506 Shares 4099 views

Jakie cechy charakteru charakterystyczne dla człowieka


postać ludzka jest złożona obraz. Jako artysta zorientowanych w różnych kolorach i odcieniach, tak psycholog ujawnia różnorodność cech indywidualnych. Nawet wiedząc, co cechy charakterystyczne dla człowieka, niemożliwe jest dokładnie przewidzieć jego zachowanie w konkretnej sytuacji. Psychologiczny portret odzwierciedla hipotetycznie możliwy aspekt osobowości.

1. Jakie cechy charakteru ujawniają osoby jako osoby

Przedstawienie rozmówcy składa się z kryteriami, w tym jego stosunek do nas samych, dla społeczeństwa, dla ich działalności i majątku w ogóle.

Pewność siebie lub samokrytyka, wyrażone lub przejawy egoizmu niepewności tworzą wewnętrzną ramę odniesienia do jego „ja”.

W trakcie swojej działalności osoba może działać leniwy, pracowite, schludny, odpowiedzialny, pasywny, umiar.

Dla jednostki odnosi się do społeczeństwa, jako patriota, kłamcy, miłośnik prawdy. Jest zamknięty lub otwarty, towarzyski, miły i sympatyczny. Ważne jest, aby być w stanie pomóc w nagłych przypadkach.

2. Jaki wpływ na cechy charakteru działalności człowieka

Wymagania określają zdolność danej osoby do produkcji znaczącą transformację w społeczeństwie. Aktywność jest pokazana w komunikacji, kreatywności, we wspólnym przedsięwzięciu.

  • Inteligentny poziom ludzi różni się dominującym sposobem myślenia, który może być wizualnym efektywny, logiczne słowny lub graficzny.
  • Ze sfery emocjonalnej zależy w dużej mierze od poziomu aktywności. Są określane przez rezerwat przyrody, temperament, wrażliwość miłosne.
  • Silny woli organizacja osobowość jest wytrwałość, poświęcenie, dyscyplina, determinacja i samodzielność.

3. Jakie cechy charakteru ujawniają akcentowanie

Podkreślają osobowość wykazują cechy typowe zachowanie, nie zostaną skorygowane doświadczenia. Dlatego często są młodzi ludzie. Akcentowanie charakteru pozostaje w normalnym zachowaniem, ale znacznie wzmocnione. charakter klasyfikacja accentuations pokrywa się z typami psychopatii.

Gipertimnye zaakcentowanie swoisty stały dobry nastrój.

Distimnoy – tendencja do długotrwałego depresji.

Cyclothymic – szybkie naprzemienne fazy znaczące i zauważalne dobrym humorze.

Labilny – ścisła zależność nastroje na obecnej sytuacji.

Asteniczny – zmęczenie, częste rozdrażnienie.

Sensitive – takie kluczową cechą ludzkiej natury, jak wrażliwości.

Psychasthenic – wysoki stopień niepokoju, niezdecydowanie.

Schizoid – unikające i emocjonalne ubóstwo.

Epileptoid zaakcentowanie lepkościowa myśli, ekspresja złości i bólu.

Paranoid – pragnienie dominacji, nadmierna podejrzliwość.

Hysteroid – zwyczaj udawania, aby przyciągnąć uwagę innych.

Niestabilna – bezwarunkowe posłuszeństwo wobec cudzego wpływu.

Conformal zaakcentowanie swoisty brak krytyczności, brak inicjatywy.

Psychologowie pojedyncze accentuations mieszane formy.

4. Główne cechy charakteru

  • Podstawowe cechy ludzkiej psychiki określi swoją moralność. Poziom moralność zależy od motywacji zachowanie odpowiada normie społecznej. osobowość moralna jest kluczowym wskaźnikiem jego adaptacji społecznej i samoidentyfikacji.
  • Najwyższym wyrazem duchowości ludzkiej natury jest współczucie i zdolność do powściągliwości. Indywidualna dotyczyła kwestii dobra powszechnego. Jest altruizm, koncentruje się na tym, że koszt korzyść niektórych ludzi nie powinna stać się cierpienie innych.
  • Integralność charakter determinuje trwałość pozycji życia ludzkiego nie jest zależna od sytuacji zbiegu przekonań, postaw i działań.