810 Shares 1568 views

Pieniężnej reform Witte – tajemnica sukcesu imperium rosyjskiego na arenie światowej

Niewątpliwie, S. Yu. Vitte był jednym z najbardziej udanych ministrów finansów w historii imperium rosyjskiego. Reforma walutowa Witte przyczynił się do rozwoju handlu i produkcji poprzez zbieżność kapitału bankowego i przemysłowego oraz eliminacji inflacji. Jednak znacznie większa sławę przyniósł reformator swoje pierwsze innowacje związane z ustanowienia monopolu na sprzedaż napojów alkoholowych w 1894 r. Od początku 1894 roku i aż do 1902 roku, ta reforma Witte zwiększył budżet o 16-krotności przychodów.


Kiedy rząd rosyjski, aby upewnić się, że wystąpił podatek zmiany nie tylko ofertę pomocy z deficytu budżetowego, ale również przyczynić się do zmniejszenia picia, zdecydowano się przeprowadzić drugi etap zmian, podczas której podatki pośrednie na naftę, tytoń, cukier i meczów zostały zwiększone do 1, 5 razy. Reformy Witte nie były ograniczone do „picia” reform i obejmowały wprowadzenie podatku mieszkanie, podatku od działalności gospodarczej na zyski przedsiębiorstw, a także wzrost gromadzenia depozytów bankowych. Jednak najważniejszym osiągnięciem Ministra Finansów Witte ka Rosji jest uważana za przejście z obiegu pieniężnego papieru inflacyjny na standardzie złota.

Reforma walutowa Witte zakłada stabilizację systemu monetarnego kraju poprzez ustanowienie odpowiednika złoto rubla. Potrzeba takiej drastycznej akcji było spowodowane faktem, że w tym czasie istniało wysokie ryzyko upadku rosyjskiej waluty, gdyż oficjalny kurs wymiany franka francuskiego został uznany jako 1 do 4, w praktyce jest nie więcej niż 1 do 2,5. Reforma walutowa Witte zagrał mocną walutę rubla, co przyczyniło się do poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju. W rezultacie, na początku 20 wieku, był bezprecedensowy wzrost przemysłowy i gospodarczy we wszystkich sektorach gospodarki w Rosji.

Napływ inwestycji zagranicznych do początku wojny wzrosła o 150 mln zł rocznie. Rubli, podczas gdy przed reformą był tylko 100 mln. Rub. ze względu na niestabilność systemu monetarnego kraju. Reforma walutowa Witte Zakłada się, że rubel zawiera 7.66656 gramów czystego złota i banknoty, które były w obiegu na terytorium państwa rosyjskiego, swobodnie wymieniane dla metali szlachetnych o deklarowanej szybkości.

W przededniu I wojny światowej złota rubla stał się jednym z najbardziej wiarygodnych walutą na świecie i są swobodnie zbywalne całej Europie. Pozwoliło to Rosja nie tylko do wejścia na rynek zagraniczny i przyciągnięcie nowego kapitału, ale również do wzmocnienia stosunków politycznych z wiodących krajów czasie. I pomimo tego, że początkowo zmiany w prawie były postrzegane bardzo negatywnie, ponieważ są one związane ręce spekulantów Witte ostatecznie przyczynił się do rozwoju stanu, w jakim została doceniona przez historyków i ekonomistów. Dziś ten okres w historii Rosji jest szczegółowo badane w wielu badaniach, autorów krajowych i zagranicznych, a reforma Witte jest uważane za przykład tego, co użyteczne innowacje mogą i powinny być wykonane bez straty dla społeczeństwa.