody Nobla Werner Heisenberg powiedział: „Stało się jasne, że teraz nie można oddzielić zachowania cząstek z procesu monitorowania. W efekcie mamy do przyzwyczaić się do faktu, że prawa natury, które z pomocą mechaniki kwantowej jest sformułowana w postaci matematycznej, nie ma żadnego związku z zachowania cząstek elementarnych jako takich, ale tylko do naszej wiedzy na temat tej cząstki. "

W mechanice kwantowej, wraz z obiektami badań i narzędzie badawcze elementu analizie obrazów – monitoruje. Ale jak zastosowane mechaniki kwantowej do opisu wszechświata, jest obarczona poważnymi trudnościami. Biorąc pod uwagę definicję każdego obserwatora – jest częścią wszechświata. Ogólnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie reprezentować się poza obserwatorów. Formułowanie wersji mechaniki kwantowej, które nie potrzebują zewnętrznego obserwatora, jeden z najsłynniejszych fizyków G .. Wheeler postanowił zaproponować model, zważywszy, że wszechświat jest w stanie wszystkich ułamku czasu w różnych kopii. Każdy wszechświat równoległy mają własne obserwatorów, którzy widzą konkretne zestawy danych alternatyw kwantowej, a każdy z tych światów jest prawdziwy.

Podstawowe elementy mechaniki kwantowej – wiele układów scalonych (elektrycznie połączone składniki aktywne i pasywne), które wykonują pewną funktsiyu.No ten problem naukowca, który wykonuje metoda materialnych redukcjonistyczne końcach. Nie dość, że teoria względności i fizyki kwantowej w chwili składania wniosku do kosmologii może doprowadzić do absurdalnej i fantastycznej modelu. Aby ocenić cały drżenie nadzieje naukowca raz, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób doszło wszechświat, wymagane jest, aby wziąć pod uwagę, że są one najczęściej jeszcze nie tworzą jednolitej teorii pola, którego zadaniem – aby zjednoczyć w sobie teorię względności i mechaniki kwantowej.

Każdy z nich ma nadzieję, że z pomocą tej teorii, każda siła zostanie opisany, która jest zdolna do działania we wszechświecie, za pomocą jednego kompaktowego wyrażenie matematyczne. Podczas tej teorii względności używanej do opisywania ogólną strukturę czasoprzestrzeni i fizyki kwantowej – służy do wyjaśnienia zachowania cząstek elementarnych. Jednak każda teoria jest zaprzeczeniem drugoy.Pervy krok na drodze do matematycznej teorii integracji każdy – w kwantowej teorii pola. Z pomocą tej teorii opisuje zachowanie elektronu łączy fizykę kwantową i prywatnych Einsteina teorii względności. Takie skojarzenie pojęć, co do zasady, że był to bardzo udany pomysł.

Drugi i najtrudniejszy krok – jest integracja konwencjonalnej teorii względności wraz z mechaniki kwantowej, ale teraz nikt nie ma ani najmniejszy pomysł jak to zrobić. Nawet wiele uznanych organów, takich jak laureat Nobla SP Weinberg zgadzają się, że wystarczy założyć aparat matematyczny nowoczesnej teorii trwa długo.