370 Shares 2756 views

Antybiotyk „Remedy”: instrukcje użytkowania, realne odpowiedniki

Aktualny leczenie procesów zakaźnych, jest niemożliwe bez stosowania leków przeciwbakteryjnych. Stale rosnąca oporność mikroorganizmów czyni poszukiwania nowych leków lub wykorzystanie kombinacji starych, sprawdzonych antybiotyków. Nie potwierdzono racjonalnego wykorzystania przeciwdrobnoustrojowych świadczy przez powołanie niekontrolowanych antybiotyków o szerokim spektrum działania, zamiast pierwotnej oceny wrażliwości roślin na leki w tej grupie. Lek „Remedy”, posiadających znaczące zalety farmakokinetyczne i farmakodynamiczne w szeregu fluorochinolony są coraz częściej wykorzystywane w leczeniu chorób zakaźnych różnej etiologii.


Charakterystyka kliniczno-farmakologiczne

Lek „usuwanie” lub „lewofloksacyna” (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa) jest antybiotykiem z fluorochinolony serii, które są przeznaczone na dojelitowe i pozajelitowe drogi podania.

Ze swej natury „Remedy” (instrukcja obsługi daje dokładnie takie informacje) jest monoftorhinolonom – izomer ofloksacyny, w porównaniu z innymi lekami, posiada istotne zalety farmakokinetyczne:

  • Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 100%, a stopień pokrewieństwa z białkami tak wysokie, jak 40% surowicy;
  • Maksymalna leku w osoczu krwi obserwuje się 1-2 godzin po podaniu doustnym jest porównywalny do tego po podaniu dożylnym;
  • „Usuwanie” charakteryzuje się zwiększoną objętością dystrybucji w organizmie, ze względu na intensywne wnikanie do tkanek;
  • Ma długi okres półtrwania w organizmie, które powodują tylko pojedynczą dawkę leku dziennie.

Biorąc pod uwagę, że znaczny efekt terapeutyczny fluorochinolony powoduje szybkie tempo wzrostu stężenia we krwi leku terapeutycznego, wyżej wymienione parametry farmakokinetyczne zapewnienia korzystnych warunków do całkowitego wyeliminowania mikroorganizmów.

W zależności od ich rodzaju działań na wzrost i rozmnażanie bakterii, „Remedy” ma działanie bakteriobójcze, wpływając nie tylko na aktywne formy bakterii chorobotwórczych, ale również w wegetatywnej i nieaktywne.

Metabolizm niektórych leków występuje w hepatocytach przez deacetylacji lub utleniania. Jednak około 5% leku zostaje wydalana przez nerki w postaci metabolitów, a pozostałość uwalnia się przez kłębuszkową filtrację i wydzielania rurowego. Należy zauważyć, że po podaniu doustnym w znacznej części leku (około 70%) jest wydalana z ciała w ciągu 24 godzin od moczu, oraz około 80% dawki jest eliminowany po upływie 48 godzin. Udział wydalania leku przez przewód żołądkowo-jelitowego jest niska, wynosi jedynie około 4%.

W przypadku stosowania leku w dawkach powyżej 1000 mg na dzień (dwa razy dziennie tabletki 500 mg) istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia skumulowanego efektu.

Mechanizm działania

Mechanizm działania leków opiera się na hamowaniu enzymu specyficznego gyrazy DNA, która bierze udział w procesie replikacji genetycznego materiału zszytych pozytywne cewki ujemnej helisy DNA. W wyniku hamowania enzymów naruszone procesu replikacji DNA, podział komórki, śmierć komórkowa następuje.

„Remedy”: instrukcje użytkowania i oznaczeń

Do tej pory głównymi wskazaniami do procesów przepisywania są zakaźne etiologii bakteryjnej, spowodowanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów na antybiotyk u pacjentów starszych niż 18 lat.

Preparat „usuwanie” doskonały sposób okazał się w leczeniu chorób układu oddechowego bakteryjnych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, infekcje, takie jak ostre zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, choroby zapalne tkanki płucnej. Jest to spowodowane przede wszystkim doskonałe przenikanie leku do nabłonka oskrzeli i płuc, w której nawet po pierwszym podaniu leku tworzy efektywne stężenie.

Stosowano taki sam preparat z powodzeniem stosowany w leczeniu infekcji dróg moczowych (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza, zapalenie cewki moczowej, etc.), zakażenia dróg żółciowych, zapalenie gruczołu krokowego, infekcje wewnątrzbrzuszne, infekcje skóry i posocznicę.

W celu leczenia chorób zakaźnych z dróg oddechowych jest przyporządkowana „usuwanie” (w zależności od stopnia ciężkości choroby) 1-2 razy dziennie w dawce 500 mg na tabletkę, lub preparatów do iniekcji.

W leczeniu infekcji dróg moczowych jest wystarczająca dawka wytwarzania 1, otrzymano 250 mg jeden raz na dzień, a w poważniejszych przypadkach, dzienna dawka może wynosić 500 mg ( „Usuwanie 500”). Instrukcje do zastosowania wymienionej dwa razy dziennie dawkę do 250 mg mogą być zastąpione pojedynczym 500 mg, w zależności od stopnia nasilenia choroby.

W leczeniu chorób infekcyjnych skóry i śluzówki „usuwanie” przypisany jest w dawce 250 mg dwa razy dziennie.

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do otrzymywania leku jest nadwrażliwość i reakcje alergiczne w obecności historia medycyny fluorochinolony.

Ostateczne dane dotyczące podawania leku w okresie ciąży, a nie, jak kontrolowane badania działanie teratogenne lub embriotoksycznego nie została przeprowadzona.

W związku z tym cykl „Remedy” dla kobiet w ciąży należy unikać, z wyjątkiem przypadków, gdy potencjalne ryzyko podawania substancji jest niższe niż korzyści z niego.

W przypadku leku u pacjentów cierpiących na porfirię, może powodować nasilenie choroby.

Ze specjalnego roztworu do infuzji ostrożność należy stosować u pacjentów z wcześniejszych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu, zawał serca, urazowe uszkodzenie mózgu), ze względu na wysokie prawdopodobieństwo stanów drgawkowych.

Dla pacjentów, którzy pracują ze złożonych mechanizmów w pracy lub prowadzenia pojazdu, nie ma szczególnych zaleceń, ale rozważyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych w ośrodkowym układzie nerwowym w postaci senność, splątanie, i innych. Z tego powodu powinny powstrzymać się od tego rodzaju pracy.

skutki uboczne

Jednym z najbardziej znaczących efektów ubocznych, które rozwijają się u pacjentów otrzymujących fluorochinolony, jest zaburzeniem uszkodzenia chrząstki nasadowej należnych chondrocytów i samej tkanki. W świetle tego leku jest przeciwwskazane u osób poniżej 18 roku życia i kobiet w ciąży. Należy zauważyć, że u pacjentów powyżej 18 roku życia, na tle z długotrwałego stosowania leku zaobserwowano występowanie stawów i zaburzeń stawów. Wśród innych działań niepożądanych są następujące.

Ze strony przewodu pokarmowego – nudności, wymioty, utrata apetytu, pojawienie się nieprzyjemnych doznań w nadbrzuszu, mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego i rozwoju zapalenia żołądka i jelit; zwiększenie aktywności aminotransferaz w osoczu krwi.

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego – rozwój objawów encefalopatii, bóle głowy, zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia snu i częste zmiany nastroju, pojawianie się parestezje, omamy i urojenia.

Ze strony układu odpornościowego – rozwój reakcji alergicznych, takich jak wysypka, swędzenie, może też rozwijać fotodermatozy warunkiem wysokiego nasłonecznienia.

Od układu moczowego – rozwój kryształków.

Drogi oddechowe prawdopodobieństwo wystąpienia skurczu oskrzeli i układu krążenia – gwałtowny spadek ciśnienia krwi, hipoglikemia reakcji rozwój hemostazy komórek (w postaci małopłytkowości, itd.).

Interakcje z innymi lekami

fluorochinolonów leki nie są podawane wraz z zobojętniających, ponieważ znacząco zmniejsza absorpcję i biodostępność antybiotyków. Nie zaleca się równoczesne stosowanie „Remedy” z preparatów żelaza, a także leków, które wpływają na aktywność funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo, istnieją dowody dotyczące wpływu probenecyd i cymetydyny na wydalanie leku (substancje te są w stanie zmniejszyć wydalanie antybiotyku).

Jednoznaczne wskazanie interakcji ze nie lewofloksacyną. Ze względu na niską metabolizmu leku w tkankach wątroby i brak interakcji z enzymami z grupy cytochromu P450 «usuwanie” nie zmienia się ostatniego aktywności, ale mimo to, podobnie jak inni członkowie fluorochinolony, lek nie powinien być łączone z lekami teofilinovogo serii i pośrednich przeciwzakrzepowe, ze względu na możliwy wzrost ich stężenia we krwi.

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią

Do tej pory nie ma informacji o zdolności do przenikania leku mleko z piersi matki. Jeśli istnieje konieczność antybiotykoterapii w czasie karmienia piersią, ostatni przystanek po raz zalecane (czas trwania zależy od ciężkości zakażenia i oczekiwanego czasu trwania kuracji antybiotykowej). W razie potrzeby, w celu utrzymania laktacji wytwarzać okresowe pompowanie lub zatrzymania laktacji całkowicie za pomocą środków medycznych.

W skrajnych przypadkach, karmienie piersią, a antybiotyki mogą być w ocenie ryzyka dla dziecka i matki.

uwalnianiu i dawkowanie

„Usuwanie” są wytwarzane w dwóch postaciach: do podawania dojelitowego i pozajelitowego. Do podawania doustnego tam postaci tabletek zawierających 250 lub 500 mg leku (odpowiednio pod nazwami handlowymi „lekarstwa 250” i „500”), środek zaradczy. Do podawania pozajelitowego roztworu dostępne infuzyjnej.

„usuwanie” tabletki przyjmuje 1-2 razy dziennie przed posiłkiem lub między jego metod nie jest ciekły, wyciska się z dostateczną ilością wody. W razie potrzeby, aby podzielić na połowę dawki leku, tabletki można rozbić na etykiecie na dwie części.

Do podawania pozajelitowego, roztwór do wstrzykiwania dostępna jest stężeń substancji czynnych 500 mg / 100 ml roztworu ( „Usuwanie 500”). W przypadku wstrzykiwania dożylnego, wprowadzenie tego leku nie był szybciej niż w ciągu 1 godziny.

dalsze przejście do postaci tabletek zaleca po podaniu wlewu. Przewidywany czas trwania zależy od ciężkości zakażenia i wrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych na antybiotyk. Leczenie (niezależnie od sposobu podawania) zachęca się jeszcze przez 3-4 dni, po normalizacji temperatury ciała. Odmienne traktowanie i wczesne zakończenie leku nie jest zalecane ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia reakcji ubocznych i ewentualnego rozwoju odporności na mikroflorę narkotyków.

Przestrogi

Przed użyciem terapia „Remedy” Instrukcja zobowiązuje gospodarstwa próbki dla drobnoustrojów wrażliwości szczepu na lek. Jednakże, ponieważ w szerokim spektrum działania, leczenie można rozpocząć bez przeprowadzania próby, a następnie przez określenie najbardziej skutecznego leku.

Przypisywanie leczyć „Remedy”, szczególną uwagę należy zwrócić na analizie mającej na celu ocenę przepływu krwi przez nerki, ponieważ większość leku jest wydalana przez nerki nim. Kiedy łamanie leku funkcja ostatnią dawkę należy dostosować zgodnie z klirensem kreatyniny endogennej.

Wlew postać preparatu jest zabronione mieszać z roztworami do zastrzyków, które mają odczyn zasadowy (wodorowęglan sodu) i heparyną. W celu rozcieńczenia infuzyjne rasvor „usuwanie” zgodny z izotonicznym roztworem chlorku sodu, izotoniczny glukozy w roztworze „Ringera”.

Podczas przyjęcia, „Remedy” Należy unikać picia alkoholu, który to zwiększa toksyczne działanie lewofloksacyną na ośrodkowy układ nerwowy i bardziej wyraźny przejaw skutków ubocznych.

Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na własną rękę, aby zastosować „Remedy”, instrukcje użytkowania, analogi, należy zbadać dokładnie, ponieważ jest to pełnia informacji i poleganie na odpowiedniej wiedzy preparatu pozwoli uniknąć gafy.

Przechowywanie i dostarczanie aptekach

Szczególne warunki magazynowania nie jest wymagany lek. Jego bezpieczeństwo jest zapewnione w temperaturze otoczenia do 25 ° C. Z „Remedy” Apteki (antybiotyk) recepty.

Kupując produkt jest absolutnie konieczne, aby zwrócić uwagę na integralność i bezpieczeństwo opakowania, data produkcji i przydatności do spożycia. Koniecznie musi być obecny w polu medycyny „Remedy” instrukcji obsługi. Tabletki muszą być wysokiej jakości opakowań. Można sprawdzić dotykowe czuć go (jak może się to wydawać dziwne). Wynika to z faktu, że coraz częściej na rynku farmaceutycznym są falsyfikaty i podróbki, które w najlepszym razie nie są w stanie zapewnić odpowiednie działanie przeciwbakteryjne po podaniu doustnym, a co gorsza – powodować poważne skutki uboczne. Dlatego coraz leku, nie leń się zapytać farmaceutę o obecności certyfikat jakości, potwierdzający pochodzenie narkotyku, „usuwanie” (tabletki). Instrukcje dotyczące stosowania leków na receptę (zakupione) musi zawierać informacje na temat pochodzenia tych środków.

przedawkować

W przypadku nie ma specyficzny przedawkowanie antidotum. Symptomatologia powyżej dawki zależy głównie wpływ tych ostatnich na funkcjonalnej aktywności ośrodkowego układu nerwowego. W tym przypadku istnieje splątanie, senność, zawroty głowy i objawy pobudzenia układu nerwowego w postaci psychozy, drgawki, i innych.

Leczenie ma na celu szybkiego wydalania leku. Ze względu na wysoką biodostępność i dystrybucji leku w całym organizmie, metody hemodializa detoksykacji są nieskuteczne. Jest to konieczne, aby zatrzymać przepływ leku do organizmu i w celu przeprowadzenia leczenia objawowego.

Ze względu na znaczną eliminację „usuwanie” przez filtrację w kłębuszkach nerek skuteczny sposób detoksyfikacji jest stosowanie wodnych roztworów soli i diuretyku infuzji leków typu pętla działania.

Recenzje przygotowania

Zasadniczo obserwuje się dodatnie reakcje na lek ze względu na swoją wysoką skuteczność w leczeniu chorób zakaźnych różnej etiologii. Jak podano w „usuwanie” instrukcji obsługi opinie narkotyków pozostają nie tylko pacjentów, ale także lekarzy, który zauważył jego wysoką sprawność, do leczenia zakażeń szpitalnych i szpitalnych.

Negatywne opinie i frustracji lek pozostaje w głównych pacjentów. Wynika to z rozwoju ich skutków ubocznych lub nadużycia „Remedy”. Instrukcja, jednak daje bardzo wyczerpujące informacje na ten produkt. Negatywne opinie są wynikiem stosowania leku w przypadkach, gdy jest to nieskuteczne z powodu niezgodności spektrum działania przeciwbakteryjnego zakażenia drobnoustrojami. Należy zauważyć, że krytyczne opinie często pozostawiają pacjentów do samoleczenia i wziąć samozwańczym, albo na zalecenie przyjaciółmi lub „usuwanie” znajomych (instrukcja w tym samym czasie jest często ignorowana, które nie są zalecane). Ujemne sprzężenie zwrotne od pracowników służby zdrowia nie jest praktycznie przestrzegane. Wynika to z prawidłowego i racjonalnego stosowania leków (informacje o „Remedy 500” instrukcja zawiera informacje wystarczające dla prawidłowego stosowania leku).

analogi narkotyków „Remedy”

Dla przygotowania „usuwanie” analogi instrukcji opisane następująco: ponieważ lek jest fluorochinolon antybiotyk lewofloksacyna analogi o wysokiej jakości mogą być traktowane praktycznie wszystkich leków o podobnym składzie. należy zauważyć przede wszystkim „lewofloksacyną”, „Sol”, „Łabędź”, „Levoksimed” Wśród tych, i wielu innych. Dla „Remedy” (tabletki) aplikacja użytkownika zawiera analogi narkotyków, takich jak „Leflok”, „Floksium” i innych.

wniosek

Składnik aktywny „usuwanie” lek – antybiotyk lewofloksacyna. Jest to doskonały środek przeciwbakteryjny o szerokim spektrum działanie bakteriobójcze. Ze względu na niską częstość występowania działań niepożądanych i brakiem odporności na antybiotyk różnych szczepów bakterii, z powodzeniem stosowana w praktyce klinicznej „Remedy”. Instrukcje użytkowania daje bardzo wyczerpujące informacje dotyczące aktywności leku.