862 Shares 2429 views

Sprawdzanie dysku w poszukiwaniu błędów: sposoby i zalecenia

W systemie Windows na dysku twardym stale wymienia się pliki, są kopiowane, usuwane, duplikowane. Wszystko to prowadzi do spowolnienia całego systemu operacyjnego. Jest to dość powszechny problem, który dotyka wszystkich użytkowników komputerów. I jak aktywnie korzystasz z systemu, szybkość pojawiania się problemów. Aby rozwiązać ten skomplikowany problem i naprawić błędy na dysku, programiści systemu Windows opracowali w systemie specjalne narzędzie. Ale jak poprawnie sprawdzić dysk za błędy, porozmawiamy o tym artykule.


Więc masz pierwsze oznaki niewłaściwego działania komputera, czy są jakieś błędy podczas usuwania folderów, plików lub programów? Są to pierwsze oznaki, że system plików jest niechlujny i musisz sprawdzić dysk twardy w poszukiwaniu błędów. Powody, jak wspomniano powyżej, są aktywnym użyciem komputera. Prawidłowe korzystanie z systemu operacyjnego zwykle nie prowadzi do poważnych błędów. Aby to zrobić, musisz spróbować, i pomóc w tym może być przerwy w dostawie energii elektrycznej (nieprawidłowe zamknięcie systemu Windows). Oznacza to, że podczas uruchamiania systemu operacyjnego, nieustannie prowadzi różne dzienniki itd., Aktywnie korzysta z dysku twardego, ale gdy zasilanie nie powiedzie się i komputer wyłączy się nieprawidłowo, na dysku pozostają inne pliki. Prowadzi to do zapchania systemu plików, a następnie do niestabilnej pracy. Po takich awariach zasilania wymagane jest sprawdzenie dysku pod kątem błędów.

Ponadto dysk twardy wymaga starannego podejścia. Nie potrząsaj nim ostro, zwłaszcza podczas pracy. Wszystkie te manipulacje nieuchronnie prowadzą do powstawania uszkodzonych sektorów. Ponadto dysk twardy nie może zostać zdemontowany w domu, ponieważ kurz i obce przedmioty po prostu "zabija".

Aby przeprowadzić test przy użyciu standardowych narzędzi systemu Windows, należy wybrać dysk lokalny i wprowadzić jego właściwości. Na karcie "Narzędzia" zaznacz pole wyboru, a następnie uruchomione narzędzie. W celu sprawdzenia sektorów, bez ich korekty, konieczne jest usunięcie obu sugerowanych kleszczy. Należy rozumieć, że dysk jest sprawdzany pod kątem błędów po ponownym uruchomieniu komputera, dotyczy to dysków, na których jest zainstalowany system operacyjny. System Windows nie może bezpośrednio uzyskać dostępu do używanych plików.

W niektórych przypadkach może być konieczne odtworzenie dysku twardego. Jest to zalecane przez oprogramowanie firm trzecich. Jest bardziej dostosowany do złożonych sytuacji w sektorach. Chociaż dla zwykłego użytkownika PC będzie wystarczająco dużo i wbudowanego narzędzia, które omówiliśmy powyżej. Ale w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie elementy w nim. Zaznaczając pola wyboru, można naprawić błędy na dyskach logicznych, o charakterze systemowym, a także narzędzie spróbuje przywrócić uszkodzone sektory na dysku fizycznym. W przypadkach, gdy nie ma możliwości przywrócenia sektorów, narzędzie zrobi to, że system Windows nie będzie ich używać w swojej pracy.

Sprawdzanie, czy dysk jest błędny, jest dość prostą procedurą, wymagającą od użytkownika minimalnej znajomości komputera.