762 Shares 8258 views

Klasyfikacja budżet Federacji Rosyjskiej


Klasyfikacja budżetowa RF reprezentuje podział dochodów i wydatków dla poszczególnych grup, w zależności od specyficznych objawów. Celem tego rozdziału jest ułatwienie systemu kontroli finansowej oraz utrzymanie porządku i obejmować wykorzystanie funduszy. Rzeczywiście, istnieje wyraźna klasyfikacja pozwala analitycy prześledzić nie tylko ukierunkowane wykorzystanie środków finansowych, ale także w celu identyfikacji chwile nieodpowiednich inwestycji, lub znaleźć sposoby, aby zwiększyć przychody.

Klasyfikacja budżet Federacji Rosyjskiej jest oparty na konkretnych wymagań i zasad. Pierwsza grupa musi być zgodne z zasadami przejrzystości i klarowności, tak, że każda osoba, biorąc statut lub inny dokument publiczny, rozumiany i kieruje się w tym dziale. Jest także odzwierciedleniem są wymagane wydatki i dochody szczegółowego systemu realizacji refleksji, co znacznie ułatwia procedur kontroli jakości dla realizacji planu budżetowego.

Nowoczesna klasyfikacja budżet Federacji Rosyjskiej zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić porównywalność danych na poziomie międzynarodowym. To z kolei ma ogromny krok w kierunku wzmocnienia stosunków z przedstawicielami firm zagranicznych. Wszystkie firmy i organizacje krajowe, zgodne z przepisami podatkowymi należy stosować się do dochodów i wydatków kategoriach, ustanowionych przez władze publiczne. Zatem klasyfikacja budżet Federacji Rosyjskiej obejmuje:

1) Grupowanie wszystkich dochodów pochodzących do skarbu państwa.

2) następnie wydziela się zgodnie z częścią obrotów Klasyfikacja:

a) organizacja;

b) funkcyjną;

c) ekonomiczne;

d) źródła wewnętrznego i zewnętrznego finansowania budżetowego deficytu;

e) rodzaje państwowego długu wewnętrznego i zewnętrznego.

Korzystny część jest zróżnicowana w zależności od źródła przychodów funduszy. Szczegół pokazano na powstawanie oddzielnych grup podgrup i sub-artykułów.

Część wydatków odzwierciedla kierunek wykorzystania środków otrzymanych. W związku z tym, klasyfikacja funkcjonalna jest do pomiaru tych celów, które są środki finansowe w ramach tego podziału. Większość środków przeznaczono na zapewnienie sprawnej realizacji podstawowych funkcji organów państwowych, realizacji programów społecznych znaczenie. W ramach zróżnicowania funkcjonalnego można zauważyć obecność poziomach. Pierwszy odzwierciedla konkretne sekcje funkcji państwowych. W ramach drugiego poziomu jest powszechnie rozumiane jako zespół określający podsekcji. Na trzecim poziomie artykułu docelowego koncentruje wydatków. Oznacza to, że ilość przechodzi bezpośrednio do administratorów i są przeznaczone na finansowanie konkretnych potrzeb. Czwarty poziom to detal artykułów według rodzaju wydatków. W ujęciu ogólnym, podział ten jest wpisana w każdej klasyfikacji wydatków.

Klasyfikacja budżetowa organizacyjną Federacji Rosyjskiej przeznaczony do podziału środków finansowych między odbiorcy lub dystrybutora w budżetach republikańskich i lokalnych, a także budżetu federalnego. W związku z tym klasyfikacja gospodarcza wyraża wydatków gospodarczego. Kolejna grupa otwiera finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Klasyfikacja budżet Federacji Rosyjskiej na celu ułatwienie realizacji kluczowych celów polityki prowadzonej przez rząd, a także uproszczenie systemu monitorowania finansów, mające na celu ułatwienie kontroli wydatków poniesionych w danym obszarze. Ponadto, pozwala na rząd w celu identyfikacji dodatkowych źródeł dochodu.