429 Shares 7339 views

Biochemiczne wskaźniki krwi w diagnozowaniu chorób

Wraz z badaniami instrumentalnymi, badania laboratoryjne dotyczą dodatkowych metod diagnozowania chorób. Współczesna medycyna ma duży arsenał badań laboratoryjnych, jednym z najważniejszych jest biochemiczny test krwi.

Biochemiczny test krwi stosuje się w celu uzyskania bardziej szczegółowych danych dotyczących pracy całego organizmu lub jakiegokolwiek organu, ponieważ biochemiczny skład krwi zmienia się przy najmniejszym zakłóceniu ich funkcji. Ta popularna metoda diagnostyki laboratoryjnej dostarcza wielu informacji lekarzowi i ma wysoki stopień pewności. Analiza wskaźników biochemicznych służy do diagnozowania chorób wielu narządów i systemów w terapii, ginekologii i chirurgii. Nowoczesna analiza biochemiczna obejmuje kilkadziesiąt różnych wskaźników. Rozważyć tylko te, które są najważniejsze w prawidłowej diagnozie chorób narządów i układów.

Biochemiczne wskaźniki krwi w chorobach serca i naczyń krwionośnych

U pacjentów z miażdżycą tętnic, powodujących rozwój IHD, nadciśnienie tętnicze i inne patologie serca i naczyń krwionośnych, określ poziom cholesterolu i beta-lipoprotein.

Wstępnym testem diagnostycznym uszkodzenia mięśnia sercowego jest zwiększenie aktywności enzymów fosfokinazy kreatyny, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, dehydrogenazy mleczanowej.

W celu określenia stopnia aktywności zapalnej w reumatyzmie, stwierdzono zapalenie mięśnia sercowego i inne choroby zapalne, frakcje białkowe – albuminy i globuliny.

Biochemiczne wskaźniki krwi w chorobach układu pokarmowego

Wskaźniki biochemiczne zajmują najważniejsze miejsce w diagnozowaniu chorób wątroby. Nie są one bardzo specyficzne i nie zapewniają dokładnej diagnozy, ale ich wyniki umożliwiają ocenę stanu funkcjonalnego wątroby i stopnia jego naruszenia. Głównymi wskaźnikami stanu funkcjonalnego wątroby są: pigment, węglowodany, białko, enzym i metabolizm lipidów. Badanie metabolizmu pigmentu polega na określeniu całkowitego, bezpośredniego i pośredniego poziomu we krwi bilirubiny we krwi . Stan metabolizmu węglowodanów wskazuje na ilość kwasów sialowych, kwasu seromukoidalnego i mlekowego. Metabolizm białka charakteryzuje całkowite białko krwi i jego frakcje. Lipidy, cholesterol, trójglicerydy, lipoproteiny odnoszą się również do wskaźników charakteryzujących funkcjonowanie wątroby.

Biochemiczne wskaźniki krwi w chorobach nerek

Najważniejszym wskaźnikiem funkcji nerek, który określa biochemiczny test krwi – kreatynina. Stan funkcjonalnej zdolności nerek ocenia się również na poziomie mocznika.

Oceniając pracę innych organów, ta analiza nie ma wielkiego znaczenia.

Przygotowanie pacjenta i technika przeprowadzania testu na obecność biochemii

Przygotowanie pacjenta do przeprowadzenia analizy wskaźników biochemicznych nie jest trudne. Zazwyczaj analiza ta jest podejmowana rano, pacjent musi przyjść na pusty żołądek, więc przed przystąpieniem do badania nie należy jeść przez 6-8 godzin.

W celu określenia parametrów biochemicznych, pacjent z żyły łokciowej przyjmuje 5-10 ml krwi. Zwykle wyniki analizy są gotowe w ciągu 24 godzin po oddaniu krwi.

Wskaźniki biochemiczne krwi powinny być określone nawet wtedy, gdy nie ma specjalnych odstępstw od zdrowia. Wskaźniki analizy pomogą ocenić pracę całego organizmu i niezwłocznie zidentyfikować możliwe odchylenia w funkcjonowaniu narządu. Przeprowadzenie testu na obecność biochemii krwi pomoże podjąć konieczne działania przed pojawieniem się objawów pewnej choroby, co będzie znacznie trudniejsze w leczeniu w zaawansowanym stadium klinicznym.