831 Shares 6584 views

Art. 322,2 Kodeksu Karnego. Fikcyjny rejestracji obywatela w miejscu pobytu lub zamieszkania w dzielnicy mieszkalnej w Federacji Rosyjskiej i fikcyjną rejestrację obcokrajowca

лиц считается уголовным преступлением. Fikcyjne rejestracja osób jest przestępstwem. Ustawa przewiduje specjalny artykuł, który ustanawia kary za czyn. . Zastanówmy się dalej, co grozi fikcyjną rejestrację.


sankcje

Są one zapisane w art. 322,2 Kodeksu Karnego. Zgodnie z zasadą ustanowiony kar za nielegalne formułowania osób zarejestrowanych w FMS. Przewidziane sankcje jako:

  1. W porządku. на виновных налагается взыскание в размере 100-500 тыс. руб. Dla fikcyjnej rejestracji na winowajców nałożyć kary w wysokości 100-500 tys. RUB. lub składniki dochodów za 3 lata.
  2. Praca przymusowa. Są mianowani na okres 3 lat. W tym przypadku dodatkowo, sąd może zakazać sprawcy do podjęcia określonych działań lub być w szczególności poczty do trzech litrów.
  3. Uwięzienie. Maksymalny termin – 3 lata. Ponadto, dodatkowo może być zakazem przypisane powyżej.

может быть снята, если виновный способствовал раскрытию деяния. Odpowiedzialność za fikcyjnego rejestracja może być cofnięte, jeżeli sprawca działa wkład do wynalazku. Jednocześnie jego działania ma oznak innych kompozycji.

cechy terminologia

" законодательством не раскрывается. Pojęcie „fikcyjne rejestracyjnym” przepisów nie została ujawniona. W artykule wspomniano powyżej, nie istnieją żadne kryteria ustalania niezgodności z prawem rejestracji. Zdaniem ekspertów, koncepcja jest w jego cech treści, które są podobne do pojęcia charakterystycznej „fikcyjne bankructwa.” Jego celem aspekt proponowanego działania, polegające na fałszywym raporcie niewypłacalności. Subiektywna część akt charakteryzuje się bezpośrednim zamiarem. ". Podobnie, należy rozważyć pojęcie „fikcyjnej rejestracji.”

normatywna podstawa

предполагает постановку лица на учет: Zgodnie z postanowieniami ustawy federalnej №5242-1, nielegalnej rejestracji obywateli w społeczeństwie wiąże się sformułowanie osoby ze względu na:

  • przyznane na podstawie fałszywych informacji lub dokumentów;
  • bez zamiaru zatrzymać się w pokoju lub dać go do korzystania z obiektu.

Jako jeden z kluczowych elementów przestępstwa jest istnienie w działaniach pracowników Federalnej Służby Migracyjnej świadomie – rzetelna wiedza o braku wystarczających podstaw do postępowania. . Artykuł 2 ustawy precyzuje, co stanowi uzasadniony rejestracji obywateli w ich miejscu zamieszkania. Polega ona na umieszczenie na płycie, tj. E. utrwalenie informacji w określony sposób przez uprawniony organ w miejscu zamieszkania i znaleźć osobę na odpowiedni adres.

Przedmiotem przestępstwa

, располагается в главе о посягательствах на порядок управления. Tempo, w jakim podlega karze fikcyjnej rejestracji, znajduje się w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko zarządzania zamówieniami. W związku z powyższym, jako przedmiot czynu służy uzasadnionych działań urzędników, zapewniając terminowe rejestrację osób w miejscu zamieszkania, zgodnie z wymogami prawa, a także w celu usunięcia z niego. Umieszczenie artykułu w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko porządkowi kontroli wskazuje, że kara może być przypisane nie tylko bezpośrednio do urzędników uprawnionych organów, ale także do innych podmiotów zaangażowanych w fikcyjnej rejestracji.

Cechy kompozycji zdjęcia

Krąg osób, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za fikcyjną rejestrację jest dość szeroki. Nie można ograniczać się do tych osób, które, choć nie działają jako słudzy, ale ze względu na ich obowiązków zawodowych i obowiązków przeprowadzić rejestrację z hotelami, domy wypoczynkowe, domy opieki, kempingi, ośrodki turystyczne, placówek medycznych i tak dalej. Taki wniosek można wyciągnąć z celem badania część aktu. Fakt, że uznanie za przedmiotów przestępstwa tylko wyżej wymienione osoby, będzie to niemożliwe do ścigania tych, którzy dostarczają fałszywych informacji lub dokumentów do rejestracji. W tym przypadku będą one traktowane jako inicjatorów. Ponadto, byłoby niemożliwe do formułowania i rozwiązywania kwestii wszczęcia postępowania wobec obywateli, którzy rozpoczęli konta manekina bez zamiaru mieszkać lub przebywać w danym obszarze.

odkrycia

W 2013 roku została ona przyjęta numer prawa federalnego 376, który dokonał szeregu zmian do niektórych aktów prawnych. Jego celem było między innymi zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie procedury rejestracji obywateli na terytorium Rosji. Wynika stąd, że przy rozważaniu składu przedmiotem jest przeprowadzane nie tylko w uprawnionych pracowników, co w rzeczywistości, leczenie osób. W rozumieniu art. 322,2, kara może być przypisane do każdego podmiotu, nie są zgodne z wymaganiami. W tym przypadku rejestracji obcokrajowca w miejscu zamieszkania właściciela lokalu może być przeprowadzone zgodnie z prawem. Kiedy działania kwalifikacyjna jest brany pod uwagę cel rejestracji. Jeśli obiekt nie miał zamiaru pozostania w danym pomieszczeniu, rejestracja od obcokrajowca w miejscu zamieszkania właściciela obiektu jest przestępstwem. Podobnie, kara może być przypisana do pracodawcy / właściciela obiektu. może on zarejestrować obywatela, ale nie miał zamiaru zapewnić przestrzeń życiową.

Trudności w praktyce

Ze względu na fakt, że jest bardzo trudne do śledzenia rzeczywistego miejsca zamieszkania obywateli, organy rejestracyjne nie są w stanie wysłać dokładne informacje do innych uprawnionych instytucji. Takie informacje, w szczególności, wymaga to jest organy podatkowe, Komisariatu wojskowej. FMS nie mogą dostarczyć informacji na temat miejsca pobytu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa, ale zarejestrowany w tak zwanych domach gumowych. Wszystko to znacznie komplikuje prognozy i analizę sytuacji migracyjnej, niwelowania, ogólnie rzecz biorąc, sama idea rejestracji. довольно проблематично, многие недобросовестные собственники и наниматели пользуются этим и прописывают огромное количество лиц в своих помещениях. Od udowodnić fikcyjną rejestrację jest problematyczne, wielu pozbawionych skrupułów właścicieli i pracodawcy wykorzystują to i przepisać ogromną liczbę ludzi w swoich dziedzinach.

Wartość przepisów karnych

. Ze względu na napływ w ciągu ostatnich kilku lat, ludzie z krajów sąsiednich, rozpowszechnionego fikcyjnej rejestracji obywateli zagranicznych. Prawo karne przewiduje możliwość wyeliminowania warunków do nielegalnych działań, różne spekulacje w zakresie kontroli migracji i nadużywaniem uprawnień przez nieuczciwych właścicieli i najemców lokali. Staje się oczywiste, że w odniesieniu do przypadków spekulacji w pytaniu są zazwyczaj rzeczywisty rejestracji sprzedaży bez zamiaru świadczenia pokój do życia, jak również jego zakupu. Poprzez takie działania mogą obejmować wymianę usług (zwykle napraw w mieszkaniu), Pierwsze pewne rzeczy jako dar i innych nielegalnych działań. W związku z fikcyjną rejestrację ustawodawca nie uznane za fałszerstwo (fałsz) rejestracji, czyli prezentacji celowo fałszywych dokumentów lub fałszywych oświadczeń. Uznaje się również jako legalnego zabiegu, ale jest ona wykonywana bez zamiaru zapewnia mieszkania.

forma 6

Stoi on jako jeden z najważniejszych dokumentów dla uzyskania stałego pobytu. Wypełnij formularz może być w portalu usług publicznych lub MFC. W pierwszym przypadku, zostanie on zarejestrowany w formie elektronicznej, w drugim – ręcznie na papierze. Poprzez wypełnienie dokumentu muszą być poważnie brane pod uwagę ze względu na błędy i wymazywania w nim nie powinno być. W przeciwnym razie, formularz będzie musiał przepisać. подается собственником помещения лично. Formularz 6 dostarczany jest właścicielem lokalu osobiście. Ani krewnych, ani przyjaciół zrobić nie może. To nie pomoże, a pełnomocnictwo wykonywany przez wszystkich zasad. Wyjątkiem są nieletni. Do napełniania i karmienia je wykonać przedstawicieli ustawowych (opiekunów, rodziców, i tak dalej.).

specyficzne sytuacje

Jak wspomniano powyżej, oraz zapewnienie napełniania formy jest wyłącznie przepisana przedmiotu. Trudniej jest w przypadku, gdy obywatel jest zarejestrowany w pokoju, to nie należy. W tym przypadku, forma powinna podpisać z właścicielem obiektu. Obecność właściciela w FMS koniecznie, ponieważ jest on wymagany do zarejestrowania pisemnej zgody, notarialnie. Jeżeli którykolwiek nieobecność właściciela nie jest powodem odmowy rejestracji.

podstawowe wymagania

следует заполнять ручкой синего/черного цвета. Przykładowa aplikacja do rejestracji miejsca zamieszkania powinna zostać zakończona uchwyt niebieski / czarny kolor. Słowa muszą być czytelne. Wskazane jest, aby pisać wielkimi literami. W celu wytworzenia mocowane:

  1. Ważny paszport z kopiami wszystkich stron, które są znakiem. Jeśli zarejestrowany moll, pod świętym urodzeniu.
  2. Dokumenty prawne na miejscu.
  3. zgoda właściciela. Należy przedstawić informacje na temat osób otrzymujących zezwolenie na pobyt, jak i właściciela obiektu (jeśli jest różne osoby). Ponadto, umowa powinna zawierać informacje na temat lokalu, notatkę odstąpienia od rejestracji w poprzednim miejscu zamieszkania (jeśli to konieczne).

Obecnie, Specjalne prace poradnictwo w urzędach paszportowych. Nie każda osoba może być wspomagana w projekcie dokumentu.

Przykładowa aplikacja do rejestracji miejsca zamieszkania

Rozważmy funkcje napełniania w sekcjach. Przede wszystkim oznacza to, organ, do którego wniosek został złożony. W odpowiednim polu pasowania „Federalnej Służby Migracyjnej Rosji”, dodatkowo wskazane Republic / terytorium / dzielnica, miejscowości / wsi / miasta. Dla Moskwy i Petersburga obszarze nie jest napisane. Po tym, w dopełniaczu przypadku powinien zawierać informacje o wnioskodawcy – „(imię i nazwisko)” Tu jest napisane, datę urodzenia (tak jak w paszporcie). W wierszu „dochody (a)” określone stanowisko, w którym dana osoba mieszkała wcześniej. Należy wpisać pełny adres (łącznie z domu i numer mieszkania). Jeśli formularz wypełnia właściciel lokalu, a następnie w „pokoju danej” byłoby napisać: „Jestem właścicielem.” Jeżeli właściciel innych ludzi sprzeciwia się wskazać jego imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat dokumentu, co pozwala zarejestrować lokalu. Jeśli formularz wypełnia pracodawca, wskazuje informacje o Saint-ve rejestracji państwowej prawa (numer i data wystawienia). Powierzchnie Nevladelets pisze: „Na podstawie oświadczenia właściciela.” Następnie, adres, pod którym jesteś zarejestrowany. Konieczne jest, aby napisać miejscowość, ulica, dom, budynek, numer mieszkania. Jeśli czegoś brakuje od adresu (na przykład, nie jest), to pole jest puste. Następnie w formie wpisania informacji o paszporcie: seria, numer, wydany przez kogo i kiedy, kod podziału. Jeśli przepisane drobne szczegóły wskazują Holy Island narodziny. W polu „Tekst” powinno być przekreślone słowo „przedstawiciel prawny”. Autograph umieścić bez rozszyfrowywania, pod wskazuje datę dokumentu. Jeśli aplikacja wypełnia non-właściciel, prawowity właściciel musi podpisać w wierszu: „podpis osoby dostarczającej pokoju.” Wszystkie inne znaki wykonane przez pracowników FMS.

typowe błędy

Głównym powodem, dla instrukcji return jest nieczytelny charakter pisma. Zasadniczy błąd jest uznawane za błąd ortograficzny imion, nazw obiektów geograficznych lub agencje rządowe. Taka informacja jest celowe przepisać paszport. Szczególną uwagę należy zwrócić na format dat. Poszczególne wiersze są one różne. Wielu wnioskodawców zapomnij skrócić „dzielnicę”. kiedy określający datę urodzenia. Wszystkie słowa pisane na formularzu, powinien być uzgodniony przez przypadek, liczby narodzin. Po napełnieniu powinny być sprawdzane ponownie napisane.

warunki

Zgodnie z ogólną zasadą, osoba musi zwrócić się do usługi rejestracji nie później niż tydzień od daty wystawienia do poprzedniego adresu. zezwolenie na pobyt w nowej siedzibie odbywa się w ciągu trzech dni. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości wypełniania formularzy, lepiej jest skorzystać z pomocy właściwych organizacji. Można również przyjąć różne formy, i ćwiczyć w domu.

wniosek

Niedawno fikcyjny rejestracja była jednym ze sposobów na generowanie zysków. Szczególnie dobrze było używane właściciele domów prywatnych. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń na liczbę określonych osób. Trudniejszych rzeczy były z właścicielami mieszkań. Standardy są ściśle regulowane przez metraż dla każdego ustalonego tematu. Obecnie w praktyce zdarzają się przypadki nielegalnego rejestracji miejscu, ale z wprowadzeniem zmian i poprawek do ustawodawstwa ich liczba znacznie się zmniejszyła. Wynika to w dużej mierze z faktu, że zazwyczaj długie kolejki w urzędzie paszportowym. Aby zarejestrować jedną osobę, czasami trzeba poświęcić pół dnia. Niemniej jednak, nawet dzisiaj są ludzie, którzy udają się do niego. Z pewnością jest to łatwy sposób na zarabianie pieniędzy, ale to wciąż nielegalne. Nie powinniśmy zapominać o kryminalizacji fikcyjnej rejestracji. Kara jest nie tylko do przepisywania osób.