372 Shares 3784 views

Ksenobiotyki i człowiek. Działanie ksenobiotyków. Wpływ ksenobiotyków na ludzi. Ksenobiotyki są …

Wraz z rozwojem społeczeństwa przemysłowego nastąpiły zmiany w kształtowaniu biosfery. W obrębie środowiska trafia wiele obcych substancji, które są produktem działalności człowieka. W rezultacie wpływają one na istotną aktywność wszystkich żywych organizmów, w tym naszego.


Co to są ksenobiotyki?

Ksenobiotykami są substancje syntetyczne, które mają negatywny wpływ na organizmy. W tej grupie znajdują się odpady działalności przemysłowej, przybory kuchenne (proszki, płyny do mycia naczyń), materiały budowlane itp.

Duża liczba ksenobiotyków to substancje przyspieszające pojawianie się plonów. Bardzo istotne jest, aby rolnictwo zwiększało opór upraw na różne szkodniki i nadawało mu dobry wygląd. Aby osiągnąć ten efekt, należy stosować pestycydy, które są związane z obcymi substancjami dla organizmu.

Materiały budowlane, kleje, lakiery, artykuły gospodarstwa domowego, dodatki do żywności – wszystkie są ksenobiotykami. Do tej grupy, dość dziwne, niektóre organizmy biologiczne, na przykład wirusy, bakterie, patogenne grzyby, robaki.

Jak ksenobiotyki działają na organizm?

Substancje, które są obce wszystkim żyjącym, mają szkodliwy wpływ na wiele procesów metabolicznych. Na przykład metale ciężkie mogą zatrzymać działanie kanałów membranowych, niszczyć ważne funkcjonalnie białka, destabilizować plazmę i ścianę komórki, powodować reakcje alergiczne.

Każdy organizm jest mniej lub bardziej dostosowany do eliminacji trucizn toksycznych. Jednakże duże stężenia substancji nie można całkowicie usunąć. Jony metali, toksyczne substancje organiczne i nieorganiczne gromadzą się ostatecznie w organizmie i po pewnym czasie (często kilka lat) prowadzą do patologii, chorób, alergii.

Ksenobiotykami są trucizny. Mogą przeniknąć do układu trawiennego, układu oddechowego, a nawet przez nienaruszoną skórę. Drogi wejścia są uzależnione od stanu łącznego, struktury substancji i warunków środowiskowych.

Przez jamę nosową powietrze lub kurz, gazowe węglowodory, alkohol etylowy i metylowy, aldehyd octowy, kwas chlorowodorowy, etery, aceton wchodzą do organizmu. System trawienny penetruje fenole, cyjanky, metale ciężkie (ołów, chrom, żelazo, kobalt, miedź, rtęć, talia, antymon). Warto zauważyć, że takie pierwiastki śladowe jak żelazo lub kobalt są konieczne dla organizmu, ale ich zawartość nie powinna przekraczać tysięcznej części procentowej. W większych dawkach prowadzą również do ujemnego efektu.

Klasyfikacja ksenobiotyków

Ksenobiotykami są nie tylko substancje chemiczne pochodzenia organicznego i nieorganicznego. W tej grupie znajdują się czynniki biologiczne, w tym wirusy, bakterie, patogenne protiory i grzyby, robaki. To dziwne, ale takie zjawiska fizyczne jak hałas, wibracje, promieniowanie, promieniowanie, należą również do ksenobiotyków.

Skład chemiczny wszystkich trucizn dzieli się na:

  1. Organiczne (fenole, alkohole, węglowodory, aldehydy i ketony, pochodne fluorowców, etery itp.).
  2. Organo-organiczne (fosforoorganiczny, organiczny rtęć i inne).
  3. Nieorganiczne (metale i ich tlenki, kwasy, zasady).

Pochodzenie, chemiczne ksenobiotyki podzielone są na następujące grupy:

  1. Przemysłowe.
  2. Gospodarstwo domowe.
  3. Rolnictwo.
  4. Substancje zatruwające.

Dlaczego ksenobiotyki wpływają na zdrowie?

Wygląd obcych substancji w ciele może poważnie wpłynąć na jego działanie. Zwiększone stężenie ksenobiotyków prowadzi do pojawienia się patologii, zmian na poziomie DNA.

Odporność jest jedną z głównych barier ochronnych. Wpływ ksenobiotyków może rozprzestrzeniać się na układ odpornościowy, zakłócając normalne funkcjonowanie limfocytów. W rezultacie komórki te działają niepoprawnie, co prowadzi do osłabienia obrony organizmu i pojawienia się alergii.

Genom komórkowy jest wrażliwy na działanie jakiegokolwiek mutagenu. Ksenobiotyki, penetrujące komórkę, mogą zakłócić normalną strukturę DNA i RNA, co prowadzi do pojawienia się mutacji. Jeśli liczba takich zdarzeń jest wysoka, istnieje ryzyko wystąpienia onkologii.

Niektóre trucizny działają selektywnie na narząd docelowy. W ten sposób wyodrębniono ksenobiotyki neurotroficzne (rtęć, ołów, mangan, dwusiarczek węgla), hematotropowe (benzen, arsen, fenylohydrazyna), hepatotropowe (chlorowane węglowodory), nefrotropowe (związki kadmu i fluoru, glikol etylenowy).

Ksenobiotyki i ludzie

Działalność gospodarcza i przemysłowa ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi ze względu na dużą ilość odpadów, chemikaliów, farmaceutyków. Obecnie ksenobiotyki znajdują się prawie wszędzie, co oznacza, że prawdopodobieństwo ich wejścia w organizm jest zawsze wysokie.

Jednak najsilniejsze ksenobiotyki, z którymi ludzie znajdują się wszędzie, są lekami. Farmakologia jako nauka analizuje wpływ narkotyków na żyjący organizm. Zdaniem ekspertów, ksenobiotyka tego pochodzenia jest przyczyną 40% zapalenia wątroby i nie jest przypadkowa: główną funkcją wątroby jest neutralizowanie trucizn. Dlatego ten organizm cierpi w dużej mierze od dużych dawek leków.

Zapobieganie zatruciu

Ksenobiotykami są substancje obce ciała. Ciało ludzkie rozwinęło wiele alternatywnych sposobów wyeliminowania tych toksyn. Na przykład, trucizny mogą być zneutralizowane w wątrobie i uwalniane do środowiska poprzez drogi oddechowe, układy wydalania, gruczoły łojowe, spocone, a nawet gruczołowe.

Mimo to osoba ta musi podjąć działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwych skutków trucizn. Po pierwsze musisz dokładnie wybrać jedzenie. Dodatkami grupy "E" są silne ksenobiotyki, dlatego należy unikać zakupów takich produktów. Nie patrz tylko na wygląd warzyw i owoców. Zawsze zwracaj uwagę na datę wygaśnięcia, ponieważ po wygaśnięciu trucizny powstają w produkcie.

Zawsze warto wiedzieć, ile leków. Oczywiście skuteczne leczenie jest często obowiązkową koniecznością, jednak należy zadbać o to, aby nie stało się to systematycznie niepotrzebną konsumpcją farmaceutyków.

Unikaj pracy z niebezpiecznymi odczynnikami, alergenami, różnymi substancjami syntetycznymi. Minimalizuj wpływ chemikaliów domowych na zdrowie.

Wnioski

Nie zawsze jest możliwe obserwowanie szkodliwych skutków ksenobiotyków. Czasami gromadzą się w dużych ilościach, przekształcając się w kopalnię wolnoobrotową. Ciało innego człowieka szkodzi zdrowiu, co prowadzi do rozwoju chorób.

Pamiętaj o minimalnych środkach zapobiegawczych. Być może nie zauważysz negatywnego skutku natychmiast, ale po kilku latach ksenobiotyki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Nie zapominaj o tym.