707 Shares 1817 views

Jak zrobić fundament stodoły z rękami?

Urządzenie jest podstawą ramy jest jednym z najważniejszych etapów budowy. Baza wsparcie w dużej mierze decyduje o trwałości i skali obiektów kapitałowych i małe budynki gospodarcze. Stodoła nie można przypisać do celów wymagających pod względem cech fundacji, ale technologia jego konstrukcji, istnieje wiele ważnych niuansów. Przede wszystkim dlatego, operacja ta jest w większości przypadków realizowane skromny zestaw materiałów i wyposażenia, co samo w sobie sprawia, że artyści poszukują sposobów optymalizacji wydajności działania. Aby wykonać fundament wysokiej jakości dla szopy nie będzie zbędny w użyciu sprawdzonych technologii do rozwiązywania takich problemów przy minimalnym koszcie.


Przygotowanie do działań roboczych

Przed budową fundamentów powinna być starannie obliczyć plan pracy. Ważne jest, aby określić miejsce budowy obiektu, obszaru i orientacji punktów technologicznych. Przybliżony układ stodole wykona prawidłowe ustawienie platformy nośnej, bez względu na to, co technologia zostanie ona wykonana. Aby podstawą szopy trwać dłużej, a na pierwszym etapie eksploatacji nie jest uszkodzony z powodu wad powierzchni ziemi, ważne jest, aby wykonać prześwit. warstwa roślinności muszą zostać wyeliminowane, a jeśli to możliwe, aby powłoka grubsza jest nie tylko gładka, ale również trudne. Być może będzie to również wymagać usunięcia luźną warstwą gleby lub wykorzystanie ubijania narzędzia. Sposób osiągnięcia pożądanych właściwości powierzchni podstawy zależy od jakości gleby.

Przygotowanie roztworu

Prawie wszystkie metody fundamencie urządzenie do stodoły wymagają użycia betonu. Aby przygotować roztwór będzie wymagało podstawowy zestaw z wody, piasku i cementu, ale z dodatkiem żwiru. Frakcja jego elementy mogą być dowolne, ale pożądane jest, aby skorelować objętości planowanego masy – im bardziej obszar napełniania, większa frakcja. Na przykład, dla kolumnowego fundamentu żwiru będą miały minimalny wymiar, i pożądane jest, aby pasek wybrać frakcję zgrubną. Ważne jest, aby obserwować i proporcje roztworu, z którego podstawą będą wykonywane za szopą. Z rękami w małym pojemniku należy mieszać piasek i żwir w stosunku 3: 5, następnie dodać 1 część cementu portlandzkiego. Dodaje się wodę z oczekiwaniem bogaci, ale masy wytrwały.

Urządzenie monolityczny fundament

Jest to prosta technika, ale dość długa droga robi piwnicy. Jego stosowanie jest uzasadnione, jeśli chodzi o budowę murowanego budynku gospodarczego. Technologia ta jest w urządzeniu w postaci ciała stałego poduszka piasku włączenia samym żwirem. Około 10-15 cm Podłoże musi być umieszczone, co będzie dalej zorganizowane cement. Ale zanim to tworzą solidne deskowanie całym obwodzie obszaru roboczego, który jest planowany do ustalenia podstawy do stodoły. Jego ręce są ograniczające bariery w którym spoinowania będzie. Mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna listew z paneli – najważniejsze, że mogą one utrzymać wylewa masę. Następnie można przystąpić do instalacji prętów zbrojeniowych i powiązać urządzenie bezpośrednio. Należy pamiętać, że pełne przejęcie siły tej fundacji może potrwać około 2-3 tygodni, w zależności od obszaru roboczego.

Jak zrobić fundament dla kolumnowy typu stodoły?

Pier fundacja wymaga mniej materiałów objętościowych, ale jego realizacja wymaga dokładniejszego obliczenia pracy. Podstawa nośna jest zwykle utworzona przymocowane do stelaża, montowany w terenie. Jeśli mówimy o małej stodole, jest zupełnie wystarczające dla czterech słupach o średnicy około 15 cm. Dla każdego z nich pierwotnie wykopał dół, który jest wypełniony pad żwiru i piasku. Następnie pręt i kolumna wypełniona cementem. Można użyć specjalnego sprzętu do palowania, jeśli to konieczne. Po tym molo fundament stodoły pokryte dzienniki. Podstawą podłogi będzie tworzyć strukturę montażową zawierającą rusztu rurociągów, kanałów i elementy profilowane.

Zestaw listew Technika podstawa

Ten rodzaj fundamentu jest jednym z najbardziej popularnych w konstrukcji mieszkalnych prywatnych domach, ale budynki gospodarcze uważane za zbyt kłopotliwe i niepotrzebnie kosztowne. W celu realizacji tej techniki musi być na obwodzie obszaru roboczego, aby linia wykopu. Otrzymujemy wykopu, która jest wypełniona piaskiem i żwirem. Dla większej niezawodności w wykopie prowadzone nisze i wzmocnienia fundamentów. Jeśli planujesz rozebrać fundamenty rzucić dużą powierzchnię, wykop powinien odbywać się w centralnej części. Następnie przygotowane nisza armatura wypełnione tym samym roztworze. Po utwardzeniu betonu może zacząć pracować na aparaturze pokładowej, która może jednocześnie wykonywać i podłogi przyszłego szopy.

Jak zrobić fundament pod szopą z bloków pianki?

Ukazuje się dwa sposoby urządzenia platformy dla szopy bloku pianki. W pierwszym przypadku zakłada się tworzenie warstwic przewożących typ taśmy fundacji. Odbywa się to na wykopie obwodowej, która jest wypełniona kombinacji piasku i żwiru, a następnie do bloków zaprawy ułożone. Następnie środek wiążący wytwarza się z konstrukcji podłogi na trwałym metalu lub opóźnienia. Druga metoda jest stosowana w pracy z obiektami, wymagający pod względem odporności na działanie wysokich obciążeń. W tym schemacie wykonawca kładzie bloków fundamentowych całkowicie po drugiej stronie. Sam blok piankowy ma małą przewodność cieplną, właściwości izolacyjne, łatwość obsługi i niską cenę. Dlatego też z punktu widzenia uzyskania wysokiej wydajności oborze jako magazyn wymagających zawartość w tym wariancie może być najlepszym fundamentowych.

Jak wybrać najlepszą opcję fundamentu?

Przed przystąpieniem do analizy możliwych opcji odpowiedni fundament powinien określać zadania, które mają być wykonywane przez stodołę i warunki jego funkcjonowania. Dla małych budynków w najcieplejszym regionie będzie wystarczająco stos podstawą z prętów z wieloma nośnymi. Przedmioty duży obszar jest pożądane, aby skonstruować monolityczny podstawy – na przykład, z jednego kawałka podkładu betonowego lub w postaci platformy bloku. Techniki te pozwalają budować trwałe i dobrze zabezpieczone w dolnej części fundamentu pod szopą. Jego ręce monolit wdrożony standardowy zestaw narzędzi, ale wymaga więcej wysiłku fizycznego. Na przykład do układania bloków może wymagać pomocy jednego partnera, jako minimum.

Czy to możliwe, aby zbudować szopę bez fundamentu?

Oczywiście, całkowicie bez podłoża bazowego nie wyjdzie, ale optymalizacji elementów konstrukcyjnych z szopy, w niektórych przypadkach uzasadnione. Tak więc, jeśli nie istnieją żadne ścisłe wymagania dotyczące izolacji termicznej, to jest możliwe, aby ograniczyć instalację ramki na czterech bloków betonowych rozrzuconych w rogach przyszłych budynków. Można zrobić budę bez fundamentu i czyszczone gleby. Takie projekty są zazwyczaj implementowane przy użyciu prefabrykowanych konstrukcji, które zapewniają sztywną lub platformy z drewna metalu, zastępując podstawy fundamentowej. Ale ważne jest, aby nie zapominać, że klasyczny fundament, a także zapewnia równą powierzchnię. Dlatego ważne jest, aby dostosować powłokę początkowo grubsza tak, że nie ma większych odchyleń w całym obszarze wysokościach.

wniosek

Zastanów się, jak fundacja oddzielone od głównego korpusu szopy jest nieprawidłowy. Nawet jakościowa wydajność bazy bez dalszego konstrukcję urządzenia może dostarczyć wiele niuansów problemów podczas operacji. Najważniejsze, aby szukać podczas dopasowywania podstawę do szopy i jej podstawy strukturalnej, to technika tworzenia hermetyczne więź. Przejście jest zwykle wykonywana z betonu lub drewnianych półwyrobu do profilu metalowego. Dalej jest głównym okładziny na ramie oborze, który może składać się z wielu warstw. Strefy łączące mogą być dalej przetwarzane uszczelniających, wełny mineralnej i pianka montażowa.