839 Shares 2471 views

Rodzaje źródeł prawa


Źródła prawa – jest formą, w którym jurysdykcja państwa będzie podniesiony do normy obowiązkowe. Wykonywanie takich obywateli gwarantowane przez państwo na poziomie legislacyjnym. Obecnie najbardziej znane są następujące rodzaje źródeł prawa, takich jak:

– zwyczaj prawną ;

– sądowej precedensu prawnego;

– akt prawny;

– porozumienia regulacyjnego;

– doktryny i idee prawoznawstwa.

Przede wszystkim należy zauważyć, że przepisy Federacji Rosyjskiej – jest to forma ekspresji i prawo (lub jego źródło), a także odgrywa ważną rolę w życiu publicznym. Ustawodawstwo obejmuje różne rodzaje źródeł prawa określonym powyżej. Wszystkie te lub inne formy ekspresji ram prawnych ma swoje korzenie w podstawowym prawem państwa. Według niego i utworzone wszystkich innych przepisów prawa. Konstytucja ma najwyższą moc prawną w stosunku do innych ustaw.

Następnie przyjrzeć się bliżej wszystkie rodzaje źródeł prawa:

tradycja prawna – najstarszy, pierwsza powstała forma prawa. oznacza to niepisane zasady zachowania, które rozwinęły się w czasie na skutek ich wielokrotnego użytku. Praktyka stan prawny jest uznawany za obowiązkowy reguły. Wszelkie niestandardowe formowane i stopniowo zyskuje siłę, ale ponieważ firma jest uważana za dynamiczny system, aby zastąpić przestarzałe przychodzi nowy, bardziej dostosowane do czasów współczesnych.

Normatywny akt prawny, jak forma rzeczywiście, i różne inne rodzaje źródeł prawa (z wyjątkiem zwyczaju) został napisany i zgodny z Konstytucją. Każde działanie może wpływać na działanie public relations w całym kraju, ma moc prawną, jest częścią systemu prawnego.

Sądowa precedens prawny. Istotą jest to, że decyzje sądowe w każdym razie staje się standardem (próbka) pozwala mu podobnych przypadkach. Jak zwyczaj, że jest uważany za najstarszy źródłem prawa. Dla zawieszających charakteryzującej wielości, kazuistyce, elastyczność sprzeczności. Istnieje szereg warunków zawieszających, który funkcjonuje jako źródło prawa w całości: uznanie aparatu państwowego, istniejąca hierarchia sądownictwa, regulacyjne i etc.

Umowa z treści normatywnej – kolejnym źródłem prawa. W odróżnieniu go od innych podobnych dokumentów, które zawiera ogólne zasady, które są wiążące dla pewnego kręgu osób. Dla realizacji umowy wymagane przez takie czynniki, jak za zgodą wszystkich stron; wiedza o woli stron; możliwość jego zawartością tych stron. Klasyfikacja umów prawnych Rosja: administracyjnego, konstytucyjnego, prawa pracy.

Rodzaje źródeł prawa cywilnego

Należą do nich wszelkie formy wyrażania praw obywatelskich. Ich rodzaje: Konstytucji, a także prawa cywilnego i inne zaakceptowane FL; różne przepisy, które zajmują się normami stosunków cywilnoprawnych; przepisy resortowe; zwyczaje biznesowe; umowy międzynarodowe, itd.

Rodzaje źródeł prawa administracyjnego

zewnętrzne formy wyrażania zasad i przepisów administracyjnych, mają moc prawną. Należą rosyjskiej konstytucji; zasady prawa międzynarodowego; przepisy regulujące administracji publicznej, organów władzy wykonawczej, itp.; Akty prawne administracji Federacji; akty zarządzania regionalnego; Zamówienia publiczne, itd.

Warto zauważyć, że Konstytucja jest źródłem wszelkich gałęzi prawa. Inne same rodzaje źródeł mają wpływ tylko w określonych dziedzinach prawa.