779 Shares 5243 views

Jakie są płytki? Jaka jest ich rola w organizmie? Jakie choroby płytki wzrosła

Płytki są niewielkie dla jądrowych tworzą elementy krwi. Biorą one udział w hemostazie (kompleks reakcji mających na celu zatrzymanie krwawienia i ostrzeżenia). Płytki są okrągłe lub owalne. Średnica komórki jest od dwóch do czterech mikrometrów.


W naczyniach krwionośnych, płytki są umieszczone na ścianach lub w krwioobiegu. W drugim przypadku, komórki są w stanie spoczynku i ma kształt dysku. Aktywacja płytek krwi przyczynia się do zmiany ich formy: komórki stają się kulistość i konkretnych postaci wypukłości (nibynóżki). Za pomocą tych sposobów są zdolne do składników krwi, które przylegają do siebie i do ścianki zbiornika o szkody. Zjawisko to nazywane jest agregacja (sklejaniu). Płytki ponadto posiadać właściwości przylegania (spójności) degranulacji (uwalnianie zawartości) skrzepu wycofania (lub całkowite oddzielenie zmniejszonym skrzepu krwi od osocza). Na powierzchni komórki są w stanie tolerować fibrynogenu, substancja biologicznie czynna (serotoniny), antykoagulanty, i krążących kompleksów immunologicznych ().

Przez przyleganie i agregacji płytek stanowi hemostazy w naczyniach małego kalibru (komórki akumulują się w miejscu uszkodzenia). Jak używek procesu koalescencji są adrenalina, trombiny, kolagenu, serotonina. Przy udziale trombiny jest procesem formowania (nibynóżki). Granulki płytek zawierać czynniki krzepnięcia (serotonina, enzym peroksydaza płytek fibrynogenu, dwufosforan adenozyny (ADP), serotonina, czynnik wzrostu pochodzący z płytek krwi, czynnik von Willebranda).

Podczas wciągania skrzepu krwi występuje przyczepność do włókna fibryny i zwolnić trombostenina który osadza się na nich. Wynikiem jest uszczelka i skręcenie nici, tworząc w ten sposób pierwotne skrzepliny.

Analiza płytek krwi w celu określenia parametrów krzepnięcia. Uważane za normalne stężenie 180-320 tysięcy na mililitr.

Jeśli płytki są zwiększone, to istnieje trombocytoza. Taki stan może wskazywać na przewlekłe choroby zakaźnej natury, nowotwory, choroby krwi. Trombocytoza może powodować powstawanie zakrzepów w naczyniach. Jeśli płytki są zwiększone, możliwe jest, organizm jest odwodniony. Taki stan może być wywołane przez wymioty, niedostateczne spożycie płynów, zaburzenia stolec.

Stężenie płytek krwi we krwi może się zmieniać w zależności od pory roku i dnia. Obniżenie zawartości komórek obserwuje się w okresie miesiączki lub ciąża. Często płytek krwi wzrosła po wysiłku fizycznym.

Trombocytoza może wystąpić zarówno u dorosłych jak i dzieci. Zwiększenie stężenia płytek może być pierwszo- lub drugorzędowa.

Dzieci nadpłytkowości powstała po wyłączeniu wad wrodzonych.

Początkowo wzrosła płytek, zwykle w eritremii, przewlekłą białaczkę szpikową i innych chorób krwi. Zwiększenie stężenia krwinek jest związana z przyspieszeniem podziału prekursora (megakariocytów). Proces ten jest charakterystyczny dla transformacji nowotworowej.

Trombocytoza wtórnego wykryty w przypadku schorzeń uwarunkowanych przez zwiększone wytwarzanie trombopoetyna (hormon polipeptydu).

Płytki można zwiększyć wrzodziejące zapalenie jelita grubego, gruźlica płuc, reumatoidalne zapalenie stawowe zmiany znaku pozapłucnej gruźlicy, amyloidoza, zapalenie szpiku, marskości wątroby i innych przewlekłych schorzeń zapalnych. Trombocytoza występuje na tle rozwoju nowotworów złośliwych, krwotoki po niektórych wad wrodzonych.