129 Shares 7847 views

Jaka jest rola? Typy ról

Koncepcja roli, czyli jaka jest rola – bardzo szeroki. Może być stosowany w różnych dziedzinach, w konsekwencji, o różnych znaczeniach.


terminologia

Rola może być określona w różnych przebraniach.

  • Jako miara wagi. Pierwsza koncepcja jest zdefiniowana jako stopnia i miary oddziaływania. W tym znaczeniu termin ten jest postrzegany przez pytając, co jest rola odgrywana przez zjawiska / event / konkretnej osoby i tak dalej. D.
  • Jako model zachowań. To jest to, co określa, jak należy się zachowywać. Bezsporne jest i regulowane za pomocą specjalnego norm społecznych. Rola powinna korelować z praw i obowiązków. Jest również przypisane do stanu i jest jego dynamika.
  • Jak samo zachowanie. Inna definicja – jest to oczekiwane zachowanie osoby, w zależności od ich pozycji społecznej.
  • Jako operacji. Pochodną termin – funkcjonowania rola jest inna definicja.

  • W sytuacji społecznej. status społeczny, ustanowiony przez względne normami i obejmują prawa człowieka i obowiązków, które to stanowisko zajmuje – jest również odpowiedź na pytanie, jaką rolę.

rola społeczna

Termin rola społeczna najczęściej stosowany w dwóch nauk: socjologia bezpośrednio, a także w psychologii społecznej. Ale co to jest rola społeczna? Jest to ściśle związane ze statusem jednostki w społeczeństwie. Najczęściej jest on zdefiniowany jako wzorzec zachowań. Wśród celów – stworzenie interakcji między różnymi stanami w społeczeństwie.

Termin ten jest zapożyczone z teatru, w której podkreśla się szczególnie dotkliwy różnicę między pojęciami „aktor roli”. Jaka jest rola teatru – najprostsze wytłumaczenie, a jednym z najbardziej uderzające. Dlatego stosuje się go jako przykład.

Chodzi o to, jaka jest rola społeczna, zawsze wyróżnia się od innych rodzajów ról, z kilku powodów. Przede wszystkim, można zauważyć, że pierwsza definicja jest najbardziej ostro odróżnić od pozostałych czterech. Jest to klasyczny, który jest definicja roli. Oznacza to, że kategorie takie jak składni lub roli w bazie danych, są odpychane przez niego. Ale ta kategoria w obecnym kontekście – to kwintesencja czterech pozostałych definicji są ściśle związane z wzorów zachowań w społeczeństwie, jako dynamiczne struktury.

Profesjonalne rola jako podgatunek społeczne

Klasyfikacja odnosi się do rozdzielania ról społecznych w konwencjonalny i niewymuszony. Iw pierwszych i drugich przypadkach synonimem terminu objętego przeglądem, – „Szablon”. Jedyną różnicą jest to, jak ściśle ograniczona. Na przykład, konwencjonalne role zawsze bardziej jasne, stabilne, powszechne we wszystkich wymagań, ale również umożliwić nieformalne wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju osoby, którą wykonują.

Profesjonalne rola dotyczy konwencjonalnego. To jest pytanie, jaka jest rola profesjonalnego, można bezpiecznie odpowiedzieć, że jest to przede wszystkim społeczny. Jednak termin ten jest określony nie tylko wzorzec działań pracownika, ale również prawa i obowiązki w zakresie kompetencji, na podstawie których określa się jego miary wpływy w firmie, w której pracuje, a na polu zawodowym.

Rola systemów politycznych jako zwolennik „wzór status”

politologia, jak socjologia, nauki społeczne. Dlatego, pomimo faktu, że ich uwagę skupiają się na różnych przedmiotów i obiektów badań, związek między nimi jest wielka. Rola polityczna nie jest podgatunki społecznych, nie jest przedmiotem powyższej klasyfikacji, ponieważ w rzeczywistości, jest bezpośrednio związany z poszczególnych nauk. A jednak, oprócz faktu, że taka rola polityczna, nie możemy zapomnieć o systemie „wzór statusu” służenia społeczeństwu. Społeczeństwo jako struktury statycznej wyświetla status jako dynamiczny – roli. Ta sama zasada odnosi się do politycznej struktury społeczeństwa.

role polityczne są typowe dla różnych podmiotów o różnym statusie, w zależności od tego, gdzie oni wykonywać różne funkcje i mają doskonałą jednego z innego publicznego znaczenie.

Rola polityczna – jest to oczekiwane zachowanie nie tylko jednostki, ale także grupy lub instytucji. Dobrym przykładem dla wyjaśnienia poglądowych są partie polityczne. Z jednej strony, jak w tworzeniu i organizowaniu mają ustalone wzorce zachowań. Z drugiej strony – partia polityczna może być znaczący inny lub inny w dowolnym momencie w czasie. Innymi słowy, będzie to mieć inną rolę polityczną, zapewniając większą miarą znaczenia.

Rola pojęcia informatyki

Słowo „rola” jest używane w informatyce, na przykład w dziedzinie administrowania bazami danych i systemu. Przywileje Grupa rola ze sobą i połączenia dostarczonych przez użytkownika. Zasadniczo, jest to metoda, która zapewnia łatwość regulacji przywilejów.

Rola składni termin

Co to słowo w zdaniu, jaką rolę odgrywa w nim – to właśnie składniowym rola. Różne części mowy mają różne znaczenia. Dlatego najczęściej zadawane pytanie jak to jest składniowym rola rzeczownik / przymiotnik / czasownika, i tak dalej .. W tym przypadku odnosi się do środka znaczenia i wpływu tej części mowy wyraz w zdaniu.

Oglądane termin jest określony w zależności od powiązań z innymi częściami zdania. Na przykład, rzeczownik w stosunku do nich mogą podlegać, dodatek, obsługi i tak dalej. D.

Czynnikiem decydującym stratyfikacja

Należy zauważyć, że rola, która, między innymi, iw większym stopniu determinuje miarą wartości, jest jednym z decydujących czynników stratyfikacji. Z kolei stratyfikacja – ta nierówność. W socjologii, to rozwarstwienie społeczeństwa. Stratyfikacja zakłada pewną hierarchię. Szerszy struktura w pytaniu, tym trudniej będzie o wiele oddziałów.

To zależy od roli etapie, który zajmie się przedmiotu w ustalonym systemie stosunków. Dla społeczeństwa (przedmiotem badań socjologii i politologii) wyższej „kasty” nazywa się elitą. W komputerowej terminologii naukowej i składni jest jednak inna, a to przejawia się podobieństwa. Na przykład administratorzy systemu mają użytkownicy, którzy są podane wszystkie możliwe prawa, a są tacy, którzy mają niektóre z nich są ograniczone.

Warstw zazwyczaj wiąże się z najmniejszą grupę elity. Idealnie, średnia wartość powinna być największa, ale nie zawsze tak jest. Stratyfikacja, studiował nauki społeczne, jest bardziej dynamiczny niż tego samego zjawiska w eksperymenty na ludziach lub nauk ścisłych.