80 Shares 9154 views

heteroclite rzeczowniki

Deklinacja rzeczowników zwanych zmiana liczby i przypadku. Wcześniej przyznane sześciu deklinacje teraz trzy lewo. Zatrzymajmy się na chwilę na trzy główne deklinacji rzeczowników, aby zrozumieć ich możliwości. Uznaje się za jeden numer, bo w liczbie mnogiej istnieje wiele jego cech ze spadkiem. Dopiero po tym można łatwo i szybko zrozumieć, co jest heteroclite rzeczowniki.

W liceum, uczniowie już wiedzą, że pierwszy spadek należą rzeczowniki w liczbie pojedynczej, mężczyzna, kobieta i ogólnie miłe w mianowniku w końcówce – i i – I.

Na przykład: moja matka, ścianie, udostępniać wuja, młody człowiek na ziemi.

IP ściana

RP ściana

ściana DP

VP ściana

TP ściana

PP na ścianie

Deklinacja rzeczowników drugie obejmują liczbie pojedynczej, nijaki, którego słowo kończy się literami – i – E (pole ostrości, nastrój) i męski bez końca (konia, belki, prawo, światło). Druga odmiana rzeczownik w przypadku instrumentalnej ma zakończenie – czy jeść – Czw.

IP nastrój

RP nastrój

DP nastrój

VP nastrój

ETC. nastrój

Nastrój PP

W trzeciej deklinacji rzeczowników są kobiece, bez końca lub miękką znak na końcu. Na przykład: koń, step, córka, matka.

matka IP

RP matka

matka DP

matka wiceprzewodniczącej

TP matka

PP matki

Rzeczowniki trzeciej deklinacji w przyimkowe, celownik i dopełniacz zachowują kończąc – i.

Heteroclite rzeczowniki to starożytne słowa, których końcówki w liczbie mnogiej rzeczowników są typowe dla różnych deklinacji. Takie słowa są bardzo mało. Są męski rzeczownik odnosi się – tak, słowo-dziecko i nijakiego słów:

 • wymienić Flames
 • czas banner
 • wymię Tribe
 • ciężar Strzemię
 • Vertex Seed

Z ich spadek we wszystkich przypadkach dodano przyrostek – en, z wyjątkiem przypadku instrumentalnej. Słowa kończące się na – pierścień w liczbie pojedynczej stosując zasady trzeciej deklinacji.

W liczbie mnogiej, a w przypadku instrumentalnego te słowa są wałęsają w zasadach drugiej deklinacji.

U Numer / pl. liczba

IP plemię / narody

RP plemię / tribal

plemię DP / plemię

VP / plemię narody

TP plemię / tribal

PP plemienia / plemiona

ścieżka słowo w przypadku instrumentalny oparty na drugiej deklinacji, w innych formach wyrazu – trzeci.

Heteroclite rzeczowniki posiadają cechy, które są ważne, aby znać wszystkie studentów:

 1. W liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach dodano przyrostek – wnika (Czas, czas, czas, nazwiska, imiona nazwiska).
 2. W liczbie pojedynczej we wszystkich przypadkach z wyjątkiem mianowniku i bierniku na dołącza przyrostek – en (obciążenia nasion, ciemieniowej, na czubku głowy).
 3. W liczbie mnogiej, w słowach nasion i strzemię w dopełniacza przypadku dodania sufiks – Yang (nasiona, Strzemiona).
 4. W liczbie pojedynczej w przypadku instrumentalnej łączy sufiks -, i słowa są odrzucane w drugiej deklinacji (szczep, nasion).
 5. W celowniku liczby pojedynczej, przyimkowe dopełniacz i słowa kończące się – i, opierając się na zasadach 3-egoskloneniya (na banerze, nie wymienia nazwy).
 6. Słowo ma sposób kończąc – to osobliwy przypadek i instrumentalne (o).
 7. Słowo dziecko w liczbie mnogiej, w końcu w przypadku instrumentalnej – E (dzieci).

heteroclite rzeczowniki droga i dziecko w liczbie pojedynczej zmiany w sposób szczególny, a to należy pamiętać.

IP sposób dziecko

dityati ścieżka RP

DP dityati ścieżka

VP ścieżka, dziecko

TP sposób dzieckiem

PP w drodze, o dziecku

Liczba mnoga rzeczowników heteroclite dzieci i strzemiona mają swoje niuanse.

IP dzieci strzemiona

RP poszukuje dzieci

DP dzieci strzemiona

VP dzieci strzemiona

TP dzieci strzemiona

PP synów strzemion

Biorąc pod uwagę wyjątki od tej reguły, ze spadkiem heteroclite rzeczowniki można uniknąć prostych błędów podczas pisania dyktanda i pism.