667 Shares 5559 views

Jak zwrócić podatek od zakupu mieszkania? Wszystkie niuanse odliczenia nieruchomości

Każdy obywatel pracuje kraju jest zobowiązany do płacenia podatków. Rząd może zapewnić utrzymanie na swoim terytorium osób bezpłatnej opieki medycznej i edukacji, a także w celu ochrony granic i utrzymania porządku wewnątrz. Jednak obywatele mają możliwość do zwrotu podatku na zakup mieszkania w przypadku czesnego i kosztownego leczenia. Potrzebujemy tylko czasu i zebrać dokumenty poprawnie.

wymagane dokumenty

Oczywiście, kiedy robisz coś po raz pierwszy wydaje się, że jest to skomplikowane i trudne. Ale ponieważ w zeznaniu podatkowym o zakupie mieszkania może być prawie każdy nadal trzeba zrozumieć. I trzeba zacząć od zbierania wymaganych dokumentów. I tak:

– Rosyjski paszport (oryginał i kopia pierwszej strony i strony z rejestracją);

– rachunek zysków i strat za poprzedni rok w formie 2-PIT (tylko oryginalny, może być podjęta w dziale księgowości w miejscu pracy);

– świadectwo rejestracji praw własności (oryginał i kopia, wydane podczas rejestracji transakcji w komorze rejestracji);

– dowód wpłaty (za potwierdzeniem odbioru, otrzymania zapłaty i zleceń płatniczych);

– Wniosek o zwrot podatku (w formie podanej w podatku, ale trzeba znać szczegóły konta za przelew pieniędzy);

– formularz zgłoszenia 3-PIT (wypełniony niezależnie lub może poprosić o pomoc do specjalisty).

Procedura uzyskania odliczenia od podatku

Po zebraniu wszystkich dokumentów, nadszedł czas, aby udać się do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania. Tutaj należy zauważyć, że w pierwszej połowie roku jest zazwyczaj również złożyć oświadczenie o podatkach. Dlatego od zwrotu podatku, można kupić mieszkanie za ostatnie 3 lata, to jest możliwe, aby odłożyć wszystkie działania na wiosnę i lato. Jeśli zdecydowano, aby zamknąć tę kwestię w styczniu, musimy być gotowi czekać w bardzo długiej kolejce.

Na uwagę zasługuje również fakt, że fundusze mogą być wymienione w ciągu 2-4 miesięcy po dostarczeniu dokumentów. Okres ten jest niezbędny serwis podatkowy, aby sprawdzić autentyczność informacji. Wiedząc, jak do zwrotu podatku na zakup mieszkania, nie sądzę, że będzie mógł otrzymać całą kwotę. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące płatności.

Po pierwsze, można uzyskać łączną kwotę nie przekraczającą 13% z 2 milionów rubli, czyli 260 tysięcy – to maksymalna wypłata. Ponadto, jeśli w ubiegłym roku, całkowita kwota zapłaconego podatku jest mniejsza niż pieniędzy, które powinny zostać zwrócone, wówczas pozostała kwota zostanie przeniesiona na następny rok. Jednak dotarcie takich płatności tylko za ostatnie trzy lata. I korzystać z odliczenia od nieruchomości jest możliwe tylko raz w życiu. Wreszcie, można również zwrócić zapłacone odsetki od kredytu.

wniosek

Zrozumienie tego, co może być zwrócony podatki, wiele czerpać korzyści, a tym samym zrekompensować ich kosztów leczenia i studiów na uniwersytecie. Ale chyba najbardziej popularne w naszym kraju jest odliczenie nieruchomość. Po nabyciu lub budowę mieszkań jest priorytetem dla niemal wszystkich. A ponieważ zwrot podatku można kupić mieszkanie za każdym, dostarczanie takich deklaracji podatku nadal będzie zainteresowany obywateli.