415 Shares 4836 views

Wybór mikroorganizmów

Dobór mikroorganizmów stosowanych w różnych dziedzinach medycyny i przemysłu. Człowiek często wykorzystywane produkty przemiany materii z jednokomórkowych organizmów eukariotycznych i prokariotów. Doboru mikroorganizmów użytych do izolowania formy bakterii kwasu mlekowego i drożdży. Są one następnie wykorzystywane do produkcji różnych produktów. Na przykład, działanie grzybów i bakterii jest podstawa badania procesów fermentacji produkcji wielu fermentowanych produktów mlecznych, wino, kapustę, warzenia piwa i innych.


Dobór mikroorganizmów pozwala na uzyskanie najwyższej jakości formy na różnych pożywkach. Na przykład, drożdże z powodzeniem hodowane oleju odpadowego, metanol, hydrolizaty drzewne, metan. Drożdże zawierać do sześćdziesięciu procent białka. Ich zastosowanie jako białka surowca umożliwia rocznie otrzymać dodatkowo do miliona ton mięsa.

Dobór mikroorganizmów jest szeroko stosowany w rolnictwie. Tak ważne jest, aby rozwijać niezbędne aminokwasy. Ze względu na fakt, że są one wystarczająco małą konwencjonalnej paszy, ilość pożywienia musi być zwiększona. W tym przypadku, dodanie ton lizyny syntetyzowanych przez mikrobiologiczne, oszczędza dziesiątki ton paszy konwencjonalnej.

Drożdże, pleśnie, bakterie wytwarzają antybiotyki, które następnie wykorzystuje ludzi. Wiele z nich to bardzo konieczne, można uratować życie. Niektóre bakterie i grzyby mają zdolność do syntezy pewnych witamin, w szczególności tych, które nie są wytwarzane w organizmie.

Główne metody hodowlane stosowane do badania możliwości uzyskania substancji o dużym znaczeniu gospodarczym. Takie substancje w szczególności obejmują ketony, alkohole, kwasy organiczne. Metody selektywne koncentrują się na produkcji linii genetycznych, które są w stanie zapewnić maksymalną wydajność. Dziś jest stworzony takich form, które produkują tysiące razy więcej antybiotyków niż pierwotnej formie.

Aby zwiększyć skuteczność w selekcji mutagenezy jest używany. W ten sposób, staje się możliwe, aby rozszerzyć zakres zmienności genetycznej. Technika ta polega na zastosowaniu promieniowania ekspozycji na specyficzne składniki chemiczne.

Opracowanie metod przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów i procesów biologicznych o wydanie niezbędnych substancji ludzkich zaangażowanych w biotechnologii. W ramach tej dziedziny naukowej w głównych reaktorów biologicznych na specjalnych pożywkach przeprowadzono usuwanie drożdży, grzybów, bakterii. Wszystkie te mikroorganizmy wytwarzają enzymy, witaminy, proteiny, aminokwasy i inne niezbędne połączenia.

Bakterie są szeroko stosowane w przemyśle metalurgicznym. Tradycyjne technologie są wykorzystywane w produkcji hutniczej, nie pozwalają na korzystanie z rudy kompozytowego lub złym. metody biotechnologiczne pozwalają przełożenie wielu metali z rud metali w roztworze. Osiąga się to poprzez zdolność bakterii do utleniania. Zatem ogromna ilość miedzi produkowane rocznie. Metody biotechnologiczne są również wykorzystywane w celu uzyskania uranu, srebro, złoto.

Na pożywkach zawierających istotne hormony roślinne, sole mineralne i inne związki, mogą rosnąć i proliferacji komórek w różnych roślinach. To z kolei upraszcza i przyspiesza produkcję przydatnych produktów. Na przykład, łatwiej i szybciej rozwijać korzeń żeń-szenia, zamiast dbać o całej rośliny.

Szeroko stosowane różne metody zwierząt hodowlanych. Na przykład, inżynieria komórkowa pozwala pomnożyć elitarnej rasy. Dla tych celów, na przykład, metoda „surogat macierzyństwo”.