707 Shares 7307 views

Sprawdzanie błędów

Dysk twardy jest repozytorium wszystkich informacji na komputerze. Oczywiście, dla różnych użytkowników informacje mają inną wartość, ale nikt nie chce tego stracić. Aby uniknąć tej nieprzyjemnej sytuacji, gdy dysk twardy (HDD) zawiedzie z powodu obecności uszkodzonych sektorów lub nagromadzonych na nim błędów, konieczne jest ciągłe sprawdzanie jego stanu.

Dysk twardy jest bardzo "delikatną" częścią komputera, ponieważ dyski obracają się z dużą szybkością, a nad nimi przemieszczają się czytniki. Ogólnie rzecz biorąc, dysk twardy może działać przez wiele lat, utrzymując go w dobrym trybie temperatury. Ponadto, dyski twarde "boją się" wibracji i nagłego drżenia. Dlatego najbardziej narażone na zniszczenie notebooków HDD i netbooków. Najczęściej muszą sprawdzić dysk dla uszkodzonych sektorów.

Podziały dysków twardych są ogromne: od fizycznego pogorszenia się problemów z mikrokontrolerami. Pisz o nich w tym artykule nie ma sensu. Ograniczamy się tylko do ostrzeżeń i na czym polega sprawdzenie dysku w poszukiwaniu błędów.

HDD zapisuje informacje o specjalnych ścieżkach – sektorach. Jeśli jeden z nich jest uszkodzony, informacje zawarte w nim zostaną utracone. I najprawdopodobniej ten tor w przyszłości nie będzie w stanie przechowywać informacji. Sprawdza powierzchnię dysku, aby zidentyfikować uszkodzone sektory. Możesz je uszkodzić na dwa sposoby: przez nieprawidłowe formatowanie lub pisanie nieprawidłowych informacji. Ten typ błędu nazywa się logicznym uszkodzeniem. I można upuścić dysk – to już fizyczne uszkodzenia sektorów. Druga opcja jest najbardziej niebezpieczna, ponieważ może spowodować, że cały dysk twardy stanie się nieużyteczny. Notebooki podlegają ciągłym wibracjom i drganiom podczas przenoszenia, co negatywnie wpływa na stan powierzchni dysków.

Sprawdzenie dysku można wykonać za pomocą zwykłych narzędzi systemu Windows. Aby to zrobić, przejdź do "Mój komputer", wybierz żądany dysk twardy prawym przyciskiem myszy, przejdź do "Właściwości". Następnie przejdź do karty "Narzędzia", wybierz "Wykonaj kontrolę" i zaznacz odpowiednie elementy. Narzędzie to umożliwia również przywracanie sektorów. Nawiasem mówiąc, fizyczne uszkodzenia nie są prawdopodobnie wyeliminowane. Aby sprawdzić napęd systemu (na którym jest zainstalowany system operacyjny), musisz ponownie uruchomić komputer. Po zakończeniu pracy możesz zobaczyć liczbę zepsutych sektorów i kwotę, która została odzyskana.

Aby zobaczyć wizualnie stan dysku twardego, narzędzie HDD Scan jest doskonałe. Czas sprawdzania dysku twardego zależy od jego pojemności i mocy komputera. W oknie programu zobaczysz graficzne znaki wszystkich ścieżek na zielono i czerwono w łamanych. Sprawdzanie dysku dla uszkodzonych sektorów pozwoli oszacować odsetek uszkodzonych utworów jako procent. Również w wielu narzędziach można zobaczyć stan dysków w formie graficznej. Niektóre programy mają funkcję przywracania uszkodzonych sektorów.

Pragnę zauważyć, że sprawdzenie dysku w poszukiwaniu błędów określi bieżący stan dysku twardego. Jeśli jest to krytyczne, musisz martwić się o wymianę dysku.