595 Shares 6056 views

Edukacja – co to jest? Określenie poziomu grzeczności. Rola rodziny w wychowaniu dziecka

psychologia wychowawcza jest obszar, który ma zasadnicze znaczenie zarówno psychologii i pedagogiki. Takie postacie jak NK prominentni Krupska, AS Makarenko, KD Ushinsky, AP Pinkevich, PP Blonsky i inni zrobili wiele dla projektowania teorii pedagogiki w 19-20 wieku.


Czym jest edukacja?

Do tej pory, szkolenia i edukacji – to zjawiska, które mają wielkie znaczenie. Oczywiście, nowoczesne społeczeństwo wymaga nowych postaw i idei. nie powinien twierdzić, że zasady, na których psychologia edukacji, nieaktualne. Oni po prostu wymagają zmian i transformacji w związku z rozwojem społeczeństwa. Ten problem staje się coraz ważniejsza w świecie naukowym i wymaga przemyślenia.

Badanie takich zagadnień jak ludzkich sposobów, metod i podejść dźwiękowych nauk pedagogicznych, które charakteryzują się niezawodnością i ważności. Pomimo faktu, że pedagogika – niezależna nauka, używa metod pokrewnych dyscyplin – filozofii, politologii, psychologii, etyki, socjologii, historii i innych.

Edukacja – jest to jeden z najważniejszych składników aksjologicznej, która jest częścią struktury społecznej osobowości. Ale ta definicja się nie kończy. Jest to również dobre maniery – to system pojęć społecznych, które definiują życie człowieka (na przykład postawy, pragnienia, wartości i działań).

Wyrazem grzeczności

edukacja osobowość łączy aspekty ogólne i indywidualne, które znajdują odzwierciedlenie w potrzebach, wartościach, pragnienia, motywy i orientacjach. Mają postać behawioralne przejawia się w następujących przypadkach:

 • relacje ze światem zewnętrznym i własnym życiu.
 • W odniesieniu do osiągnięć cywilizacji i wartości kulturowych.
 • Dążąc do realizacji swoich celów i możliwości.
 • Poczucie wspólnoty z innymi.
 • Szacunek dla praw i wolności innych osób.
 • Aktywny tryb życia i pozycja społeczna.
 • Relacja do siebie jako osobowość mediów.

Określenia poziomu edukacji powinny odnosić się nie tylko do jednej osoby, ale także całych grup ludzi i narodów. Aby osiągnąć ten charakter cechy, można użyć systemu działalność instytucji państwowych i publicznych, zorientowanego różnych działań, aby stworzyć specjalne warunki kultywowanie dobrych manier. Proces ten nazywany jest edukacja.

Edukacja – jest to cecha, która daje człowiekowi więcej możliwości, aby robić dobre rzeczy dla innych ludzi, dla siebie. Uspołecznienie jednostki obejmuje proces kształcenia, a on jest podana wielką wagę.

Określenie poziomu grzeczności

Zbiór metod i technik mających na celu hodowli poziomu studiów, formacja z tych funkcji i cech osobowości człowieka, które przejawia się w relacji między ludźmi, zwany diagnozy edukacji. Rozpatrzmy bardziej szczegółowo koncepcję.

Aby zdiagnozować poziom dobrego wychowania studenta jest trudne, ponieważ sama procedura może mieć wpływ różnych czynników zewnętrznych i środowiska wewnętrznego. Na przykład, brak lub zawodność metod badań, środowiska i wiele innych.

Aby móc określić poziom studenta hodowlanego lub osoby dorosłej, porównanie danych odbywa się otrzymaną diagnoza, ustalone normy. Różnica między wskaźnikiem początkowego i końcowego mówi nam o skuteczności procesu edukacyjnego.

Kryteria klasyfikacyjne hodowli

Jak już wspomniano powyżej, charakterystyki referencyjne są kryteria wyższego, które obecnie są podzielone na różne podtypy. Najpopularniejsze typy przedstawione w tym artykule.

Pierwsze kryteria klasyfikacji dzieli się na 2 grupy:

1. Osoby, które mają związek ze zjawiskami nie widocznych opiekuna – planów i motywacyjnej sfery przekonań danej osoby.

2. Osoby, które są związane z wyjaśnieniem postaci zewnętrznego produktów edukacyjnych – wyroki, ocen i działań.

Druga klasyfikacja dzieli się na podstawie następujących kryteriów:

 • Znaczące. Określają go jako edukacja sensowne został przyjęty przez partię (wiedza, zachowania społeczne, pozytywne cechy charakteru i dobrych nawyków).
 • Ocena. Mają one na celu jasnej diagnozy dla danej jakości, która jest określona przez poziom jego formacji.

Klasyfikacja trzeci określa kryteria dobrej hodowli:

 1. Prywatne. Są one wykorzystywane do pośrednich wyników w procesie edukacji.
 2. Ogólne. Wyrażają one poziom wykształcenia, który dotarł do zbiorowych lub indywidualnych.

diagnostyczna hodowla technologia

Badanie takiej jakości jak dobrej hodowli, naukowcy powinni być zgodne z technologią, która obejmuje szereg etapów.

Po pierwsze, eksperymentator organizuje spotkania klasowe, gdzie można omawiać każdy student lub spotkanie zespołu. Tylko oświadczenia powinny mieć uprzejmą formę i nie niosą ze sobą duży negatywny.

Po drugie, badani zostali poproszeni o samoocenę i charakterystykę siebie w całej skali.

Po trzecie, organizować spotkania z nauczycielami, których omówienia wyników badań i porównać je ze źródłami i kryteria dobrej hodowli.

Po czwarte, każdy student otrzymuje ogólną ocenę skali edukacji.

Po piąte, wyniki są udokumentowane w tabelach i wykresach.

Szkoły i nauczyciele mają wielkie znaczenie w formacji wchodzących uczniów, ale rola rodziny w wychowaniu dziecka jeszcze bardziej.

Jak studiować edukację?

Rozważmy kilka metod diagnostycznych:

 • Obserwacja. Metoda ta pozwala na uzyskanie informacji na temat poszczególnych właściwości ze względu na przejawy zachowań w różnych sytuacjach.
 • Rozmowa. Podczas wywiadu diagnostycznego eksperymentator może już określenia względnego poziomu studenta uprzejmości.
 • Pytający. Naukowcy opracowali specjalny test o nazwie „profil edukacja”. Test wypełnia formularz z pytaniami i odpowiedzi eksperymentator analizuje zawartość.
 • Metoda analizy i statystycznych metod przetwarzania danych.

A niektóre metody diagnozowania

Badając zjawisko pod uwagę, nie możemy zapominać, że przez określenie poziomu wykształcenia, eksperymentator również zdiagnozować moralną naturę człowieka. W związku z tym, niektóre z ustaleń dotyczących hodowli mogą obejmować dane odzwierciedlające wszystkie cechy osoby, ponieważ te cechy są ściśle ze sobą powiązane.

Hodowla diagnoza obejmuje również metody biograficznej, produkty analizy aktywności, itd. Warto zauważyć, że żaden z recepcji nie posiada pełną elastyczność, ponieważ istnieją pewne wymagania dotyczące ich stosowania. Dlatego też, jeśli badacz chce uzyskać wiarygodne ilość danych, musi korzystać z wielu technik i pełną gamę narzędzi diagnostycznych.

Korzystanie z wielu metod udostępnia następujące funkcje:

 1. Wyraźne i pełna analiza cech osobowości.
 2. Zmniejszenie subiektywności w ocenie hodowli, ponieważ fakty uzyskane uzyskane z różnych technik diagnostycznych.
 3. Niektóre wady i niedociągnięcia w procesie kształcenia studentów.

pułapek

Dzięki komputeryzacji technologii diagnostycznej do przyjmowania i przetwarzania informacji na temat poziomu grzeczności stało się znacznie łatwiejsze, a ogólne wyniki sugerują autentyczność i wiarygodność dostępnych danych. Ale każdy technologii edukacyjnych, w tym diagnostyki, ma zarówno zalety, jak i wady.

Po pierwsze, hodowla diagnostyki – sfera niewystarczająco badane, a zatem jego ramy metodologiczne nie jest wystarczająco rozwinięta. Planowanie nauczyciel do diagnostyki w twarz z zawodności pewnych technik i wyników, które dostaje się wystarczająco dokładne i wiarygodne.

Po drugie, wiele z metod stosowanych do diagnostyki, charakteryzuje się złożonością i wymaga stosunkowo dużej ilości czasu. Na przykład, dokładność obserwacji wyników będzie zależeć od czasu jego trwania.

Po trzecie, niektóre narzędzia, takie jak kwestionariuszy i wywiadów, jest mało prawdopodobne, aby zapewnić dokładne i wiarygodne dane.

Przy użyciu różnych technik hodowli i technik diagnostycznych pozwala nauczycielowi całościowo zbadać to zjawisko. Oczywiście, istnieją pewne braki i błędy w prezentowanej technologii, ale to było z powodzeniem stosowane przez ekspertów w swojej praktyce.

Wpływ rodziny

Prawdopodobnie nie powinien po raz kolejny przypomniał, że rola rodziny w wychowaniu dziecka jest po prostu ogromny, i że jest włączona jako dziecko, ma silny wpływ na osoby i ludzkiego życia w przyszłości. W wieku przedszkolnym, rodzice są ostatecznym autorytetem, i to oni tworzą liczne cechy danej osoby. W wieku szkolnym, manifestują nieodłączne ojciec i matka zadatki.

Jeśli dziecko rodzina dostaje wystarczająco dużo miłości, opieki, uwagi i pozytywnych emocji, będzie rosnąć wychowany. Negatywna atmosfera, konflikty i kłótnie są widoczne nawet na małego człowieka. Rola rodziny w wychowaniu dziecka nie jest przesadzone, ponieważ w tych warunkach utworzonych Wierzenia dziecko.

Warto również zauważyć, że rodzice są wzorem do naśladowania. Jeśli edukacja jest cechą matki i ojca, będzie miała dziecko. Na przykład lęk matka-dziecko jest łatwo przenoszone przez niewidzialne nici emocjonalnej, a także innych aspektów. Dobre maniery i uprzejmość w kontaktach Dzieci pochłaniają jak gąbka w środowisku rodzinnym. Agresywny i nieskrępowany zachowanie ojca wyraża się w tym, że dziecko będzie walczyć z innymi facetami.

Znaczenie władzy rodzicielskiej

Matka i ojciec nie powinien zapominać o różnych aspektów edukacji. Wszystko trzeba wyjaśnić dziecko w zrozumiałym dla niego języku. Dorastając, dziecko nie będzie już potrzebne moralizatorstwa rodzicielską i będą protestować. Nie zostawiaj dziecka samego z problemem, być tam, pomóż mi, ale nic nie robią dla niego, ponieważ dziecko musi nabyć własne doświadczenia.

Rodzina – jest to bezpieczny obszar, w którym można przygotować i nauczyć małego człowieka do różnych sytuacji, tworzyć różne zachowania. Rodzice pokazać dziecko jest dobre, a co złe, co można zrobić, a czego nie może. Pamiętaj, że – idealny przykład dla swojego dziecka. Jeśli nauczyć dziecko, że kłamstwo jest złe, nie daj się zwieść przez niego sami.

zamiast wniosku

Zdarza się, że rodzice nie mogą znaleźć wspólne rozwiązanie na szkolenia, a istnieją konflikty. Dziecko nie musi go zobaczyć i usłyszeć. Pamiętaj, że ta nowa tożsamość do ich możliwości, zasobów, pragnienia, a nie tylko kontynuacją rodzica, który może realizować swoje niespełnione nadzieje. Wykształcenie jednostki – nie jest łatwy proces, ale jest to bardzo ciekawe!