832 Shares 918 views

Aplikacja Android mediów proces napotkał błąd – sprostowanie

Materiał ten błąd proces Android ACORE zostaną opisane. Najczęstsze przyczyny i rozwiązania tego problemu są podane poniżej. Błędy czasami występują właśnie podczas instalacji aplikacji. Programy i gry nie można uruchomić. Interesujące dla nas dzisiaj, problem jest często spowodowane przez takie awarie.


proces

Wiele osób zainteresowanych z pytaniem: „Co należy zrobić, jeśli urządzenie przyszedł Android błąd nośnika proces”. Przyczyny i rozwiązania są opisane poniżej, ale najpierw powiedzieć krótko o powołaniu danego elementu. Do wykonywania usług w systemie operacyjnym odpowiedzialnych procesów. Jesteśmy zainteresowani w elemencie – nie jest wyjątkiem.

W ten sposób w błąd wystąpił mediów proces aplikacji Android, dlatego muszą być usunięte, ponieważ jest częścią kontrolowania wszystkich danych multimedialnych smartphone. Proces ten zapewnia powiązanie aplikacji odtwarzających oraz dostępnych zdjęć, muzyki i filmów. Sprawa mówimy o obawy nieudane uruchomienie odtwarzacza. W rezultacie, program się zamyka, ponieważ wystąpił błąd aplikacji Android proces mediów.

W niektórych przypadkach taka sama awaria może być spowodowana przez składniki fazy instalacji. Powodem jest nieprawidłowe zakończenie procesu. Może to być spowodowane przez kilka czynników. Przede wszystkim, możemy mówić o złym systemie plików. Powód ten może być uznany za głównego. Rzadsze założenia obejmować te same nazwiska, liczby obrazów, niepoprawny format wideo, nieprawidłowe usunięcie danych.

ustalenie

Jednym z powodów, że w mediach błąd aplikacji Android proces zaszła, jest brak aktualizacji. Faktem jest, że od systemu operacyjnego 4.3, takie awarie zdarzają się rzadko, ponieważ twórcy byli w stanie wyeliminować praktycznie wszystkie braki. Konieczne jest zatem, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Drugi powód, dla którego wystąpił błąd aplikacji Android mediów proces może leżeć w rozbieżności między danymi cache i mediów. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw oczyścić. W rezultacie, będzie aktualizowana już poprawnych danych.

Tak, trzeba wykonać kilka ważnych kroków. Przejdź do sekcji „Ustawienia”. Wybierz „Aplikacje”. Szukamy „Task Manager”. Otwierając go, trzeba usunąć wszystkie dane, aby uruchomić błąd aplikacji. Wyjeżdżamy z tej sekcji i podsekcji „wybierz Nośnik pamięci.” Jego dane są również usuwane. Po tym przeładować urządzenia.

Te kroki pomogą obie aplikacje do aktualizacji danych i czynią je istotne. Od tego momentu działania programu jest gwarantowana, a komunikat o błędzie zniknie.

Jeśli do przechowywania danych za pomocą zewnętrznej karty pamięci, należy go usunąć, a następnie zainstalować aplikację z Google Play. Zatem pożądane materiał zostanie umieszczony na wewnętrznym nośniku. Można także sformatować kartę pamięci, tylko wstępne dane powinny być przechowywane i zapisywać je z powrotem, ale w odpowiednim systemie plików. To ostatnie podejście może być uznany za dość czasochłonny. To może być czasochłonne, ale bardzo skuteczne w niektórych przypadkach.

profilaktyka

Aby zapobiec występowaniu błędów, które nas interesują, zalecamy, aby utworzyć pusty plik o specjalnym rozszerzeniem .nomedia i umieścić go w katalogach, które nie zawierają plików multimedialnych.

Dziś dowiadujemy się, jak przywrócić urządzenie do stanu operacyjnego, jak również w celu uniknięcia tego problemu w przyszłości. Należy zauważyć, że opisany błąd można wyeliminować za pomocą metod podanych powyżej, niezależnie od tego, w jaki sposób został stworzony przez producenta urządzenia przeznaczone.

Należy również zauważyć, że rozważany awaria może wystąpić w wyniku przypadkowego usunięcia plików systemowych, które są wymagane dla systemu operacyjnego. Prowadzi również podobne błędy wyłączyć aplikacje systemowe.

Należy pamiętać, że nieprawidłowości mogą powodować instalacji kilku programów o podobnych funkcjach. Sytuacja ta może powodować konflikty. Na przykład, może to być klienci poczty i synchronizacji bazy danych listy kontaktów.