613 Shares 7845 views

Roszczenie o jakość towarów: specyfikę dokumentu


Rzadki rezydent współczesnej Rosji nie stoi przed takim powszechnym problemem, jak zakup produktu lub usługi o słabej jakości. Jak działać w tym przypadku, jakie dokumenty są potrzebne, aby udowodnić sprzedającemu własne prawa i zmusić go do bezużytecznego zwrotu wydanych pieniędzy? Wszystko to w naszym artykule.

Najprostszym sposobem jest przejście do sklepu lub firmy, która świadczyła usługi i próbowała negocjować w sposób pokojowy. Ale niestety jest to możliwe tylko wtedy, gdy sprzedający jest naprawdę ważny dla swojej reputacji i nie chce tego ryzykować z powodu konfliktu z klientem.

W większości przypadków niestety, optymalnym sposobem dla kupującego jest roszczenie o jakość towarów, sporządzone w formie pisemnej i przekazane dostawcy usługi lub produktu jako oficjalny dokument. Jest to etap pośredni między rozmowami o pokoju i udaniem się do sądu, który ma pomóc stronom rozstrzygnąć wzajemne roszczenia w postępowaniu przed procesem. W rzeczywistości według prawników jest to jedyny odpowiedni sposób na odszkodowanie pieniężne od sprzedawcy bez długotrwałych procedur i uiszczania kosztów sądowych.

Skomplikowane kompetencje i zgodnie z niektórymi regułami roszczenia o jakość towarów pomogą nabywcy nie tylko rozwiązać wszystkie istniejące kwestie sporne, ale także wygrać sąd w razie potrzeby.

W zasadzie dokument ten jest sporządzony w formie wolnej, ale lepiej podążać za określoną sekwencją oświadczeń, składając pisemne oświadczenie w jak największym stopniu na oficjalnym dokumencie. Jeśli nie jesteś ekspertem w prowadzeniu korespondencji biznesowej, a nie w kategoriach prawnych i sformułowaniach, warto zwrócić się do profesjonalistów.

W większości przypadków roszczenia dotyczące jakości towarów, których przykład można znaleźć bardzo prosto, można również zestawić niezależnie. Oto kilka najważniejszych punktów, które muszą koniecznie być w nim obecne:

– podać pełną nazwę organizacji, z którą wystąpił konflikt, a także dane wnioskodawcy. Zazwyczaj informacje te są zapisywane w prawym górnym rogu, podobnie jak w przypadku standardowych aplikacji.

– szczegółowy i jasny opis wystąpienia problemu, wskazujący datę zakupu, numer kontrolny, nazwę zakupionego towaru.

– Data pierwszego kontaktu ze sklepem lub firmą oraz wynik uzyskany podczas próby rozwiązania konfliktu ustnie.

– Odesłanie do ustawy o ochronie konsumentów, wskazujące na możliwe konsekwencje dla sprzedającego.

– wskazanie swojego odniesienia do niezależnych ekspertów (lepiej umieścić dostawcę produktu lub usługi w wiedzy, którą wykorzystaliście do ustalenia prawdy przez osoby trzecie).

– Ponadto oświadczenie dotyczące jakości może na końcu zawierać odniesienie do faktu, że w przypadku niekonkurowanej rezolucji konfliktu lub odmowy przez sprzedawcę rozstrzygania spornych punktów przygotujesz oświadczenie w sądzie.

Gdy dokument zostanie skompilowany, wydrukuj go w co najmniej dwóch kopiach. Jest to konieczne, aby sprzedający w momencie składania reklamacji umieścił kopię podpis i datę, która w przyszłości wskaże, że był świadomy powstania sytuacji konfliktowej.

Jeśli Twoje roszczenie dotyczące jakości zostanie zignorowane lub jeśli druga strona nie chce jej zaakceptować z jakiegokolwiek powodu, możesz przeżyć trochę sztuczki. Wyślij dokument pocztą, ale bądź ostrożny przy wyborze formy wyjazdu. Najlepszą opcją będzie litera o zadeklarowanej wartości i lista załączników. W takim przypadku zawsze możesz łatwo udowodnić, że zostałeś wysłany dokładnie do roszczenia o jakość towaru, a nie do innego dokumentu, którego nie możesz zrobić, jeśli wysyłasz niestandardowy lub prosty list.