313 Shares 7962 views

Nowoczesne sieci komunikacyjne i systemy łączeniowe

Sieci i systemy komunikacyjne są nie tylko zintegrowane w nasze życie. Przenikają tak głęboko do tego, że trudno jest wspólnikowi wyobrazić sobie zasięg ich rozprzestrzeniania się. Jakie sieci komunikacyjne i systemy łączeniowe działają i dostarczają transmisji danych we współczesnym świecie, jakie są ich różnice, jakie są perspektywy rozwoju? To jest dokładnie to, co zostanie omówione później.


Rodzaje komunikacji

O tym, jakiego rodzaju komunikację istnieje, bez podpowiedzi nawet młodszy uczeń będzie odpowiadał. Niemniej jednak, powiedzmy im. Więc obecnie ludzkość wykorzystuje następujące rodzaje komunikacji (pamiętam, że uwzględniamy tylko typy, które wymagają użycia sprzętu i / lub sprzętu, innymi słowy, telekomunikacji):

 • Telefon (rozumiemy linie telefoniczne, stacjonarne).
 • Komunikacja radiowa, Nadawanie.
 • Telegraf komunikacji.
 • Telewizja.
 • Połączenie satelitarne.

Jeśli chodzi o wsparcie techniczne dotyczące transmisji jednego lub innego rodzaju informacji, funkcja ta przyjmuje się przez sieci komunikacyjne i systemy łączeniowe. Jednocześnie sieci komunikacyjne mają na celu wspieranie przekazywania informacji w jednym lub w innym formacie. Funkcja Sieci przełączające – zapewniające komunikację między konkretnymi abonentami sieci. Innymi słowy, jest to system przełączający, który zapewnia, że podczas wybierania numeru abonenta, technik skieruje do niego swoje połączenie, a nie tylko "wrzucić" połączenie do kanału komunikacyjnego. Są to przełączniki, które łączą między sobą komputery lub abonentów telefonicznych i zapewniają im ten kanał do pełnego wykorzystania przez cały czas komunikacji.

Na terenie naszego kraju kompleks sieci łączności i systemu łączności rozwija się zgodnie z ustawami państwa i planem ARIA (wszechstronnej sieci komunikacyjnej) WNP. Zadaniami tej sieci są zapewnienie maksymalnej dostępności wszystkich rodzajów komunikacji obywatelom państw Wspólnoty Brytyjskiej. Podstawą tej sieci są duże węzły przełączające działające w trybie automatycznym oraz sygnały przekierowywania i elektroniczne centra obliczeniowe, których funkcją jest gromadzenie i analiza danych. Główne sieci komunikacyjne i systemy łączeniowe wspomagające przekazywanie informacji do ARIA:

 • Automatyczne kanały telefoniczne.
 • Telegraf.
 • Sieci udostępniające nadawanie dźwięku.
 • Sieć telekomunikacyjna faksu.
 • Sieci komputerowe i sieci transmisji danych.
 • Systemy komunikacji ruchomej.
 • Sieć telewizyjna.
 • Intensywne sieci komunikacyjne.

Głównymi elementami sieci komunikacyjnej są: systemy łączeniowe, duża sieć kanałów (linii), przez którą przenoszone są dane różnych typów, urządzenia zapewniające odbiór i prawidłowe przetwarzanie sygnałów przychodzących, personel utrzymujący działanie i eliminujący nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych odcinków linii komunikacyjnych.

Jakie są dalsze perspektywy rozwoju tego kierunku? Ministerstwo Komunikacji planuje zmodernizować sieć telefoniczną w taki sposób, aby jej użytkownicy mieli dostęp do wszystkich możliwości systemów mobilnych – wiadomości tekstowe i multimedialne, możliwość połączenia wideo. Wiele uwagi poświęca się technologii bezprzewodowych i alternatywnych metod komunikacji (na początku – formatów 3G i 4G). Projekt przyszłej komunikacji ma nawet nazwę – NGN. Ponadto niektóre jej funkcje są już próbowane w istniejących sieciach.