675 Shares 6572 views

Wiadukt – most czy nie?

Mosty, wiadukty, estakady, wiadukty – wszystkie słowa są synonimami. Ponadto stanowią one bardzo podobnych projektów budowlanych, jest szeroko wykorzystywane przez człowieka w jego działalności. Aby odróżnić te koncepcje i oferuje małe rzeczy.


most

Konstrukcja ta technika, wymyślił dawno temu. Jeden z najstarszych pochodzi z XIII wieku pne. Od czasów starożytnych, ludzie zaczęli budować mosty, aby przezwyciężyć przeszkody wodne, takie jak rzeki, jeziora, bagna itp W związku z tym, nie tylko to słowo najczęściej używane Wśród proponowanych, ale również najstarszy. W szerokim sensie, wszystkie inne obiekty wymienione są mosty, więc pytanie postawione w tytule, należy odpowiedzieć „tak”. Jednak nie jest to „ale”. O nim trochę później.

wiadukt

Instrument ten, który jest zbudowany na inny sposób, ale to nie nazywa most bo technicznie istnieją poważne różnice niego. Przede wszystkim są one spowodowane przez fakt, że konstrukcja wiaduktu nie ma potrzeby badania wpływu różnych zjawisk fizycznych związanych z cieku wodnego, dostępnych pod mostem. Dlatego popiera utworzenie zasadą w tym przypadku różni się zasadniczo. Nie będziemy zagłębiać się w szczegóły techniczne, wspominamy tylko trzy czynniki, które mają głowy do projektantów mostów. To łamanie lodu erozji i statków luzem przechodzącej poniżej. Wiadukt – jest w rzeczywistości, most na zwykły sposób. Dlatego mamy kolejny termin dla tego obiektu. W tym tkwi małe „ale” zasadność używania słowa „most” w określeniu wiaduktu.

wiadukt

Jeśli do budowy wiaduktu wymaga zwykle od dwóch do czterech przęseł o długości 10-30 m na każdym, że do układania stojaka jest zwykle konieczne, aby więcej z nich. W rzeczywistości, to jest cała różnica pomiędzy konstrukcji inżynierskich. Jednak ważną kwestią jest to, że rampa może przekroczyć bariery wielu gatunków, na przykład, może to być rzeka, autostrady i tory kolejowe, w tym samym czasie, łącząc w sobie i mostu i wiaduktu.

wiadukt

Rozważmy następujący rodzaj mostu. Jest jeszcze inny rodzaj przeszkód różni się zasadniczo od tych, które już omówiono wcześniej. Powinno to obejmować jary, wąwozy, jary. W związku z tym, nie ma już możliwości, aby używać słowa „Estakada”. To inny rodzaj konstrukcji mostu – wiadukt. Rozważyć jego możliwości.

Budowa wiaduktów zamiast konwencjonalnych dróg jest uzasadnione w przypadkach, gdy niecelowe ekonomicznie, aby utworzyć kopiec. To wszystko zależy od głębokości wąwozu, a jego długość w profilu dostępnej trasy transportowej. Tak więc, różnica w stosunku do stojaka wiadukt ma mniej lub bardziej płaska powierzchnia pod mostem. Ze względu na ten czynnik, tego samego rodzaju podpór i przęseł w tym przypadku nie jest już odpowiedni. Wiadukty są zwykle – bardzo piękne i majestatyczne budynki. Na przykład, wysokość jednego z filarów najwyższego na świecie wiadukt Millau wynosi około 340 metrów.

Kontynuując temat, możemy wspomnieć o innym ciekawym budynku, mimo że jest tylko odlegle związane z pojęciami takimi jak wiaduktów i dróg. Jest to tak zwane akwedukty. Jest to analogiczne do wiaduktu, tylko do przekazywania wody, zamiast pojazdów powyżej wąwozu, rzeki lub innej przeszkody, zwykle będąc częścią systemu nawadniania.

wniosek

Wracając do pytania postawione w tytule, ostateczna odpowiedź na niego. Tak, wiadukt – pomost na zasadzie konstrukcji, a nie, jak nie jest tworzony przez przeszkody wodne, a na podobnej drodze. Taka jest dialektyka.