379 Shares 6286 views

Czy są niedrogie kredyty dla emerytów?

Jeśli – emeryt, może być udzielone pożyczki na specjalnych warunkach. Istnieje wiele przesądów na temat wypłacalności takich grup społecznych jak młodzieży i emerytów. Są bardzo trudno znaleźć pracę, ponieważ pierwszy praktycznie bez doświadczenia, a te ostatnie nie mają umiejętności, że pracodawcy potrzebują. Kredyty dla emerytów są również niechętnie, ponieważ istnieją obawy o zwłokę lub nawet niespłacenia długu.

Co banki pożyczają?

Istnieje kilka banków, które zapewniają kredyty dla emerytów bez żadnego konkretnego limitu wieku. Mimo, że granica wieku jest nadal ustawiony wszędzie. Minimalny wiek w chwili całkowitej spłaty długu jest deska od 70 lat, a maksymalna – 75. Jeden z banków, który jest szczególnie skłonny do udzielania pożyczek dla emerytów jest Sbierbank. Maksymalna kwota może osiągnąć jeden i pół miliona rubli. Oprocentowanie wynosi 19 procent rocznie. Okres kredytowania – do pięciu lat. W odniesieniu do dokumentów, jest zobowiązany do przedstawienia paszportu, emeryt, certyfikat z funduszu emerytalnego oraz 2 podatku od dochodów osobistych, jeżeli emeryt działa. Ostateczna kwota zależy od miejsca pracy, obecność poręczycieli i wieku. Kredyt dla emerytów w Savings Bank jest najbardziej opłacalna. W chwili skierowania do emeryta musi wynosić co najmniej 55 lat i nie więcej niż 75 – w momencie spłaty.

Gdzie indziej można dostać kredyt?

Kredyty dla emerytów są również przewidziane BystroBank w którym istnieje specjalna stawka renty. Kwota pożyczki waha się od trzech do dwóch tysięcy rubli. Oprocentowanie jest dość wysokie – od 25,5 do 33 procent w skali roku i maksymalnie przez okres trzech lat. Wydane pożyczki wynosi nie więcej niż trzydzieści minut. Ze względu na wiek, emeryt w czasie leczenia powinien wynosić nie mniej niż pięćdziesiąt, a pełny zwrot dyżuru – nie więcej niż siedemdziesiąt lat. Zaletą banku jest to, że nie jest konieczne dalsze prowadzić gwarantami dokumenty będą musiały przynieść kolejną karczmę.

Primsotsbank

Skłonni dać pożyczki dla emerytów i Primsotsbank w którym znajduje się specjalny produkt pożyczka „Pension”. Suma wynosi od 3 do 100 tysięcy w tempie 20 procent rocznie, a maksymalny okres do dwóch lat. Gdy nie są gwarantami, maksymalna kwota kredytu może zostać podwojona, a stopa procentowa może zostać zmniejszony o jeden punkt. Musisz także dostarczyć zaświadczenie z banku, w którym międzyokresowe emerytalne w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Rosselkhozbank

Wiele banków nie dają kredyty dla emerytów chętnie. Istnieje jednak inny bank, gotowe dla niego – Rosselzozbank. Kwota pożyczki może wynosić nawet sto tysięcy przy maksymalnej emeryta przedziale wiekowym od 75 lat przy oprocentowaniu 15 proc. Wydane kredyt zawsze z poręczenia, zabezpieczenia lub ubezpieczenia osobistego. Dokumenty dla każdego emeryta indywidualnie ustalana dla każdego.