301 Shares 7756 views

Epistemologia – to najważniejsza gałąź filozofii

Filozofia – jest to dziedzina wiedzy, której przedmiotem jest prawie niemożliwe, aby określić precyzyjnie. Pytania, na które jest ono powołane do reagowania są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników: wieku, stanu danego myśliciela. Tradycyjnie, filozofia jest podzielona na kilka działów przedmiotu, który to widzi. Najważniejszymi składnikami są filozoficzne ontologia i epistemologia wiedza, odpowiednio, doktryna bytu i teoria poznania. Są to bardzo ważne gałęzie przemysłu, takie jak antropologii społecznej, filozofii, historii filozofii, etyki, estetyki, filozofii nauki i technologii, jak również kilka innych. W tym artykule, mamy fragment sekcję studiować naturę ludzkiego poznania.


Epistemologia i epistemologia – dwa terminy, które wskazują na to samo zjawisko – teoria poznania w filozofii. Istnienie dwóch różnych kategoriach z powodu czynników czasowych i geograficznych: niemieckiej filozofii XVIII wieku. doktryna o zdolnościach poznawczych osoby nazywane epistemologii, w anglo-amerykańskiej filozofii XX wieku. – epistemologia.

Epistemologia – jest dyscypliną filozoficzną, która zajmuje się problemami wiedzy człowieka świata, zdolności uczenia się i jego granicach. Ta gałąź bada tło wiedzy, postaw zdobytą wiedzę do realnego świata, kryteria prawdy wiedzy. W przeciwieństwie do nauk takich jak psychologia, epistemologia – to nauka, która stara się znaleźć ogólną, uniwersalną bazę wiedzy. Co można nazwać wiedza? Czy nasza wiedza relacja do rzeczywistości? Teoria poznania w filozofii nie jest podkreślana w prywatnym mechanizmu psychicznego, w którym istnieje wiedza o świecie.

Historia rozpoczyna się w epistemologii starożytnej Grecji. Uważa się, że po raz pierwszy problem prawdy wiedzy w zachodniej filozofii Parmenidesa, który stawia w swoim traktacie „O Nature” mówi o różnicy między zdaniem i prawdy. Innym myśliciel starożytności Platon wierzył, że pierwotna dusza każdego człowieka należała do świata idei, a prawdziwa wiedza jest możliwe w pamięci na lata duszy na tym świecie. Nie oszczędzono tego problemu, Sokratesa i Arystotelesa, zaangażowanych w rozwój metod spójnej wiedzy. Tak więc, już w starożytnej filozofii znajdziemy wielu myślicieli, którzy nie pytanie, epistemologię – jest ważną gałęzią filozofii.

Problem wiedzy zajmowała centralne miejsce w całej historii filozofii – od starożytności do współczesności. Najważniejsze pytanie, które należy zadać epistemologia – to główny możliwość poznawania świata. Rodzaj rozwiązania tego problemu jest kryterium tworzenia takich filozofe jak agnostycyzmowi, sceptycyzmu solipsyzmie i teoriopoznawczym optymizmu. Te dwa skrajne punkty widzenia w tej sprawie są, odpowiednio, absolutne i kompletne incognisability poznawalny świat. W epistemologii poruszył problemy prawdy i sensu, istota, formy, zasad i poziomu wiedzy.