354 Shares 1356 views

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie na broń

Jeżeli dana osoba, aby chronić siebie, chce kupić pewien rodzaj broni, będzie napotkać trudności, jak to możliwe, to zakup i przechowywanie wyłącznie na podstawie dokumentu wydanego przez właściwe władze. Upoważnienie do wprowadzenia broni gwarantuje posiadaczowi prawo, które pozwoli im wykorzystać w pewnym momencie.


Zastanów się, co stanowi samoobrony broń

Patrząc z technicznego punktu widzenia, taka broń jest pewien zestaw środków technicznych służących do ochrony jednostki. Głównym celem tego instrumentu – wystarczy, aby zneutralizować atakującego, a nie zabić. To z tego powodu, że ten rodzaj broni, która jest używana do samoobrony, ma dość słaby śmiertelności.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z XIII stanowisku „O broni” kupić i dostać broń pozwalającą w naszym kraju może tylko obywatele, gdyby okazało już 18 lat. Ponadto przyszły właściciel musi mieć specjalną licencję wydaną w organach spraw wewnętrznych, zlokalizowanych we Wspólnocie.

Warto przypomnieć, że pozwolenie na broń jest wymagane jedynie do tych obywateli, którzy nabywają następujące typy to: alarm, długo lufę broni palnej i bezdętkowych, rewolwery gazowe lub pistolety.

Co jest niezbędne do przekazania sądowi krajowemu i jakie dokumenty powinny być wystawione w celu uzyskania pozwolenia na

Aby zdobyć pozwolenie na broń, należy odwiedzić następujące przypadki:

  • szpital psychiatryczny;
  • Drug Ambulatorium;
  • komisja lekarska i zdrowie;
  • oddział banku do uiszczenia opłaty państwa;
  • Dział ATS, która zajmuje zezwolenia broni vydechey;
  • dzielnica inspektor zamieszkania.

Jak tylko zostaną zebrane wszystkie odniesienia, a obowiązek zapłaty, wnioskodawca zapewnia w miejscu zamieszkania w dokumentach ATS, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na polowanie broń, a także arsenał do samoobrony:

  • odręcznie aplikacja, która jest napisany w określonej formie;
  • oryginał i kserokopię paszportu;
  • dwa zdjęcia 3×4 cm;
  • przepisywany forma dokumentacji medycznej, które potwierdzają, że wnioskodawca spełnia wszystkie normy i nadaje się do posiadania broni.

Zasady, których należy przestrzegać podczas przechowywania broni samoobrony

Wydania pozwolenia, właściciel musi dostarczyć wszystkie niezbędne do przechowywania prawnej swojego arsenału. Kupił broń do samoobrony, a także innych podobnych środków ochrony muszą być przechowywane w miejscu, gdzie nie można dostać się z zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest bezpieczny, a inaczej – wytrzymała metalowa skrzynka. Należy zauważyć, że depozyt i skrzynki powinny być wyposażone w specjalne komory do przechowywania amunicji. Tylko wtedy, gdy wszystkie te warunki umożliwi osobie mieć broń w domu, który jest przeznaczony do samoobrony.