272 Shares 4431 views

Jaki jest ruch? Przyczyny i formy protestu

Ostatnio, w kręgach politycznych i telewizji coraz częściej słyszał nowych słów związanych z prawa międzynarodowego i stosunków. Jaki jest demarche, co go wywołuje i jakie formy wyraził ten protest? Jakie są najbardziej znane zabiegi dyplomatyczne zostały przeprowadzone w ostatnich latach i jest to pojęcie dla naszego kraju? Wszystko to można znaleźć w naszym artykule.


Znaczenie słowa „demarche”

Słowo „demarche” pochodzenia francuskiego. Demarche – „chód, działaj”, démarcher – „dążenie, aby wrócić do domu.” Stosowany głównie jako termin politycznej i prawnej.

Jaki jest ruch? Ten dyplomatyczny akt woli najwyższych przedstawicieli państwa (rozdziały, rządy, zagraniczne agencje), skierowana do innego kraju (jego liderów) w związku z niezdolnością do rozliczenia spokojnie sytuację konfliktu. Jest to zestaw narzędzi i konkretnych działań mających na celu wskazać swoje stanowisko w sprawie działań innych uprawnień, które naruszają przepisów krajowych i międzynarodowych.

Ostatnio zaczął używać słowa w życiu codziennym (np dzielnicy, Demarche politycznych). W tym przypadku pojęcie nabiera drugiej wartości, który jest zbliżony do prawnego, ale bardziej proste.

Co to jest ruch w sensie przenośnym? Czasami odnosi się nieoczekiwane działanie, ostry atak, działanie jednej osoby przeciwko innym poważnym oświadczenia lub protestu przeciwko zachowaniu tego ostatniego.

przyczyny

Demarche stosowany w skrajnych przypadkach, gdy żadne środki dyplomatyczne nie są już aktywne. Jeśli negocjacje, konsultacje, umowy nie może rozwiązać problemu, to najnowsza próba wyrazić swoje opinie na arenie międzynarodowej, aby wyrazić swój sprzeciw i ostrzec o możliwych konsekwencjach.

Powodem takiego aktu są działania (lub ich brak) ze strony innego podmiotu stosunków międzynarodowych (państwo, jego głowę, rząd lub inne organy), które naruszają normy międzynarodowe prawa i wolności człowieka, integralność terytorialna danego kraju, a także w innych przypadkach, które spowodowały lub mogą spowodować poważne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi, złamać fundamentów państwowości i dyplomacji.

Sposób ekspresji i zawartością

Demarche można wykazać zarówno w formie pisemnej i ustnej. Ścisłe określenie prawne sposoby wyrażania protestu nie istnieje, każdy kraj decyduje o wyborze rodzaju wyrażania siebie.

W piśmie demarche – akt dyplomatyczny, zaprojektowane w formie wniosków, oświadczeń, ostrzeżeń, opinie i wymagań, protest lub memorandum.

W formie ustnej, to przybiera formę wypowiedzi, odwołania, bojkot, i tak dalej. N.

Celem demarche – przekazać do drugiego państwa i innych państw opinię, aby wyrazić sprzeciw wobec obecnej sytuacji, zaproponowanie środków do umocnienia pokoju i współpracy między stronami konfliktu.

Realizacja takiego posunięcia dyplomatyczne powinny ściśle zgodne z ogólnie przyjętymi normami prawa międzynarodowego. Według str. 3 łyżki. 2 Karty Narodów Zjednoczonych, wszyscy członkowie rozstrzyga sporów i konfliktów tylko o pokojowych środków, aby nie narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzi, ogólne normy bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

znane fakty

Najbardziej znany to Démarche bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (22 i 23 w Los Angeles). W pierwszym przypadku, w wielu krajach (Japonia, USA, Niemcy i inne) protestowali przeciwko operacji wojskowych państwa radzieckiego w Afganistanie. Następnie, 4 lata później, Związek Radziecki i kilka krajów poparli go (w tym wschodniej części Niemiec) powiedział, że Stany Zjednoczone to samo, za ukrywanie faktu, że boją się o bezpieczeństwo zawodników.

Zatem Games 1980 i 1984 wszedł do historii igrzysk olimpijskich jako „uszkodzone”, ponieważ brak wielu silnych zawodników miało negatywny wpływ na środki rozrywki i wydajności.

Demarche w Rosji

Co to jest ruch w naszym kraju? W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, jest to jeden z najnowszych i dość często stosowanych sposobów, by powiedzieć światu o tym, co dzieje się między tymi dwoma krajami w rzeczywistości. trzy demarche jako znak protestu przeciwko bombardowaniu granicy rosyjskiej, wprowadzenie pojazdów na terytorium Rosji i kontynuować wojnę przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie tylko w ostatnich dniach na Ukrainie, zostało ogłoszone.

Jaka jest średnia IQ?
757 shares 6023 views
Centralny Dom Artystów: Wystawa
493 shares 6020 views
Kim są wampiry i jakie są
758 shares 5649 views