178 Shares 1115 views

Niezbędne dokumenty dotyczące sprzedaży mieszkań

Zakup nieruchomości, jak w rzeczywistości, a jego sprzedaż – proces, który
To wymaga nie tylko opieki, wyważonego podejścia i odpowiedzialnej postawy, ale także zebrać i dostarczyć do rejestracji państwowej niektórych papierów wartościowych.


Jakie są dokumenty dotyczące sprzedaży mieszkań lub zakupu wymagane? Warto zauważyć, że potrzeba zbierania i dostarczania wielu dokumentów wymaganych od kupującego i sprzedawcy obiekcie mieszkalnym.

kupujący pakiet dokumentów

Co do strony, aby dokonywać zakupów, a następnie, z zastrzeżeniem ilości niezbędnej dla transakcji będą musiały jedynie przedstawić dokument tożsamości. Jeśli zakup został dokonany przez osobę w oficjalnej małżeństwa, a nieruchomość jest w posiadaniu jednego z małżonków, do rejestracji praw własności wymaga zgody męża lub żony transakcji, należycie poświadczone przez notariusza. Nie więcej papier będzie wymagane od kupującego.

W przypadku, gdy wszystkie działania na zakup ludzi mieszkaniowych zaufanej strony trzeciej (przedstawicielstwa nieruchomości lub jakąkolwiek inną osobę) potrzebują pełnomocnictwa i poświadczone zgodnie z prawem.

Sprzedam mieszkanie w hipotecznych w niniejszym artykule nie będą brane pod uwagę, a także sprzedaż lub zakup jednostek mieszkalnych nieruchomości.

Sprzedawca pakiet dokumentów

Jeżeli dana osoba działa jako sprzedawcy, na zasadzie obowiązkowej od niego

Następujące dokumenty są wymagane przy sprzedaży mieszkania:

– Dowód tożsamości.

– Te dokumenty to dowód własności sprzedawcy na nieruchomości.

– pomieszczenia techniczne paszport.

– Wyciąg z rejestru domu.

Te dokumenty dotyczące zakupu i sprzedaży mieszkania konieczne, ale nie są jedynymi. W zależności od konkretnej sytuacji, a przedmiotem sprzedaży (liczba właścicieli, wieku i stanu zdrowia sprzedawcy i tak dalej), więc nie ilość niezbędnych dokumentów.

Poniższy papieru może zostać uznana za niezbędne do sprzedaży mieszkania:

– umożliwienia opieki;

– dowody odmowy innych współwłaścicieli, sąsiedzi i urzędnicy miejscy z odkupienia pokoju w mieszkaniu komunalnym;

– oficjalny dokument rozwodu lub śmierci jednego z małżonków;

– potwierdzenie prawne od chwili wejścia w posiadanie.

zidentyfikowano również szereg certyfikatów i pozwoleń (brak obciążeń i zobowiązań, płatności podatków, niepełnosprawność lub emancypacji, etc.). Konieczne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że dodatkowe dokumenty dotyczące sprzedaży mieszkań jest ograniczona w czasie.

Sprzedający i kupujący powinni być świadomi, że istnieje szereg sytuacji, które nie mogą być sprzedaż. Nieruchomości nie mogą być sprzedawane:

– pełnomocnictwo (w przypadku śmierci mocodawcy);

– na umowie społecznej zatrudnienia;

– w przypadku nieuprawnionej przebudowie;

– jeśli nie są zarejestrowane małoletnie dzieci, i nie ma pozytywnej decyzji o opiece przeprowadzić transakcję.

Naturalnie, wszystkie wyżej wymienione dokumenty są niekompletne lista. Mów wyraźnie o jakie dokumenty są niezbędne do mieszkania może być sprzedaż, może tylko specjalista z rozległej wiedzy w zakresie rejestracji praw własności. Właściwy doradca nie tylko ogłosić listę wymaganych dokumentów, ale również być kolejność ich otrzymania, w zależności od okresu ważności, unikając w ten sposób odmowę zarejestrowania transakcji z powodu zaległych certyfikatów.

rady przyjaciół (jeśli nie są ekspertami w tej dziedzinie) lub publikacji w różnych publikacjach mogą być stosowane tylko jako punkt odniesienia, ale nie jako wskazówki do działania.