428 Shares 6924 views

Spółka komandytowa

Jawnej jest zjednoczenie grupy osób lub firm, stworzony, aby osiągnąć te cele. Ponadto, taka forma prawna wymaga dostępności prostych deponentów do spełnienia zobowiązań Spółki jest ściśle się do kwoty inwestycji, a członkowie z prawem głosu i pełną odpowiedzialnością. Pierwsze zwane komandytariusze, nie podejmować żadnych decyzji, ale inwestować tylko dla zysku w przyszłości.


Zgodnie z obowiązującym prawem, komandytowej – jest organizacją, która może rozpocząć się jako osobę prawną lub fizyczną, z zastrzeżeniem pewnego wkładu do kapitału. Jednak ogólny partnerzy mogą być tylko rodzajem przedsiębiorstw handlowych lub przedsiębiorców indywidualnych, oni również będą ponosić odpowiedzialność solidarną w przypadku trudnych sytuacjach. Prosty deponenci są uważane za osoby prawne, które nie chcą ryzykować ich wszystkich istniejących aktywów lub jednostek.

Jak wiadomo, do rejestracji i rejestracji każdego przedsiębiorstwa, trzeba mieć cały pakiet dokumentów. Komandytowej wymaga opracowania Statutu, który został następnie podpisany przez każdego pełnego partnera. To oznacza, że bierze na tych zobowiązań i zgodzić się z każdej klauzuli umowy. Zwykli deponenci Nie trzeba podpisać ten dokument.

Zaczyna się jego aktywność jawnej i komandytowej kosztem funduszu statutowego, który z kolei jest tworzony ze składek uczestników. kapitału na rozruch jest w całości własnością spółki, odpowiednio, pełnoprawnymi członkami mają prawo przeznaczyć środki na niezbędne potrzeby. Inwestorzy ze składek otrzyma certyfikat, który zawiera kwotę wkładu i podstawowe dane uczestnika.

Na spotkaniu, członkowie organizacji wybrany zespół zarządzający, przeznaczony do pełnienia funkcji organu wykonawczego. Komandytowej charakteryzuje się tym, że prawo do głosowania jedynie ogólne partnerów może mieć w każdym takim spotkaniu. Oznacza to, że tylko ona ma prawo do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłych działań i rozwoju już istniejących firm. Zwykli inwestorzy w żaden sposób nie odnoszą się do działalności ogólnych partnerów. Nawet jeśli nie zgadza się z decyzją, jest to niemożliwe do podważenia.

Zysk pozostały w dyspozycji instytucji, zostają rozdzielone między inwestorów proporcjonalnie do ich wkładów. Jednak każda działalność o charakterze handlowym jest związana z wieloma zagrożeniami, czyli z prawdopodobieństwem wystąpienia niekorzystnych okoliczności, tak że straty dla organizacji. Straty te są odpisywane od kapitału zakładowego i mienia osobistego ogólnych partnerów. Inwestorzy również uruchomić ryzyko tylko sumy zainwestowanej. Tak więc, ten ostatni jakby pożyczać ogólnych partnerów, ufając im pieniądze, ale nie monitorowania wykorzystania funduszy.