580 Shares 7509 views

Co to działania społeczne i kulturowe?

Działalność społeczno-kulturalna – to proces, który ma na celu stworzenie warunków do najpełniejszego samopotwierdzenie i samorozwoju grup i osobowości w dziedzinie rozrywki. To rozwiązuje cały szereg problemów związanych z organizacją wolnego czasu: z komunikacji, tworzenia i przyswajania wartości kulturowych i innych rzeczy. Menedżer działań społecznych i kulturalnych biorących udział w tworzeniu odpowiednich warunków i inicjatyw publicznych w dziedzinie rozrywki, w rozwiązywaniu problemów religijnej, historycznej, kulturowej, sfery ekologicznej, problemy rodzin i dzieci, z zastosowaniem specyficznych form i metod.

Uznanie i statusu społecznego działania w dużej mierze zależy od poziomu opracowanie podstaw teoretycznych, ujawniając cele, zakres, funkcję wzorca. Aktywność społeczna i kulturowa ma swoje własne, tylko jej nieodłączne cechy. Przede wszystkim jest on produkowany w wypoczynku (za darmo) czas różni dobrowolne i wolność wyboru inicjatywy różnych zespołów, działalności jednostki. Działalność społeczno-kulturalnych jest spowodowana tradycjami oraz cechy regionalne, narodowe i etniczne. Wyróżnia się różnorodnością gatunków, które opiera się na artystycznych, politycznych, edukacyjnych, mieszkaniowych, zawodowych i innych interesów osób w różnym wieku. Realizacja odbywa się w formach nieinstytucjonalnych i instytucjonalnych. Działania społeczne i kulturowe uwolnić od wszelkiego rodzaju, procesu edukacyjnego przemysłowej, gospodarczej zysk motywacja. Wybierając klasę przyjemności, związane z samorealizacją, samorozwoju, zabawy, społeczności, rekreacji i innych rzeczy, że bierze pod uwagę potrzeby i interesy jednostki.

Działania społeczne i kulturowe charakteryzujące głęboką orientacji osobistej. Wynika to z faktu, że nosi cechy które są zdefiniowane przez struktury społeczno-politycznej i biologicznej osobnika. Należy stwierdzić, że aktywność może być zarówno zbiorowe i indywidualne. Charakteryzuje się skupić. Celem ustawić celowo prowadząc proces w ruchu. Zatem, wstępnie przemyślany Po określeniu celów, analiza sytuacji, w której akcja będzie miała miejsce, dobór środków i metod, aby osiągnąć określić kolejność działań w sferze społeczno-kulturowej.

Rozważając główne cechy wskazane w sposób szczególny do rozwoju, humanitarnych. Wynika to z faktu, że jej podstawowa działalność ma cele kulturalne.

Analiza zasadniczo uznać proces organizacyjny odzwierciedla interakcje kreatywnej, rozrodczego, a także mieszane (reprodukcyjnych i twórcze) elementy. działalność formacyjna jest uważana za warunek konieczny dla istnienia i rozwoju człowieka. Powtarzalność jest nieunikniony i niezbędny w wielu form spędzania wolnego czasu, amator.