589 Shares 2089 views

odliczenie podatku od majątku osobistego

Dziś uwaga odliczenia podatku od nieruchomości będą prezentowane. Kwestia ta jest przedmiotem zainteresowania wielu ludzi w Rosji. Po tym wszystkim, część wydatków poniesionych w produkcji nieruchomości mogą zostać zwrócone. Najważniejsze, aby przeprowadzić dowód wydatków, jak również spełniać pewne wymagania. Więc na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Jakie informacje każdy obywatel powinien mieć świadomość, że ulgi podatkowe są zainteresowani w nieruchomości? Wszystko to zostanie wyjaśnione później. Aby zrozumieć ten temat nie jest tak trudne, jak się wydaje. Zwłaszcza w przypadku przygotowania do procesu.

Odliczenie – to …

Pierwszą rzeczą jest, aby zrozumieć, co odliczenie od podatku. Stanowi ona część zwrotu funduszy przeznaczanych na danej nieruchomości (lub usługi). To może być różnych typów. Na przykład przeznaczyć ulg socjalnych i mieszkań.

Operacja powrotu jest pewna kwota pieniędzy od kosztów poniesionych w danym przypadku. Ulga podatkowa dla podatku od nieruchomości nie ma zastosowania. Oznacza to, że otrzymać zwrot pieniędzy za podatki nie będą działać. Odpadów jako takie transakcje te nie są brane pod uwagę.

Kiedy położył odliczenia

Do tej pory, istnieją pewne przypadki, gdy to jest możliwe, do zwrotu części pieniędzy za nieruchomość obywatela. Pamiętaj, że nie jest tak trudne, jak się wydaje. Po odliczeniach podatkowych dotyczących dóbr osobistych w oparciu o:

 1. Przy zakupie mieszkania lub mienia. Najważniejsze, że klient miał wszystkie dokumenty potwierdzające wypłatę zamieszkania.
 2. Podczas budowy domu. W tej sytuacji ważne jest, że to właśnie o obudowie.
 3. Dla wszelkich wydatków na naprawę lub remont mieszkania / domu, w którym obywatel będzie zamieszkania. Nie najczęstszy scenariusz.
 4. Jeśli istnieje kredytów hipotecznych. Wtedy możliwe jest wdrożenie odliczenia podatku od nabycia nieruchomości. Operacja jest wykonywana w odniesieniu do odsetek od kredytów hipotecznych.

Nic trudne lub specjalnego. W związku z tym, jeśli ktoś kupuje mieszkanie, część pieniędzy, ma on prawo do zwrotu. Nie zawsze, ale w większości przypadków istnieje taka możliwość.

Kiedy nie można otrzymać zwrot pieniędzy

A gdy nie można zwrócić pieniądze dla konkretnej nieruchomości? To też musi znać każdy obywatel. Sama procedura odliczenia nie jest tak szybkie i proste. Jest zatem ważne ograniczenia.

Uzyskać odliczenie podatku nie będzie działać, jeśli:

 1. To już otrzymał odliczenia nieruchomości w maksymalnym rozmiarze. Zgodnie z przepisami, obywatele mogą skorzystać z powrotem tylko raz. Ale są wyjątki. W praktyce są one rzadkie.
 2. Nabycie i zbycie zostało dokonane przy pomocy bliskiego krewnego. Oznacza to, że jeśli dana osoba kupuje nieruchomość od krewnych.
 3. Brak oficjalnego zatrudnienia. W Rosji, brak pracy wprowadza zakaz odliczenia podatku od nieruchomości.
 4. Nabycie nieruchomości były pracodawca. Na przykład, gdy obywatel dostaje pieniędzy, aby zapłacić za mieszkanie z głowy.
 5. W momencie transakcji wykorzystane dotacje publiczne lub kapitał macierzyński.

W związku z tym praktycznie każdy podatnik może ubiegać się o odliczenie podatku za mieszkanie lub dom. Jest to zjawisko powszechne. Wystarczy mieć świadomość pewnych ograniczeń.

Maksymalne odliczenie

Co to jest? Chodzi o to, że aby uzyskać odliczenie podatku od nieruchomości może być tylko jeden raz. W Rosji istnieje maksymalna kwota refundacji obywatela. Jeśli dana odliczenie to będzie mniej, pozostała kwota może zostać zwrócony przez innych wydatków na nieruchomości w przyszłości. Ale jak tylko zostanie osiągnięty limit, operacja będzie musiał zapomnieć na zawsze.

Ulgi podatkowe na osobistej własności jest ograniczona do wartości nieruchomości 2 000 000 rubli. Można powrócić 13% wydatków, ale nie więcej niż 260 000 rubli. Jeżeli nieruchomość jest warta więcej niż 2 miliony, na przykład 4, powrót nadal będzie 260 tys.

Kilka innych ograniczeń dla kredytów hipotecznych. W tej sytuacji, maksymalna kwota, o którą można zabrać 13% 3 mln rubli. Okazuje się, że odbiorca zwróci nie więcej niż 390 tysięcy rubli.

W związku z tym, są to ograniczenia w dzisiejszej Rosji. odliczenie podatku od nieruchomości w 2016 jest wykonana w taki sam sposób jak poprzednio. Ale co to zajmie? Gdzie się udać pomysłów?

gdzie się udać

W rzeczywistości, nie wszystko jest tak trudne, jak się wydaje. Bezpośredni zbiór dokumentów jest czasochłonne, ale aby znaleźć miejsce, w którym można ubiegać się o standardowy formularz o zwrot pieniędzy na majątku jednostki jest znacznie łatwiejsze. Nie stwierdzono istotnej wiedzy osoby, nie jest wymagane.

odliczenie podatku od nieruchomości może być wydane:

 • pracodawca (bardzo rzadko);
 • organy podatkowe rozliczenia;
 • przez MFC.

Coraz bardziej popularne są centra wielofunkcyjne. I przez pracodawcę obywatele są rzadkie. W praktyce wykorzystuje żądanie odwołania bezpośrednio do organu podatkowego dzielnica.

Ile RSS

Niektórzy zastanawiają się, ile czasu tam jest obywatelem, wydania odliczenia podatku od nieruchomości. 2016 – to okres, kiedy główne zmiany zaszły w odniesieniu do ustawodawstwa w Rosji. Ale ta zmiana nie miała wpływu na kwestie związane ze zwrotem środków wydatkowanych na nieruchomości. Oznacza to, że te same zasady jak w minionych latach.

Oznacza to, że standardowy formularz do ubiegania się o odliczenie obywatel może, w terminie 3 lat od daty zakupu i sprzedaży transakcji. Po określonym czasie, zwrot nie będzie działać.

Jeśli planujesz do naprawy lub renowacji, można włączyć odpowiednie wydatki w wartości nieruchomości (ważne jest, aby mieć kontrolę i wpływy). Dlatego nie ma potrzeby spieszyć się z odniesieniem do urzędu skarbowego. Ale to nie jest konieczne, aby opóźnić proces. Pożądane jest, aby od momentu dokonania transakcji do zbierania pakiet dokumentów, które będą potrzebne do przetłumaczenia pomysłów w czyn.

Dokumenty przy zakupie

Ulgi podatkowe na mienie osobiste są jedynie po przedstawieniu konkretnego wykazu dokumentów do właściwego organu. Osoba może zostać odrzucona, jeśli niektóre papiery wartościowe nie będzie. Dlatego, aby zbierać pakiet wszystko trzeba wymyślić zalecanej indywidualne podejście. Warto również zauważyć, że wszystkie dokumenty wystawione lepiej. Ich nieobecność jest też czasami wiąże organów podatkowych odmowę zwrotu części pieniędzy wydanych na nabycie nieruchomości.

Jeśli obywatel kupuje dom (bez hipoteki), odliczenie podatku od nieruchomości będzie wymagać od kupującego:

 • podatku postać powrót 3-zagłębionym;
 • Odniesienia 2-PIT (oryginalny, jest podejmowana przez pracodawcę, SP sporządzić własne);
 • Identyfikator (paszport);
 • Podanie o refundacji;
 • Umowa, wskazując zawarcia transakcji (zakupu i sprzedaży);
 • Świadectwo własności nieruchomości (z kopia notarialnie);
 • Działa przyjmowania i przekazywania mienia;
 • Dokumenty płatności (czeki, rachunki, oświadczenia) w imieniu wnioskodawcy;
 • Dane konta gdzie przelać pieniądze po procesie aplikacyjnym.

Nic trudne lub specjalny. W rzeczywistości, aby odzyskać część pieniędzy wydanych na nieruchomości nie jest zbyt trudne. Uznane oświadczenie o 1,5-2 miesięcy. I około 1,5 miesięcy spędził na przelew pieniędzy na te szczegóły. Ale ta sprawa dotyczy tylko obudowy self-zakupu, bez cech szczególnych. Lista dokumentów może się różnić. Jak dokładnie? To wszystko zależy od sytuacji.

współwłasność

Na przykład, coraz częściej zdarzają się przypadki, w których małżonkowie nabyli dom w współwłasności. W takiej sytuacji odliczenie podatku od nieruchomości nadal położył, nikt nie anuluje. Tutaj znajduje się lista dokumentów jest nieco inny. Do listy poprzednio wymienionych papierów wartościowych będą musiały:

 • certyfikat małżeństwa;
 • oświadczenie określające definicję udziałów w tej lub innej nieruchomości;
 • akty urodzenia wszystkich mniejszych dzieci (jeśli mają własne interesy);
 • paszporty nieletnich (14 lat).

Jeśli jest to zwrot środków z tytułu prac wykończeniowych, także trzeba przynieść rachunki i pokwitowania wypłaty niektórych kosztów, umowa o prac naprawczych (jeśli w ogóle), płatnik VAT. Ten ostatni dokument jest zawsze najlepiej reprezentować.

hipoteka

A jeśli mówimy o kredyt hipoteczny? Taki scenariusz jest bardzo powszechne w dzisiejszej Rosji. odliczenie podatku od nieruchomości zakupione umowa hipotecznych wymagać od wnioskodawcy dodatkowo (oprócz wcześniej wymienionych dokumentów):

 • Umowa kredytu hipotecznego;
 • zaświadczenie o retencji procent;
 • dowód wniesienia% wartości kredytu.

Informacje i oświadczenia przewidziane w oryginałach i kopiach. Ale kontrole i odbiory muszą przynieść tylko oryginał. W rzeczywistości, aby zebrać dany zbiór dokumentów nie jest tak trudne, jak się wydaje, jeśli wcześniej rozpocząć proces.

Aby skontaktować się z MFC lub Internal Revenue Service

Teraz trochę o tym, co procedura odwołań w tej lub tej organizacji, aby uzyskać ulgę podatkową na zakup nieruchomości nieruchomości. Jeśli dana osoba zdecyduje się odwołać się do niezależnego organu podatkowego lub IFC, musi postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Zebrać pewną listę dokumentów. Będzie to zależało od sytuacji.
 2. Sporządzania kopii dokumentów. Certyfikat własności musi być poświadczone przez notariusza. Inaczej, dokument uważa się za nieważny.
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Służył w jednym egzemplarzu w oryginale. Najczęściej wypełnione MFC lub podatku bezpośrednio.
 4. Skonsultować pakiet dokumentów do odpowiedniej organizacji.
 5. Czekać na odpowiedź od podatku od transferu środków na te szczegóły. Jeżeli dana osoba jest zabroniony, list powie koniecznie przyczynę odrzucenia wniosku. Można przynieść brakujący papier i poprawić sytuację. Reakcja ze służby podatkowe przychodzi w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku o ustalonej próbki.
 6. Czekać, aż pieniądze są przekazywane do obywatela konta.

To wszystko. To, co okazuje się odliczenie podatku od nieruchomości obywateli do samodzielnej obsługi w MFC lub podatku. Ale co, jeśli ktoś zdecydował się użyć zwrotu bezpośrednio przez pracodawcę? Co o tym procesie ważne jest, aby znać wszystkich?

przez pracodawcę

W rzeczywistości, ten etap znacznie ułatwia formalności, które każdy obywatel otrzyma część spędził na aktywach pieniężnych. Co jest wymagane od obywateli w tej sytuacji? odliczenie podatku od podatku od nieruchomości będzie ułatwione, ponieważ:

 • Nie trzeba wziąć rachunek zysków i strat;
 • To nie wymaga deklaracji na 3-PIT;
 • aplikacja jest napisana w formie uproszczonej.

Co powinna zrobić osoba obok? W zależności od sytuacji, obywatel zbiera niektórych dokumentów (pełna lista została wprowadzona wcześniej). Dalsze stosowanie papierów służył w podatku. Tak szybko, jak jest odbierana odpowiedź od właściwej służby, można skontaktować się z działem księgowości do pracodawcy z wnioskiem o dedukcji i podatkowej, proces zatwierdzania.

Co sprawia, że ta metoda? Od stosowania ustanowionego próbki obywatel nie będzie amortyzowany z podatku dochodowego. Innymi słowy, pracodawca przestaje ładować obywatelowi 13% wynagrodzenia. Proces ten trwa aż do otrzymania lub pozostałości z wielkości zadanej, lub do końca roku kalendarzowego. Wszystko zależy od tego, co nastąpi wcześniej.

Jak już wspomniano, taki scenariusz nie jest bardzo często wykorzystywane. Obywatele wolą otrzymać ulgę podatkową na nieruchomości od władz podatkowych, a nie pracodawcy. Jest to najczęstszy scenariusz.

przy sprzedaży

I to jest możliwe do wykonania odliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości. To ustawienie jest istotne, jeśli chodzi o nieruchomości posiadanych przez mniej niż 3 lata. Może wrócić maksymalnie 250 000 rubli. To było na takiej sumy kwota podatku jest niezwykle obniżonej, zapłacił za ofertę:

 • samochody;
 • niemieszkalnych nieruchomości;
 • garaże;
 • innych obiektów.

Jeśli chodzi o mieszkania, domy, domki i pokoje, limit odliczenia wynosi 1 mln rubli. Aby otrzymać zwrot pieniędzy należy:

 1. Zwrócić się do organu podatkowego z formularza zgłoszeniowego.
 2. Zebrać i przynieść dokumenty: dowód osobisty, 3-PIT, dokumenty dotyczące transakcji.
 3. Poczekaj na zatwierdzenie odliczenia.

To wszystko, co trzeba wiedzieć każdy obywatel. W rzeczywistości, odliczenie podatku od nieruchomości – prawa, które jest w człowieku. On może używać go w dowolnym momencie. Ale bez osobistego odwoławczego nikt daje możliwość odliczenia od podatku. Podatek od nieruchomości osobistego powrotu nie jest tak trudne.