538 Shares 5583 views

Wspaniały Słowenia. Wizy dla turystów

– Słowenia jest małym krajem o charakterze bogata i różnorodna. Tutaj znajdziesz wiele ciekawych rzeczy: duża ilość krystalicznie czystych jezior, Morze Adriatyckie, piękne wodospady, jaskinie i Alpy Julijskie. Wszystkie te sprawiają, świetne miejsca Słowenia popularny wśród miłośników.

Turyści na wjazd do kraju wiza została wydana. Słowenia jest na liście z Schengen umowy, więc cudzoziemcy mogą ubiegać się zarówno krajowym, jak i wizy Schengen.

Jeżeli warunki dla wjazdu do kraju nie jest zgodny z warunkami umowy z Schengen, że obcokrajowcy są wydawane na wycieczkę do Słowenii wizy krajowej. Na przykład, taki stan może być dłuższy pobyt w kraju, i tak dalej. W innych przypadkach konsulat wydał wizę Schengen. Słowenia otwarte dla publiczności tylko w obecności odpowiednich dokumentów.

Dokumenty do wizy

Aby ubiegać się o wizę do Słowenii, Rosjanin musi przedstawić w ambasadzie kraju, następujące dokumenty:

– paszport z okresem ważności, która biegnie po planowanym powrocie przez co najmniej trzy miesiące;

– kopie stron danych paszportowych wnioskodawcy i stron wcześniej wydanych wiz Schengen;

– Dwa zdjęcia dobrej jakości, bez zakrętów i owali;

– zaświadczenie o zatrudnieniu stanowisko stwierdzające, poziom płac, doświadczenia zawodowego i organizacji danych;

– wyciąg z rachunku w banku w celu potwierdzenia dostępności środków na podróż;

– Lot (oryginalna) bilet;

– voucher dla biur podróży;

– ubezpieczenie zdrowotne, wykonywane przez cały okres pobytu w kraju;

– wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Słowenia. Visa: koszt rejestracji

Kiedy wizy na podróż do Słowenii obciążony opłatą – 35 euro. Jeżeli wiza została wydana na zaproszenie na więcej niż 90 dni, kosztuje $ 110 w-osoby składającej i $ 150 – w bezosobowej boisko.

Wizy dla Słowenii

Obywatele rosyjscy mogą ubiegać się o następujące rodzaje wiz: turystycznych, biznesowych i prywatnych. Według kategorii wizy są podzielone na następujące rodzaje:

Kategoria C – wiza krótkoterminowa. Wydawane prywatnym, turystycznych i podróży służbowych.

Kategoria D – wiza krajowa. Wydane przez długi czas, co jest więcej niż trzy miesiące.

Aby uzyskać prywatny wiza jest konieczna dla Słowenii do podstawowego pakietu dokumentów, aby dodać zaproszenie od osoby prywatnej zamieszkującej na terytorium kraju. Dokument ten powinien zawierać informacje o przyjemnej i dowód swojego związku lub przyjaźni. Musisz też podać adres, gdzie wnioskodawca zamierza przebywać na terytorium Słowenii.

Podróżować w celach handlowych do wizy Słowenia wydaje się, jeżeli nie jest to zaproszenie od partnera biznesowego. Dokument ten powinien zawierać informacje o celu podróży, dat, jak również informacje o przyjemnej twarzy.

Słowenia. Wiza: opóźnienia w uzyskiwaniu

Dokumenty należy składać do konsulatu lub wniosków wizowych centrum dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Przy składaniu dokumentów do ambasady Słowenii, wnioskodawca może wymagać kilku dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia jego non-imigrantów intencji. Może to być na wszelkich dokumentów własności, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w banku, dokumenty krewni pozostali w Rosji, i tak dalej.