880 Shares 7301 views

Psychologia. Odmienne stany świadomości

Bardzo blisko do jasno określonych granic ludzkiej świadomości to obszar, ukrywając wiele nieznanych i niezwykłe. Odmienne stany świadomości są sanktuarium obszar ludzkiej aktywności umysłowej, która nawet na obecnym etapie rozwoju nauki psychologiczne jest nieużytków gleba dziewicą. Funkcja i charakter tego zjawiska, mimo obfitości danych klinicznych i eksperymentalnych nie są jeszcze dokładnie poznane. Sny i marzenia, snu i senność, hipnoza i hipnozy, sensoryczny deprywacji , a stan historyczny dysocjacji, depersonalizacja, farmakologicznie indukowane zaburzenia psychiczne i wsp., Osiągając pochodzenia naturalnego nie są przedstawione jako przykłady wyświetla coś wspólnego, ale jako odrębne zjawiska. W każdym przypadku, obróbka materiału uzyskano terminali posiadających stosowana wartość i praktycznego zastosowania.

Próbuje usystematyzować i zorganizować w sposób jasny system wszystkimi zgromadzonego materiału została wykonana w ciągu roku jest tak mała, że wszystkie badania w tym obszarze graniczącym z odkrycia.

Przed przystąpieniem do badań nad pojęciem „odmiennych stanów świadomości” jest konieczne, aby zrozumieć, co jest najważniejsze w filozofii i psychologii dla nas – świadomości. Przede wszystkim oznacza to możliwość doskonale reprodukowania rzeczywistości przy użyciu specyficznych form i mechanizmów na różnych poziomach refleksji. Świadomość może objawiać się jako osoba fizyczna (prywatny), jak również jako zjawisko społeczne. Próbą usystematyzowania wiedzy o świadomości realizowane Sigmund Freud. Jest to oczywiste, hierarchiczny układ odegrał ważną rolę w rozwoju ludzkiej wiedzy w tej dziedzinie, ale na obecnym etapie, mimo to pokazuje niespójność w wielu dziedzinach i wymaga radykalnej poprawy.

Stan świadomości jest dokładnie ustalone, ale mimo to może on przejść szereg zmian znajdują się w różnych stanach poziomach. Najbardziej znane i powszechne – to budzi świadomość, która towarzyszy naszej codziennej działalności, obowiązki, a nawet na wakacjach. Co za tym idzie jest sen. Jest to jedyny naturalny stan z zaburzeniami świadomości, która jest nie tylko towarzyszy ważny fizjologiczny proces przywrócenia wszystkich sił organizmu, ale również stawia człowieka w świat marzeń.

Szczególną formą snovidnogo stan hipnozy, tam umysł może pozostać w subiektywnej wyobraźni. Sztucznie wywołane hipnotyczne zmienione stany świadomości są zmuszeni do bycia człowiekiem w stanie poluprobuzhdennom, który towarzyszy intensyfikacja błyski świadomości.

Silny wstrząs, stres, kryzys psychiczny, nagłe wypadki, a nawet gniew czy strach może zaostrzyć stan, kiedy umysł jest przedmiotem pewnej mocy. Pojawienie się zmian w charakterze doznań, uczuć i zachowań, które mogą sygnalizować zmianę stanu świadomości.

W rezultacie, niektóre systematyzacja udało się stworzyć typologię niektóre z tych zjawisk. Odmienne stany świadomości są pierwszą grupą sztucznie spowodowane. Do ich wyglądu musi używać substancji psychoaktywnych (np psychodeliczny) zawartych w halucynogennych grzybów, narkotyku, marihuana, itd. Dodatkowo, mogą pojawić się pod wpływem pewnych procedur (sensorycznej deprivatsiyay, kholotropnoye oddechowych). Kolejna grupa stan psychotechniczne zostały połączone ze względu powstające podczas ceremonii religijnych, autogenny trening, klarowność, hipnotycznego transu medytacyjnego działania. Istnieje również grupa spontanicznie występujących warunków w normalnych warunkach. Może to być spowodowane znaczącym stres, słuchanie muzyki, gra sportowa.

Badanie tego problemu jest ważne dla antropologii, psychiatrii, klinicznej i psychologii transpersonalnej.