684 Shares 7145 views

Ciśnienie wewnątrzczaszkowe i metoda jego pomiaru

Ciśnienie śródczaszkowe – jest ciśnienie, które jest generowane objętość tkanki mózgowej, płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi wewnątrz czaszki. W rzeczywistości liczba ta ma wielkie znaczenie. Fakt, że do normalnego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, tworzy wszystkie warunki niezbędne do funkcjonowania mózgu. Przy najmniejszym naruszeniu swego mógł rozpocząć nieodwracalnych zmian w tkance nerwowej, ze wszystkimi jego konsekwencjami. I zanim zadać pytanie, jak ustalić ciśnienie śródczaszkowe, zobaczmy, jakie są przyczyny jego zmian i prowadzą do konsekwencji.


ciśnienie wewnątrzczaszkowe i przyczyny jego zmian. Wskaźnik normalnej od ciśnienia wewnątrzczaszkowego wynosi od 7 – od 7,5 do 14 – 15 mm słupa rtęci. Wspierać prawidłowy poziom ciśnienia – jest to dość skomplikowany mechanizm. Na przykład, jeżeli objętość tkanki nerwowej jest zwiększona liczba przebiegów reakcji wyrównawczych, które powodują w mniejszym stopniu z płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), a wskaźnik ciśnienia nie zmienia się. Ale niestety, procesy kompensacyjne organizmu ludzkiego są ograniczone, a kiedy wyczerpie się, jest gwałtowny skok ciśnienia, co ma zły wpływ na cały organizm.

Istnieją trzy główne powody, które w jakiś sposób doprowadzić do wysokiego ciśnienia krwi? i wszystkie są połączone z alkoholu. Liquor – jest specjalną substancją, która krąży ciągle w komorach mózgu i jest wchłaniany do krwi. W takim przypadku, jeżeli obraz jest zbyt dużo płynu mózgowo-rdzeniowego, jest całkowicie wchłaniany do krwi, czy dana osoba jest obserwowane naruszenie drożności mózgowo przepływu płynu, i zaczyna się wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

Ale problemy z bilansem płynu mózgowo-rdzeniowego – jest zwykle wynikiem innych czynników. Na przykład, powodem tego może być ciężki uraz mózgu lub chirurgii czaszkowo. Czasami wzrost ciśnienia może spowodować ciężkie zatrucia organizmu, jak również wcześniej przesłanych zapalenie opon mózgowych lub zapalenie mózgu. Ponadto, z problemami alkoholowy może być wynikiem zakłóceń przepływu krwi w mózgu, a także w obecności wad wrodzonych struktury mózgu.

Jak sprawdzić ciśnienie śródczaszkowe? W rzeczywistości, nie ma tak wiele sposobów, aby ustalić tę liczbę. Jednak najbardziej skuteczny sposób do tej pory jest multimodalny neuromonitoring, który jest oparty na pomiarze wydajności na pewien okres czasu.

Takie badania, lekarze przepisują pacjentom po operacji na mózgu, a także ludzi, którzy wcześniej cierpiał zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych lub poważne obrażenia głowy. Ponadto monitorowanie neyromodalny pokazany po udarze mózgu, jak i krwotocznego krwotoku i wodogłowie.

Taki sposób postępowania jest inwazyjna i wymaga użycia specjalnych monitorach o wysokiej częstotliwości, które mierzą ciśnienie śródczaszkowe. Specjalnie zaprojektowany program przeprowadza obrabatyvaniya danych i archiwizacji następnie wizualizacji graficznej wszystkich procesów. Jak już wspomniano, badanie jest przeprowadzane nie na jednym konkretnym momencie, a za jakiś czas – tak lekarz może uzyskać bardziej dokładny obraz stanu zdrowia pacjenta.

Korzystając z tej metody umożliwia nie tylko do określenia stawki ciśnienia śródczaszkowego. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie tych poważne konsekwencje, takie jak obrzęk opon, a także wybrać żądane leczenie się indywidualnie dla każdego pacjenta urazu lub innych problemów mózgu.