213 Shares 4844 views

Kto jest tytułem "Weteran pracy", który jest prawem? Kolejność przyznawania tytułu "Weteran pracy"

W ostatnich latach otrzymanie tytułu "Weteran pracy" wiąże się z pewnymi trudnościami. Obywatele muszą bez końca gromadzić różne certyfikaty, a nawet zwrócić się do sądu o potwierdzenie swoich praw.


Tytuł "Weteran pracy"

Po pierwsze, dowiemy się, kto nazywa się weteranów. Określenie tego statusu (lub tytułu) jest określone przez prawo federalne przyjęte w 1995 roku. Ustawa została zmieniona i uzupełniona w 2004 i 2005 r., Iw tym formularzu definiuje weteranów pracy jako:

– obywatele, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenie;

– obywatele, którzy otrzymali rozkaz lub medal, otrzymali tytuły honorowe Federacji Rosyjskiej lub ZSRR, lub którzy odznaczają się wyróżnieniem i doświadczeniem wystarczającym do emerytury lub stażu ;

– obywatele, którzy rozpoczęli karierę zawodową w niepełnym wymiarze wieku w czasie II wojny światowej, których całkowite doświadczenie zawodowe nie mniej niż 40 i 35 lat dotyczy mężczyzn i kobiet.

Problemy z przypisywaniem tytułów

Poprzednio procedura przyznawania tytułu "Weteran pracy" była określana przez prezydenta Rosji, tzn. Wszyscy ludzie otrzymali ten status od rządu federalnego. Ustawa określała nie tylko warunki uzyskania świadectwa weterana, ale także wyznaczyła listę wszystkich świadczeń. Było to bardzo wygodne, ponieważ każdy obywatel wyraźnie reprezentował schemat uzyskania pożądanych skorup i wiedział, jak rentowne jest finanse.

Jednak wraz z przyjęciem nowej ustawy federalnej nr 122-F3 z dnia 22 sierpnia 2004 r. Sytuacja uległa radykalnej zmianie. Nowa ustawa otrzymała popularną nazwę "w sprawie zniesienia świadczeń", a także z ekranów i stron gazet i czasopism nazywano ją "prawem do zarabiania świadczeń". Różnica w terminologii nie wpłynęła na istotę – tytuł "Weteran pracy" jest obecnie przypisywany tylko na szczeblu regionalnym. Tym samym ta kategoria obywateli przesunęła się na równowagę tematów Federacji Rosyjskiej. Warunki uzyskiwania tytułu "Weterana Pracy" są obecnie ustalane na poziomie regionalnym, a według ich zdolności przypisywane są kwoty odszkodowania. Muszę powiedzieć, że odpowiedź na tę niezależność była inna: niektóre tematy Federacji Rosyjskiej całkowicie porzuciły świadczenia, a inni pozostawili wszystko tak jak poprzednio.

Warunki przyznawania tytułu "Weterana Pracy"

Po przyjęciu nowej ustawy pojawiły się problemy. W różnych regionach Rosji zaczęły oceniać różne znaki wyróżnienia niezbędne do uzyskania świadectwa weterana. Najczęściej odmawiają uwzględnienia nagród wydziałowych i znaków "Praca", "Zwycięstwo w konkursie społecznym" itd.

Inne regiony, wręcz przeciwnie, rozszerzyły listę i obejmowały kategorie, takie jak racjonalizatorzy, darczyńcy i wynalazcy.

Tak, warunki w każdym regionie są ich własnymi, i trzeba je wcześniej nauczyć. Jednak w niektórych przypadkach można spróbować zakwestionować odmowę, na przykład, jeśli nagroda ma charakter rosyjsko-rosyjski, a nie przyznawana na poziomie lokalnym, obowiązkowy jest tytuł "Weteran pracy".

Kolejność rejestracji

Aby uzyskać certyfikat, musisz skontaktować się z organami ochrony socjalnej w miejscu zamieszkania. Podczas składania wniosku należy wypełnić wniosek i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Wniosek można składać zarówno na papierze, jak iw formie elektronicznej.

Tytuł "Weteran pracy" jest przyznawany w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku i przyjęcia dokumentów. Jednocześnie podjęto decyzję o odmowie uzyskania nowego statusu, po upływie 5 dni od wysłania obywatela obywatelowi powiadomienia o odmowie uzasadnienia przyczyny.

Terminy mogą się różnić w różnych regionach, ale zazwyczaj nie przekraczają jednego miesiąca. W Moskwie iw rejonie Moskwy maksymalny czas na podjęcie decyzji to 35 dni.

Ważne informacje: jeśli masz prawo do świadectwa weterana, możesz otrzymać to z wyprzedzeniem, zanim otrzymasz emeryturę. To prawda, możesz go używać dopiero po odejściu na zasłużony odpoczynek.

Lista dokumentów

1. Wniosek na specjalnym formularzu.

2. Paszport (kopia poświadczona przez notariusza).

3. Zaświadczenie jest załącznikiem do nagrody.

4. Świadectwo z miejsca stałego lub z funduszu emerytalnego.

5. Książka robocza.

6. Dwa zdjęcia z 3 × 4.

7. Świadectwo emerytalne.

Dokumenty dotyczące tytułu "Weterana Pracy" są dostarczane do organów ochrony socjalnej w formie kopii, do której dołączony jest oryginał (do weryfikacji).

Uzyskanie certyfikatu

Po podjęciu decyzji, że tytuł "Weteran pracy" jest przydzielony konkretnemu obywatelowi, musi on zostać wydany w ciągu trzech dni. Pobranie swojego obywatela do tych samych organów ochrony socjalnej, gdzie wręczył dokumenty. Po uzyskaniu skorup, obywatel oficjalnie staje się weteranem pracy i ma prawo do wszystkich określonych świadczeń.

Jak uzyskać duplikat identyfikatora

Ludzie dość często tracą dokumenty i potrzebują duplikatu. W przypadku świadectwa weterana pracy jest to dość proste. Konieczne jest zastosowanie do agencji ochrony socjalnej z oświadczeniem, w którym wskazano okoliczności utraty lub przyczyny uszkodzenia skorup. Musisz mieć paszport, kopię i dwa zdjęcia 3 × 4. Po rozpatrzeniu wniosku duplikat certyfikatu wydaje się w ciągu trzech dni.

Ważne informacje: nie ma kary za straty lub przypadkowe uszkodzenie. Jeśli jednak specjalnie zniszczyłeś dowód tożsamości i miałeś niezbicie ją przyznać, możesz być narażony na karę administracyjną.

Korzyści

Zdecydowaliśmy, kto otrzymuje tytuł "Weteran pracy" i jak postępuje ten proces. Jednakże pojawia się zupełnie naturalne pytanie: dlaczego wszystkie te trudności z rejestracją są potrzebne? Czy stan honoru, który tylko najblizsi ludzie pamietaja, wart wszystkich tych starań?

To nie tylko szacunek, to o wiele łatwiej. Przyznanie tytułu "Weteran pracy" gwarantuje prawo do otrzymania pewnej ochrony socjalnej lub odszkodowania pieniężnego.

Weterani pracy mogą liczyć na:

1. Rekompensata w wysokości 50% zapłaty za zajęte pomieszczenie mieszkalne. To zwolnienie jest przyznawane z uwagi na regionalną normę dla przestrzeni mieszkalnej, ale nie ma to wpływu na formę własności tego założenia. Wynagrodzenie dotyczy członków rodziny, którzy mieszkają z weteranem w tym samym obszarze, są na jego utrzymaniu lub otrzymują pomoc, która jest dla nich stałym i podstawowym źródłem utrzymania.

2. Rekompensata 50% miejskich usług w zakresie wody, gazu i energii elektrycznej – wszystko to w granicach ustalonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej. Weterani pracy mieszkający w prywatnych domach, w których nie ma uprawnień do emisji, mogą otrzymać 50-procentową zapłatę za paliwo, która jest nabywana w granicach ustalonych dla osób fizycznych.

3. Weteran pracy ma prawo do opieki medycznej w poliklinikach, do których był związany obywatel przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ponadto może otrzymać nadzwyczajną pomoc medyczną w ramach programów państwowych w celu zapewnienia bezpłatnej opieki medycznej obywatelom rosyjskim.

4. Rekompensata 50% zapłaty za radio.

5. Płatności gotówkowe (ustalone na poziomie regionalnym).

6. Po pewnym wieku i otrzymaniu emerytury, weteran pracy może ubiegać się o bezpłatną produkcję i naprawę protez.

7. Rekompensata 50% taryfy na podmiejskim transporcie kolejowym.

Obywatele, którzy mają prawo do świadczeń społecznych, mogą je odmówić, a w zamian otrzymywać wynagrodzenie pieniężne. W celu zastąpienia konieczne jest zastosowanie do organów terytorialnych, które dokonują płatności przed 1 października bieżącego roku, wraz z oświadczeniem w sprawie odmowy świadczenia usług socjalnych. Usługi. I w przyszłym roku, od 1 stycznia do 31 grudnia, weteran pracy otrzyma odszkodowanie pieniężne.

Teoretycznie wszystko wygląda dobrze. Jest jednak jeden niuans – otrzymanie tytułu "Weteran pracy" nie jest jeszcze gwarancją uzyskania wszystkich tych korzyści. Jak już powiedziano, wszystkie środki ochrony socjalnej są ustalane na szczeblu regionalnym, a zatem zależą jedynie od kierowania podmiotem Federacji Rosyjskiej i możliwości finansowych regionu.

Podsumowanie

Tak więc uzyskanie tytułu "Weteran pracy" jest trudne, ale nawet po tym nikt nie gwarantuje korzyści. Czasami pracownicy agencji ochrony socjalnej mówią weteranów, że nie powinni niczego robić. Co mam zrobić?

Na początek musisz przygotować się na to, co musisz bronić. Jeśli masz jakieś nagrody, zacznij szukać informacji o regionie z dokładnym wskazaniem, kto i jak otrzymać tytuł weterana lub skontaktuj się bezpośrednio z władzami społecznymi. Ochrona. W przypadku odmowy zażądać aktów normatywno-prawnych, o których wspomniał pracownik, a jeśli istnieją wątpliwości co do legalności takiej decyzji, należy wystąpić do sądu. Jeśli odmówisz otrzymania zasiłków, musisz także poprosić o dokumenty wyraźnie wskazujące na to, co mają weterani pracy.

W uczciwości należy dodać, że w niektórych regionach Rosji tytuł "weteran pracy" jest przeznaczony dla tych obywateli, którzy co do zasady nie mają żadnych nagród, ale tylko na odpowiednią długość służby na poziomie lokalnym. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ta praktyka zostanie przyjęta przez wszystkie inne podmioty Federacji Rosyjskiej, tak aby weterani nie napotkali trudności z uzyskaniem tytułu honorowego.