338 Shares 5651 views

myślenia lateralnego

Rozbieżny (boczne) myślenie jest szczególnym sposobem rozwiązania problemów. Używając go, jedna stara się spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia. Boczna myślenie reprezentował Edward de Bono. Ten wybitny myśliciel jest autorem i inne pojęcia: „6 ocena medali” „6 Thinking Hats”, a druga


Boczna myślenie jest określany jako niestandardowe, niekonwencjonalny, boczne, boczne, i tak dalej. Sposób ten jest przeznaczony do uzupełnienia konwencjonalnych, tradycyjnych technik, jeśli to konieczne pionowy. Rozumiejąc potrzebę innowacyjnego podejścia go w pierwszej kolejności do tych osób i organizacji, życie i praca są ściśle związane z pracą, ze zdolnością do tworzenia nowych pomysłów.

Elastyczność jest uważany podstawowy warunek w doborze metod niekonwencjonalnych. Mechanizm niestandardowego podejścia jest zniszczenie zwykle, ugruntowanych stereotypów. Świadomość i myślenie jednocześnie ściśle powiązane. Drugi niszczy wzory. Świadomość z kolei przyjmuje nowe pomysły. W niektórych przypadkach nowe myśli i idee nie mogą wydawać się bardzo dobrze, ale wiele z nich z odpowiednim strukturyzacji posiadają wystarczająco duży potencjał i szerokie perspektywy.

Boczna myślenie może być stosowany w różnych dziedzinach. Zatem, innowacyjne podejścia mogą być wykorzystane w pracy, jeżeli specyfika działalności wymaga kreatywności, wymaga stałego odnawiania idei i sposobów wyjścia z różnych sytuacji kryzysowych. Na przykład w biznesie bardzo często sytuacja, w której skuteczne i terminowe pozwala powiedzieć żartem rozładować podgrzewaną atmosferę w zespole. Boczna myślenie, można użyć na wakacjach, wybierając na przykład miejsce, gdzie jechać na wakacje.

Głównym zadaniem niekonwencjonalnego podejścia jest, według niektórych autorów, pokonywania wyszukiwarki banał. Świadomość jest traktowany jako pasywny system jako środowisko, w którym samoorganizacji informacji.

Uważa się, że dana osoba ma bardzo ograniczone uwagę na raz. Często niektórzy ludzie oskarżają innych o „utrwalenia” w tej sprawie. Zasady myślenia lateralnego nie pozwala wyrobić informacji, zamykając dostęp do nowych danych. Niekonwencjonalne podejście pozwala na połączenie z istniejącym stanem wiedzy, często tworząc zupełnie nowe i nieoczekiwane kombinacje.

Niekonwencjonalny sposób rozwiązania nie mają na celu osiągnięcia określonego rezultatu. W rzeczywistości myślenia lateralnego nie posiada władzę absolutną. Niestandardowe podejście to specjalny sposób wykorzystania informacji w rozwiązywaniu problemu, sposób starają się szukać, aby przejść dalej.

Myślenie boczne udział trzy podstawowe etapy: zamawianie, wartość i strukturę.

Neuropsychologiczne stwierdzono między niestandardowych (rozbieżny) i podejście konwergentnego podejścia (standard) i półkulach mózgowych. Wiadomym jest, że lewica jest odpowiedzialna za logiczne myślenie, a prawa – dla intuicyjnej percepcji.

Na podstawie zadań osoba może skorzystać z jednej lub drugiej półkuli. Na przykład, artysta coraz bardziej w prawo, a księgowy – w lewo.

Zespolenie niekonwencjonalne podejście pozwala na korzystanie z wewnętrznej wolności. Charakterystycznymi cechami myślenia rozbieżnego powinna zawierać „płynność percepcji.” Odzwierciedla ona możliwość tworzenia wielu pomysłów na raz. Inną cechą myślenia skrzynki jest elastyczność. Funkcja ta zapewnia możliwość szybkiego przejścia z jednego widoku do innego. Ważne jest również obecność nietrywialnej – zdolność do tworzenia oryginalnych pomysłów.