100 Shares 1435 views

Upokorzenie – akt lub stan? Znaczenie i wykorzystanie funkcji mowy

Szacunek dla siebie i poczucie własnej wartości są ważne wartości moralne dla każdej osoby. W przeciwieństwie do swoich działań do upokorzenia i poniżenia, jest postrzegane jako bardzo negatywne, w stanie w przyszłości, by zerwać związek jednostki ze społeczeństwem. W dziedzinie naukowej takie warunki są uważane za urazy psychiczne. Działania mające na celu poniżenie lub upokorzenie, może być zaangażowana w celu kształcenia lub do samodzielnego afirmacji, ale negatywna konotacja pozostaje niezmieniona. Czy jest jakaś różnica między tymi dwoma pojęciami? Co to jest? Rozważyć dalsze szczegóły.


wartość

Słowo „upokorzenie” – pojęcie to odnosi się zarówno do działań i stanu związanego z umniejszanie własnej lub cudzej godności. Jest to książka i jest uważany za przestarzały. Bardziej nowoczesnej wersji – „upokorzenie”, często rodzi pytania o to, czy istnieje znacząca różnica w koncepcji. Słowo „upokorzenie” ma dwa główne warianty wartości:

1. Działanie. Pochodzi od czasownika „gardzić” lub „ogołocił”, oznaczający disparagement, umniejszanie czyjeś cechy lub zalety lub poniżenia godności ludzkiej.

Przykłady:

Stała upokorzenie jako przyjaciel starał się stanąć na jego tle i na rzecz kobiet.

Opróżnić swoje usługi na rzecz realizacji projektu, była stara się schlebiać przełożonych i jego partnera w dobrym świetle.

Affliction, których wartość jest uważane za negatywną, duma może pochodzić i wykorzystywane w celu uzyskania dodatkowych korzyści.

2. Stan. Pochodzi od czasownika „pogardzanych”, „ogołocił”. To poniżanie ich cechy lub zalety wyrzut, deptanie osiągnięć.

Przykłady:

Po wydarzeniach, które miały miejsce w dzieciństwie poniżenia stał się jej nieodłącznym towarzyszem wielu lat.

Przez poniżenia jego napędu ciągłego porównywania się do idealnego obrazu z książek i filmów.

Czy dana osoba w stanie poniżenia może osiągnąć swoje cele i cieszyć się wyniki?

Cechy morfologiczne i składniowe

„Upokorzenie” – Program nieożywiony rzeczownik rodzaju nijakiego, 2nd deklinacji. Korzeniem słowa: -unichizh-; kończąc: -e; sufiks: -eni. Zgodnie z klasyfikacją A.A. Zaliznyaka odnosi się do typu pochylenia 7a.

Liczbę tylko:

Im. podłość
R. poniżenie
D. uniżył
V. podłość
Tv. pogarda
Pr. dyshonor

liczba mnoga:

Im. poniżenie
p. podłość
D. podłość
V. poniżenie
Tv. podłość
Pr. podłość

Synonimy

Podobne lub identyczne znaczenie słowa okazją do znacznego poszerzenia słownictwa i obrazów mowy. Synonimy pozwala nam mówić i pisać i argumenty rozmieszczone. uproszczenie one także zrozumienie stylu książki. „Upokorzenie” – bezpośredni synonimem „upokorzenie”. Inne postacie są podobne w znaczeniu słowo to: zniewagę, wstyd, wpływając niekorzystnie zalety. Do listy czasowników o działaniu podobnym konotacji to: korekta, zawstydzony, aby umniejszać zasług, deptać w błocie.

Przykłady:

Nadużycie / upokorzenie zupełnie nie sprzyja manifestacji najlepszych ludzkich cech.

Jak pogarszając swoje zalety i cnoty pomoże znaleźć człowieka dobrą pracę?

przeciwieństwa

Przeciwny sens słów „poniżył się” są: pochwały, dumę, chluby samopiar, cześć. Jak również podstawowego słowa, niektórzy antonimy nieść negatywne konotacje. Upokorzenie – to tłumienie, własny upadek, a każda oddzielna wartość może jeszcze wybrać przeciwny stan lub działanie w zależności od kontekstu użycia. Rozwiń listę antonimów pozwalają, nie pobrane do głównej słowem i jego synonim, omówione powyżej.

Przykłady:

Chwalenie się na narzędzie ochrony człowieka w walce z niepewnością.

Chwaląc jakość pracowników pomogło zmotywować ich do nowych osiągnięć w trakcie zadania.

Idiom i zestaw fraz

Najczęściej słowo to jest używane w ogóle słownictwo, religii, tekstów biblijnych. Jest on uważany za archaiczne i jest wpisana w stylu książki. Wiadomo stały wyrażenia ze słowem w pytaniu:

  • niski utrapienie;
  • Wewnętrzna schorzenie;
  • niewolnicze upokorzenie.

Różnica między „upokorzenie” i „upokorzenie”

Na podstawie danych ze słowników, słowa są synonimami. Analizując przebieg działań, wyrażona w pojęciach „upokorzenie” i „upokorzenie” (co różnica ta wynika z tego kontekstu), można stwierdzić, że wektor pierwszy jest skierowany na kogoś, a drugi – na siebie i ich jakości.

Dictionary wyjaśniająca D. N. Ushakova daje następującą definicję tego słowa:

  1. Upokorzenie – to proces działania z „upokarzające” czasowników „płaszczyć”, „upokarzające”.
  2. Stan, pochodną powyższego.
  3. Coś, co nie umniejsza godności i obraża człowieka.

Proste porównanie z wartościami dwóch słów prowadzi do zrozumienia ich tożsamości. Tylko jedna rzecz jest bardziej powszechne w mowie potocznej, a drugi to książka, i nieaktualne.

Wiedza i alokacji subtelności konotacje podobne lub identyczne w rozumieniu słów używanych w różnych kontekstach, pozwala na głębsze i bardziej emocjonalne doświadczenie opisane w mowie lub obrazów książek lub procesów. Tak samo jest z pojęciem „upokorzenie”. Znaczenie pełniej ujawnione w parze z „upokorzenia”, uzupełniając i stanowiąc dla niego pełen synonimami.