559 Shares 8001 views

Bicie – co to jest? pobicie

Działania współczesnego człowieka dziś odbywa się w wielu dziedzinach. Jednakże, jest prawie całkowicie koordynowany przez prawo – głównym regulatorem społecznych relacji. Sytuacja ta sprawia, że można zróżnicować metody i formy kontroli państwa nad działalnością człowieka. Ale powstaje pytanie, dlaczego ludzie kontrolować? Federacja Rosyjska stworzyła dzisiaj reżim prawny. Jej podstawą są przepisy rozporządzeń uprawnień oraz ogólnie przyjęte zasady społeczne. Jednak ten tryb jest bardzo często łamane przez osoby fizyczne, które jest dość negatywnym czynnikiem. Oprócz tego, istnieje kilka form takich działań. Po pierwsze są zwykle przestępstwo. Na ogół nie posiadają one żadnego zagrożenia społecznego. Najbardziej szkodliwe są akty innej formie, zwane przestępstwa. Charakteryzują się one najwyższą formę niebezpieczeństwa publicznego. Za przestępstwa ma szczególny rodzaj odpowiedzialności prawnej – karnej. Jednym z tych działań są dziś bić. Zbrodnia ta charakteryzuje się pewnym specyficznym składzie i obecności sprawiedliwości.


Historia przetwarzania POWÓDZTW

Do tej pory, bicie – jest przestępstwem, za które kara jest przez konkretnego artykułu Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Należy zauważyć, że obecny naruszenie w tworzeniu ustawodawstwa karnego Federacji Rosyjskiej wielokrotnie recyklingowi. Na przykład, aż do roku 2005, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Rosji, przedstawiciele organów śledczych i ścigania nie mogą przyjmować wnioski, które zgłosiły fakt bicia. Dziś jednak, pokonując aplikacji – jest czynem przestępczym, który charakteryzuje się własnego personelu i innych szczególnych cech. Należy również zauważyć, że ustawa o których mowa w art prześladowani nie tylko w Rosji. W prawie karnym Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji, istnieją normy określające odpowiedzialność za ten czyn społecznie niebezpieczny.

szczelność regulacyjny

Fakt, że bicie jest przestępstwem – mówi obowiązkowe istnienie konkretnych ram regulacyjnych jego bezpośrednią kontrolą. Zgodnie z tą normą może odróżnić gałęzi prawa, który ustanawia odpowiedzialność za popełnienie wspomnianego przestępstwa. Taka data jest artykuł 116 kodeksu karnego „pokonując”. Przepisy tej reguły stawia kluczowe oświadczenia o przestępstwa oraz rodzaje ludzi, którzy mogą to zrobić. Ponadto artykuł sankcje zabezpieczone alternatywnych rodzajów kar , które mogą być stosowane do odpowiednich podmiotów Federacji Rosyjskiej organów sądowych. Oczywiście, każde przestępstwo powinno być rozważane jedynie ze względu na specyfikę swojej kompozycji. Kluczową kwestią w tym przypadku są elementy konstrukcyjne społecznie niebezpiecznego czynu.

Elementy składu

Bicie charakteryzuje się obecnością sprawiedliwości. Dlatego taki akt będzie obowiązkowo mieć skład, który jest klasycznym przejawem subiektywnych i obiektywnych cech przestępstwa. Według ogólnej teorii prawa karnego, skład jakiegokolwiek aktu zagrożenia publicznego obejmuje następujące elementy, a mianowicie: przedmiot, podmiot, subiektywną stronę i obiektywną stronę. Te elementy konstrukcyjne pozwalają scharakteryzować przestępstwa z różnych punktów widzenia, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty związane z jego popełnienia.

Co jest przedmiotem przestępstwa?

Każde działanie charakteryzuje się określonym poziomem zagrożenia dla społeczeństwa, wkraczając na coś. W środowisku naukowym, istnieje wiele sporów o przestępstwa obiektu o napaść. Kodeksu karnego, jak my go rozumiemy, nie zawiera żadnych wyjaśnień w tej sprawie. Jednakże, istnieje wiele teorii dotyczących doktrynalne przedstawionych problemów. Według najczęściej, bicie rzutować na stosunki społeczne, które istnieją w dziedzinie cielesnej i integralności fizycznej każdej osoby. To znaczy, kwalifikacja wymaga ustalenia faktu uszkodzenia relacji danych. Jak na człowieka, on ma tylko status pokrzywdzonego.

Artykuł „Bicie” kk również charakteryzuje się obecnością dodatkowego obiektu. Ma opcjonalnego stanu i charakteryzuje się stosunków w dziedzinie honoru i godności. Wkraczanie na tym obiekcie prowadzona jest nie zawsze, więc nie jest to obowiązkowe w przyrodzie.

Pobicie kodeks karny – przedmiot przestępstwa

Wszelkie społecznie niebezpieczny akt prowadzone przez kogoś. Dlatego w prawie karnym istnieje instytut przedmiotu. Ma wiele cech, które ze względu na specyfikę poszczególnych przestępstw. Na przykład, artykuł 116 kodeksu karnego „pokonując” stosuje się do osób, które są w wieku 16 lat. Oznacza to, że w tym przypadku mówimy o standardzie odpowiedzialności karnej grupie wiekowej pacjentów. Jakieś szczególne cechy państwa prawa nie przewiduje. Dlatego zakres kary może dostać każdą osobę fizyczną, aby uświadomić sobie jego czyny stanowią przestępstwo.

Subiektywne aspekt społecznie niebezpiecznego czynu

W badaniu konkretnych przestępstw należy uznać wewnętrzna relacja przedmiotu odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa. Ten element społecznie niebezpieczny akt jest zawsze obecny. Jednocześnie, istnieje kilka form jego bezpośrednich przejawów. Zatem bicie – jest przestępstwem, prywatną aspekt , który różni się bezpośrednim zamiarem. Innymi słowy, przedmiotem poddaniu życzenie, aby upewnić aktywnej postaci, a także rozumie ich ryzyko i konsekwencje, które mogą wejść do przekazania w przyszłości. Inkrimin = e th w tym przypadku zaniedbania jest po prostu niemożliwe, ponieważ artykuł ten obejmuje celowe działanie konkretnej osoby.

Wielkie motywy wartość zagrać w eliminacjach bić. Zgodnie z artykułem 116 kodeksu karnego, mogą być stosowane do bicia powodu chuligaństwa, religijnych, osobistych lub w inny sposób. Nienawiść do określonej grupy społecznej, również podlega subiektywnej stronie przestępstwa.

Powstrzymywanie się do Federacji Rosyjskiej – Celem strony

Przestępstwa zostały popełnione w wyniku działania lub zaniechania. Że pierwsza kategoria opisuje bicia. Artykuł kodeksu karnego, o którym mowa powyżej, to mówi, że przestępczość jest przeprowadzane za pomocą brutalnych działań, które powodują ból ofiary. Należy również zauważyć, że celem bicie boczne mogą być realizowane w dwóch podstawowych formach:

  • bezpośrednio bije;
  • inne działania gwałtownej natury, które powodują ból fizyczny dla poszkodowanego.

Pierwszym aspektem jest wyrażone w aktywnej aplikacji wykopuje temat przestępczości, rąk lub innych obiektów: .. Kije, nietoperze, itd. Jednak ich liczba nie jest jednoznacznie określona. Ustawodawca jedynie odnotowuje nawrót takich ataków. W odniesieniu do innych działań mających na celu spowodowanie bólu, mogą być wyrażone w uderzeniach specyficznych obiektów, płonąca ogniem, szczypanie, drapanie, i tak dalej. D. Kluczowym aspektem bicia jest fakt, że ich realizacja nie jest szkodliwa dla zdrowia. Ten aspekt odróżnia artykule karnej zapisanie odpowiedzialny za bicie innych podobnych przestępstw.

przepisana kara

Bicie w prawie karnym jest przestępstwem o niskiej grawitacji. Dlatego ustawodawca ustawić dużą liczbę alternatywnych zdań, które można zastosować do podmiotu publicznego działań niebezpiecznych. Przyznanie jednego z rodzajów odpowiedzialności prawnej mogą się różnić w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Tak więc, istnieją następujące kary za napaść, a mianowicie:

  • serwis społeczności;
  • praca poprawczych;
  • ograniczenie swobody ;
  • pracy przymusowej;
  • aresztowanie i uwięzienie.

tożsamość ofiary

Bicie może być skierowany do każdej osoby. Ale artykuł 116 znajduje się uwaga, że przestępstwo jest skierowane również przeciwko rodzinie. Wśród nich są, oczywiście, bliscy krewni, a także przedmioty, które są wspólne gospodarstwo domowe z sprawcy. Tym samym liczba ofiar art. 116 jest dość obszerna. Dlatego wyznaczone czynu jako przestępstwa, może zapobiec konsekwencje czynów, a jeśli to konieczne – do ukarania winnych.

Tak, znaleźliśmy znamiona przestępstwa, które zostało przewidziane w art 116 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Należy zauważyć, że interpretacja tego przepisu prawnego wymaga dalszych badań naukowych. Po tym wszystkim, to ma bezpośredni wpływ na jego stosowania w praktyce działania organów ścigania państwa.