635 Shares 7113 views

Stopień utlenienia azotu – Oferta nauki

Azot – chyba najbardziej powszechny pierwiastek chemiczny w Układzie Słonecznym. Aby być bardziej konkretne, azot 4 miejsce najczęściej. Azotu w przyrodzie – gaz obojętny.


Gaz ten nie ma kolorów, bez zapachu, to jest bardzo trudne do rozpuszczenia w wodzie. Jednakże, azotany, sole wydają się bardzo dobrze reagują z wodą. Azot ma niską gęstość.

Azot – zaskakujące elementem. Istnieją spekulacje, że otrzymała swoją nazwę od starożytnego języka greckiego, co przekłada się na myśli, że „martwe, zepsute”. Dlaczego jest to takie negatywne nastawienie do azotu? Po tym wszystkim, wiemy, że jest to część białka, i oddycha bez niego jest prawie niemożliwe. Azot odgrywa ważną rolę w przyrodzie. Ale to jest gaz obojętny atmosfera. Jeśli jest wziąć to na co to jest w jego pierwotnej formie, może być wiele skutków ubocznych. Ofiara może nawet umrzeć z uduszenia. Po tym wszystkim, ponieważ azot jest nazywana martwe że nie wspiera spalanie ani oddychanie.

W normalnych warunkach, to gaz reaguje tylko z litu tworzące związkiem, takim jak azotek litu Li3N. Jak widać, stopień utlenienia azotu takiego związku 3. Z innych metali i związków azotowych, oczywiście, również reaguje, ale tylko przez ogrzewanie lub za pomocą różnych katalizatorów. Nawiasem mówiąc mówiąc -3 – niższym stopniu utlenienia azotu, ponieważ tylko trzy elektronów potrzebnych do całkowitego wypełnienia zewnętrzne poziomu energii.

Wskaźnik ten ma wiele znaczeń. Każdy stopień utlenienia azotu ma związku. Takie związki są lepiej po prostu pamiętać.

Tak więc, liczba utlenienia -3 może być azotków. Stopień utlenienia azotu w amoniaku również równą -3, jako że może to wydawać się paradoksalne. Amoniak jest bezbarwnym gazem o bardzo ostrym zapachu. Pamiętaj amoniaku. Jego konstrukcja zawiera również NH3 amoniaku. Zwolnić nawet leki z amoniakiem. Zasadniczo są one pokazane na omdlenia, zawroty głowy, ciężkie zatrucia alkoholowego. Gryzący zapach szybko prowadzi do uczuć w ofierze. Nadal, mimo wszystko jest gotów zrobić wszystko, aby go usunąć tę „skunksa”.

Rzadko jest taki stopień utlenienia azotu jest -1 i -2. Pierwszy znajduje się w tzw pernitridah, wśród których warto zauważyć N2H2. Ostatni stopień utleniania występuje w związku NH2OH. Taki kompleks związek jest bardzo nietrwałe słabe zasady. Głównie używane w syntezie organicznej.

Zwróćmy się do wyższych stopniach utlenienia azotu, z którym jest bardzo mało. Stopień utlenienia azotu występuje w jednym związkiem, takim jak tlenek azotu (N2O). Kiedy mała ilość gazu jest praktycznie nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych. Często stosuje się w małych dawkach, w celu znieczulenia. Jednak, jeśli czas inhalacji tego gazu jest dostatecznie długo, to można śmierć z uduszenie.

Stopień utlenienia NO2 znajduje się w związku. Utlenianie 3 – w N2O3 tlenku. Stopień utlenienia +4 – tlenek do NO2. Gaz ten ma czerwonawo-brązowy kolor i ostry zapach. Jest tlenek kwasowy.

5 – wyższy stopień utlenienia w atmosferze azotu. Występuje w kwasie azotowym i wszystkie sole, azotany.