361 Shares 8867 views

Funkcje władz lokalnych

Funkcje samorządów są podzielone na kategorie w zależności od zadań, które mają być rozwiązane w ramach działań miejskich, uprawnień, a także roli tego sektora w organizacji i realizacji demokracji w ogóle. Wśród głównych zadań władz miejskich należy zwrócić uwagę:


1. Zapewnienie udziału obywateli w rozwiązywaniu problemów miejskich. W tej funkcji samorządu lokalnego w Federacji Rosyjskiej ustanawia gwarancje prawne uczestnictwa obywateli w realizacji odpowiednich działań zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wybory. Na podstawie otrzymanych i obecnym prawodawstwie populacja danego prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach, referendum, wybory, innych form wyrazu. Obywatele przysługuje prawo głosu, mają być wybierani do władz lokalnych i regionalnych. W ramach tej funkcji samorządowej daje możliwość ubiegania się obywateli do urzędów miejskich, urzędnicy w kwestiach związanych z życiem lokalnej, zapewnienie obiektywnej i pełnej informacji o działalności tych biur. A także do zapoznania się z materiałów, dokumentów, bezpośrednio wpływając na wolności i praw obywateli. Prawo gwarantuje ochronę praw i wolności ludności.

2. Lokalne funkcje rządowe obejmują zarządzanie mieniem gminy przeznaczenia, a także środki finansowe. Zgodnie z prawem, własny budżet i własne przewidziane w gminach. W odniesieniu do nieruchomości i finansów praw wdrożyć terytorialnych rządy i (w przypadkach przewidzianych przez prawo) bezpośrednio do mieszkańców. Prawnie urzędy gminne mogą przenosić różne przedmioty, które należą do mienia komunalnego do czasowego użytkowania dla ludności lub osób prawnych, rozporządzania zgodnie z ustaloną procedurą, wydzierżawić, aby inne transakcje. W ramach funkcji administracyjnych lokalnych porozumień samorządowych i traktatów ustalone warunki użytkowania obiektów. Realizacja tych i innych uprawnień powinny być wykonywane w interesie edukacji terytorialnej służyć jego potrzebom. Jest ono dostarczane głównie przez działania władz miejskich, wybranej populacji.

3. Lokalne funkcje rządowe obejmują zapewnienie rozwoju całej formacji komunalnych jako całości. Właściwość regulacji komunalnych prawa są kwestie związane z zintegrowanego rozwoju, co z kolei ma na celu zapewnienie efektywności działalności gospodarczej, rozwiązanie kwestii społecznych, kulturowych i środowiskowych. samorząd zajmuje się również problematyką racjonalnego wykorzystania naturalnych, ludzkich i innych zasobów terytorium, tworzenie optymalnych warunków dla rekreacji i życia obywateli jako całości.

4. Wśród funkcji władz miejskich konieczne jest, aby pamiętać, istniejącego oprogramowania do zaspokojenia potrzeb ludności za media usług, charakterze społecznym, kulturalnym i innych. Zadania te realizowane są poprzez tworzenie, utrzymanie i rozwój komunalnych przedsiębiorstw, organizacji, służb i instytucji.

5. Do zadań samorządu terytorialnego, o którym mowa policji i ochrony praw i interesów władz miejskich samych. Policing jest przeprowadzane poprzez tworzenie odpowiednich instytucji ze specjalnymi mocami. Ochrona praw i interesów posiadane przez związki i stowarzyszenia formacji komunalnych.